SEK Svensk Elstandard: De största riskerna vid elbilsladdning

Samtidigt som antalet rena elfordon nu snabbt ökar i Sverige har vi problem med att få strömmen att räcka till. Ingvar Eriksson, teknisk expert på SEK Svensk Elstandard, menar att vi behöver få styrning på våra laddstationer samtidigt som han betonar vikten av att ladda säkert.

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

Den ideella föreningen SEK Svensk Elstandard ansvarar för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Idag består föreningen av ungefär 100 tekniska kommittéer som bemannas av omkring 800 experter som gör det faktiska standardiseringsarbetet inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Ingvar är bland annat ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar med ljusarmaturer, elinstallationsmaterial samt maskinsäkerhet.

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer, säger Ingvar.

Hur farligt är elbilsladdning?

För att ladda en elbil krävs det väldigt hög ström under en lång tid. Om man då använder sig av ett vanligt vägguttag och en elinstallation som inte är gjord för elfordonsladdning tillkommer en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är helt enkelt inte gjorda för maxbelastning under långa perioder.

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard rekommenderar att alla som har en elbil laddar den via en riktig laddstation och betonar risken med att ladda elbilen från det vanliga vägguttaget. Ingvar menar även att användning av en laddbox på sladd som man kopplar in i ett vanligt vägguttag endast ska ses som en nödlösning.

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Vi behöver styrning på våra laddstationer

En av elkraftbranschens stora utmaningar handlar om bristen på kapacitet i vårt elnät. Samtidigt kan Sverige komma att behöva dubbelt så mycket el om bara tio år enligt Energimyndigheten. Trots att de nyare elbilarna får längre och längre räckvidd skapar det ökade antalet elbilar en stor utmaning i att få strömmen att räcka till.

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

En annan utmaning som inte har med elsäkerhet eller elfordonsladdning att göra är bristen på arbetskraft inom elkraftsbranschen. Ingvar beskriver det som en stoppkloss och att det gäller många fler länder än bara Sverige.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät.

På Elfack 2023 kommer bland annat Ingvar Eriksson från SEK Svensk Elstandard att belysa regler, rekommendationer och vanliga frågor om elbilsladdning i en workshop tillsammans med Mikael Carlson från Elsäkerhetsverket. På Elfack samlas el- och belysningsbranschen i Sverige för att utbyta kunskap och möta gemensamma utmaningar.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.