Elbranschen – en framtidssäker sektor

Trots den höga arbetslösheten i Sverige, står elbranschen inför en ihållande kompetensbrist. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kvalificerad personal. Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är engagerad i att säkerställa kvaliteten på elutbildningar i Sverige och anpassa dem efter branschens behov.

Yrkesrollen elektriker har utvecklats mycket under åren. I linje med att samhället elektrifieras och digitaliseras förändras också efterfrågan på kompetens. Branschen växer så det knakar och just nu efterfrågas tusentals installatörer. Åsa Gabrielsson jobbar som verksamhetsansvarig på ECY och berättar hur de jobbar för att vända den nedåtgående trenden och rådande kompetensbristen. 

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger hon och förklarar att det går hand i hand med att branschen har haft god ekonomisk tillväxt och samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa Gabrielsson menar att allmänhetens uppfattning av elektrikerns roll behöver uppdateras. 

– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter.

Hållbarhetsmålen skapar nya möjligheter i branschen

I takt med att det fossilfria samhället växer fram säger prognosen att kompetensbristen kommer att öka ytterligare. Förändring genererar med det sagt inte bara utmaningar utan även möjligheter. Det skapar chansen att bidra med innovationskraft och vara delaktig i att möjliggöra omställningen till en mer hållbar värld och bransch. 

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen. Där bidrar till exempel installation av laddstationer till elbilar och klimatsmarta fastighetssystem ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

I och med Agenda 2030 skapas nya arbetstillfällen såväl som helt nya arbetsområden. De förnyelsebara energisatsningarna har öppnat nya möjligheter inom till exempel systemintegration, transportsektorn och hållbar uppvärmning av bostäder. Samarbete över sektorer främjar även nya innovationer som i sin tur genererar kompetensutveckling och nya typer av arbetsroller.

Vidgade vyer av innovativ rekrytering

ECY jobbar aktivt med påverkan av utbildningssystemet och elutbildningarna via ett antal olika plattformar. De erbjuder även kompetenshöjande aktiviteter för både handledare och lärare. I samarbete med Arbetsförmedlingen tillhandahåller ECY också en elteknisk validering för att se till att individer med branschkunskap från andra länder snabbare kommer ut i arbete. 

ECY:s mål är att öka kunskapen och attrahera fler människor genom informationsspridning om branschens olika roller och möjligheter.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetenser. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting som branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson.

Elbranschen befinner sig i en minst sagt intressant fas just nu. Det är en framtidssäker sektor där potentialen för kreativitet och innovation är oändlig. Här finns många möjligheter, och utrymmet för kompetensutveckling sträcker sig över en bred skala, från elnät till förnybar energi. I en blomstrande arbetsmarknad finns en betydande möjlighet att aktivt bidra till branschens utveckling.

Elfack – en mötesplats för branschens kompetens

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.