“Total revolution i energibranschen”

Under 1900-talet producerade vi el med hjälp av fossila bränslen, något som lett till att elen varit dyrare än själva bränslet. Men nu förändras spelplanen. Fossilfri elproduktion gör elen billigare än oljan. Och vi kommer dessutom kunna producera bränslen av el. “Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder”, säger Tomas Kåberger.

Tomas Kåberger har jobbat med energi i hela sitt yrkesliv. Dels akademiskt men också i olika företag, branschorganisationer och statliga utredningar. Han har dessutom varit generaldirektör för Energimyndigheten.

Idag är Tomas Kåberger professor på Chalmers och arbetande styrelseordförande för ett institut i Tokyo som jobbar med förnybar energi i framförallt Japan men också i övriga Asien. Han har även styrelseuppdrag i Persson Invest och Vattenfall.

– Det som har hänt de senaste tio åren är att elproduktion med sol- och vindenergi har blivit billigare per energienhet än olja. Det är en dramatisk förändring. På 1900-talet använde man olja och andra fossila bränslen för att producera el och därför kostade el alltid mer än bränsle. Men nu när el kan produceras billigare än bränsle kan man vända på systemet och använda el för att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen, säger Tomas Kåberger och fortsätter:

– I första hand kommer det här användas i industrin, exempelvis i stålindustrin, men det finns också investeringsbeslut om att använda el för att producera vätgas och tillsammans med koldioxid från biobränsleanläggningar producera flytande drivmedel till exempelvis sjöfarten. Att vända bränsle- och elsystemet är en total revolution i energibranschen.

Tomas Kåberger berättar att bränsle- och elsystemsvändningen först kommer att ske i länder som redan har ett helt fossilfritt elproduktionssystem. Som Sverige. Att göra det i länder där man samtidigt använder fossila bränslen är ingen bra idé. Men, här kan vi börja göra det redan nu.

– Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder. Vi kan bli först med att producera fossilfritt stål och först med att producera elektrobränslen till flyg och sjöfart. Det är en fin möjlighet.

Geopolitiska konflikter utmaning i utvecklingen

Dramatiska förändringar i industriella system kommer inte utan sina utmaningar. Ett motstånd kommer från etablerade företag och branscher. Men Tomas menar att geopolitiska konflikter även det är en utmaning i vändningen.

– Den nuvarande kampen om energin präglas av att Ryssland, som har varit världens största nettoexportör av olja och gas och en stor exportör av kol och kärnbränsle, är ett land som inte har något alternativ till detta. Det är deras största exportinkomst och står för en stor del av statsbudgeten. Samtidigt har EU varit beroende av import till stor del från just Ryssland. Att snabbt komma ifrån beroendet av fossila bränslen ligger väldigt mycket i EU:s intresse och det är något som är väldigt dåligt för Ryssland, säger Tomas.

Tomas berättar att Ryssland, utifrån den geopolitiska utvecklingen, har det sämre ställt än Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har ledare som börjat förbereda sig. De bygger världens billigaste solelanläggningar och siktar på att dra till sig energieffektiv industri.

– Ryssland har inte alls utvecklat någonting när det gäller alternativen till de gamla energiteknologierna och därför är Ryssland det land som nu är mest engagerat i att försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i västvärlden.

Sol- och vindkraftens lönsamhet

Att en sådan här omställning, där fossila bränslen fasas ut, kommer med många fördelar är självskrivet. Men för all förändring krävs drivkraft och möjliggörare.

– För det första finns drivkraften genom att sol- och vindkraften är så lönsam. För det andra är möjliggöraren att de nya teknologierna inte har samma stora skalfördelar som gamla elproduktionsteknologier. Det betyder att det inte behöver vara de etablerade stora energibolagen som driver utvecklingen, utan hushåll, småföretag och nya aktörer kan åstadkomma väldigt mycket. Det blir svårt för stora kraftbolag att stoppa utvecklingen. Den kommer att gå vidare och den förnybara elens ekonomiska fördelar kommer att vara drivande.

Tomas menar att det är en tids- och platsfråga när och var utvecklingen kommer att ske, och att lokala politiska försök att blockera utvecklingen kan påverka hastigheten.

– Men i världen är ju utvecklingen ostoppbar. På den globala skalan är det väldigt tydligt kvantitativt om man tittar på utvecklingen. Till exempel var ökningen av installerad kärnkraftskapacitet i världen 4 GW förra året medan solelen växte med 200 GW.

I och med utvecklingen finns det många frukter att skörda. Förutom att elen kommer att vara billigare kommer vi även ha gjort oss av med beroendet av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

– Vi kommer ha undanröjt det som på 1900-talet såg ut att begränsa möjligheten för alla människor i världen att få en rimlig levnadsstandard. Nämligen att de fossila energiresurserna var begränsade. Dessutom skulle miljökonsekvenserna, om alla i världen använde fossila bränslen på det sätt vi har gjort i västvärlden, vara katastrofala, säger Tomas och fortsätter:– För den globala utvecklingen har det undanröjt några av de allvarligaste hindren och det kommer att möjliggöra, inte nödvändigtvis leda till, men möjliggöra, ett bättre liv för väldigt många människor i världen, avslutar Tomas.

Se Tomas Kåberger på Elfack

Den 9 maj tar Tomas Kåberger plats på Elfacks huvudscen. Hans session heter “Nu går det att vända bränsle-el systemet!” Där kommer han visa att sol- och vind-el blivit billigare än fossila bränslen och att man kan börja producera bränslen av el istället för att som på 1900-talet producera el av bränslen.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.