Elnätsbranschens utmaningar när samhället elektrifieras

Just nu genomgår samhället en massiv elektrifiering. En elektrifiering som ämnar öka hållbarhet ur flera olika avseenden. Men för att klara av den enorma omställningen krävs förstärkning av våra elnät, något som inte kommer utan sina utmaningar. Dessutom står elnätsbranschen inför stora frågor kopplade till kompetensbrist.

Elnätsbranschen befinner sig i förändring. I takt med att samhället elektrifieras synliggörs även de prövningar som kommer med en så stor omställning. Stora delar av industrin, såväl som intressenter påverkas av den pågående elektrifieringen. Och faktum är, att stärkta elnät är en förutsättning för att vi ska ha kapacitet att ställa om.

EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) är en branschpraxis som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av elnäten i Sverige. EBR-systemet används av i princip alla elnätsföretag runt om i Sverige. Peter Silverhjärta är sakkunnig på EBR och menar att det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi planerar stärkta elnät.

– Vi befinner oss i ett läge där det diskuteras kring att man under kommande år behöver reinvestera i Sveriges elnät. Men vid sidan av den diskussionen har vi också ett läge där vi saknar kompetent personal. Kunskap är en bristvara. Jämsides med detta finns kraven på att näten ska byggas kostnadseffektivt.

Och elnätsbranschen är inte ensamma om att sakna rätt kompetens. Kompetensbristen präglar stora delar av industrin och synliggör behovet av ny kunskap och fler medarbetare.

Hållbarhet spelar huvudroll i innovation

Samtidigt som vi befinner oss i en position där behovet av reinvestering i elnäten kantas av flera utmaningar står vi också mitt i en tid där innovation går snabbare än någonsin och där det ofta är just hållbarhet som får sätta agendan för den nya tekniken.

– Det presenteras mycket ny teknik och ny innovationer. Något som man tittar mycket på nu är alternativa material, säger Peter och fortsätter:

– Till exempel har vi trästolpar, som tidigare har impregnerats på ett sätt som vi gradvis nu försöker undvika på grund av den miljöpåverkan impregneringen medför.

Samverkan viktigare än någonsin

Elnätsbranschens utmaningar och aktuella frågor är stora och kan inte hanteras enskilt. För att möjliggöra lösningar och skapa skillnad krävs gränsöverskridande dialog och gemensamma åtgärder.

På Elfack 2025 samlas hela el- och belysningsbranschen för att ta gemensamma krafttag och aktualisera industrins största frågor. Under ett och samma tak samlas innovation, inspiration och nätverkande.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.