“Så kan utbyggnaden av elnätet effektiviseras”

I takt med energiomställningen och det ökade behovet av elektrifiering är en snabb utbyggnad av elnätet mer än nödvändig. Men att upprätta en kraftstation idag är många gånger en utdragen process och kräver stora mängder arbetskraft. Elin Blomberg är marknadschef på Hitachi Energy och berättar varför hon tror att prefabricerade och modulära lösningar är framtiden.

– När man bygger kraftstationer på traditionellt vis gör man ofta en betongbyggnad direkt på plats och utrustningen installeras komponentvis i små steg. Projektet får många gränssnitt och arbetet kräver mycket personal och maskiner för att fungera. Elnätet kommer i allt högre takt behöva förstärkas och byggas ut för att möta det ökade behovet av elektrifiering och för att nå klimatmålen. Detta ställer bland annat högre krav på ett enklare och mer effektivt projektgenomförande, från design till installation och driftsättning, säger Elin.  

Stora användningsområden för prefabricerade och modulära lösningar

Hitachi Energy har utvecklat ett prefabricerat modulkoncept som kan tillverkas, monteras och testas i fabrik. Förutom kortare ledtider i designfasen genom standardisering och repeterbarhet möjliggör det också en snabbare installation och driftsättning på plats. Hitachi Energy vill nu att fler ska upptäcka lösningen och alla dess användningsområden för både temporära och permanenta installationer. 

– I dagsläget ser vi att det finns ett ökande behov av temporära kraftanslutningar som man kan koppla upp när nätet går ner eller när en tillfällig elanslutning behövs. Då kan det modulära konceptet komma väl till hands. Både nätägare men även utvecklare av förnybara energikällor kan använda sig av en modulär station när de är långt ifrån det ordinarie nätet. Även i industrin finns stora användningsområden, till exempel där man har tung trafik eller inte får vara på plats så länge. Andra tillfälliga nätuppkopplingar kan vara på större evenemang, en temporär arbetsplats eller för entreprenad. Utöver det finns också behov på marknaden för att kunna bygga ut eller uppgradera sina befintliga kraftstationer med så få och korta avbrott som möjligt, där passar också det modulära konceptet in.

Elin berättar att det mobila segmentet med att till exempel kunna sätta moduler på en eller flera lastbilstrailers för att flytta vid behov, och att kunna ha möjlighet att leasa är en fördel av många.

– Genom prefabricering krävs upp till 60 procent mindre yta och behöver man köpa mindre mark kommer man minska sina kostnader på plats. Detta blir extra viktigt när man bygger i stadsnära miljöer där marktillgången är låg och kostnaden hög. Ledtiderna på site blir också betydligt kortare och man kan se kostnadsfördelar i investering och drift. Den prefabricerade lösningen har även en längre livstid. Känslig utrustning som integreras och förtestas i fabriksmiljö snarare än på en byggarbetsplats får tendensiellt färre fel och håller därmed längre. Den modulära inkapslingen ger ytterligare livslängdsfördelar jämfört med luftisolerad ställverksteknik som är mer exponerad, säger Elin. 

En mer hållbar konstruktion

Just frågan om hållbarhet växer sig allt större inom hela industrin och med tanke på det hoppas Elin och Hitachi Energy att det modulära konceptet på sikt och till en högre grad kan standardiseras. 

– Det går åt mindre material att bygga prefabricerat och modulärt. Vi brukar jämföra att bygga en platsbyggd traditionell anläggning i betong med att bygga en modulär i stål. På sikt kommer byggnadskonstruktioner i stål att kunna få en bättre miljöprofil än motsvarande i betong som kräver mer material, har högre koldioxidavtryck och är svårare att återvinna och därmed generera en större klimatbelastning. Med prefabricerat får man förutom en mer hållbar konstruktion också kortare processer, färre antal stora maskiner och färre personer på plats.  Det skapar helt enkelt en säkrare arbetsplats, avslutar Elin. 

Hitachi Energy medverkar under Elfack 9–12 maj 2023 och berättar då mer om hur man med hjälp av prefabricerade och modulära koncept kan effektivisera utbyggnaden av elnätet och accelerera övergången till ett mer hållbart energisystem. De kommer även att finnas på plats på mässgolvet där de ställer ut med hela Hitachi Energys erbjudande, bland annat prefabricerade och modulära lösningar men även den nya högspänningsbrytaren för 145 kV, lösningar för kontroll och övervakning, transformatorer, energilagerlösningar och mycket mera.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.