Fastighetsägarna arrangerar tävling – ska stötta energieffektivisering

Att värma och drifta byggnader kräver stora mängder energi och för svenska fastighetsägare råder ett stort behov kring energieffektivitet. Fastighetsägarna Sverige arrangerar nu en tekniktävling för energiuppföljningssystem, detta som ett sätt att hjälpa fastighetsägare att nå sina energieffektiviseringsmål.

Branschorganisationen Fastighetsägarna verkar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad, detta med uppdraget om att förbättra Sveriges fastighetsföretagande så att bostad- och lokalmarknaden kan utvecklas. En av fastighetsägares i särklass största frågor handlar idag och energieffektivisering.

Rikard Silverfur är chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna som nu arrangerar en tävling för att entusiasmera och skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som kan underlätta för fastighetsägare.

– Syftet med tävlingen är att ge fastighetsägare kontroll över sin effekt- och energianvändning, något som aldrig förr varit så viktigt som nu, säger Rikard och fortsätter:

– Det har aldrig varit mer intressant än nu att prata om hur vi kan drifta fastigheter på ett mer energieffektivt sätt. Branschen är väldigt energiintensiv och vi ser att digitaliseringen har en betydande förmåga att möjliggöra utvecklingen.

Effektivisering kräver tillförlitlig data

Ansvariga för tävlingen är Fastighetsägarna, men den är en gemensam insats mellan Bebo och Belok. Finansieringen för tävlingen står Energimyndigheten för. Genom tävlingen hoppas man att fastighetsägare kan bli hjälpta i att nå energieffektiviseringsmål, detta genom information kring energianvändning. Information som är både detaljrik och pålitlig. Till hjälp har man haft en referensgrupp på ungefär 20 fastighetsägare som varit med och tagit fram tävlingens kravspecifikation.

– Att vi tagit fram kravspecifikationen tillsammans med fastighetsägarna är bra ur flera synsätt. Det gör att det blir klart för leverantörerna vad som behövs. Och det är något som inte bara är fördelaktigt för dem, utan även för slutresultatet.

Rikard menar att vi behöver smartare system på marknaden. System som kan integreras med andra digitala system och leverera värdefull data.

– När vi utser vinnaren tittar vi på flera olika områden. Till exempel energi, miljö och användarvänlighet. Vi måste hitta system som både kan uppnå existerande regelverk och göra energiuppföljning smartare.

Bakom tävlingen där Fastighetsägarna står som ansvariga finns det också drivande faktorer, som de nya lagkrav som innebär att man måste kunna redovisa sin energianvändning och klimatpåverkan såväl som fastighetsägarnas egna fokus på effektfrågan.

– Effektfrågan är stor. Höga belastningar under vissa tider medför stora utmaningar. Därför vill vi fokusera på vad som skapar störst värde för fastigheten, omgivande system och priset.

Rikard förklarar att tillförlitlig data är avgörande för att skapa förståelse kring energianvändning och omgivande energisystem.

– Det handlar i slutändan om hur vi kan optimera effektuttag, drifta bättre och förbättra produktionen.

Då presenteras finalisterna

Frågan kring energieffektivitet har aldrig varit så aktuell och viktig som den är nu. Fastighetsägarnas tävling ämnar stötta såväl innovation som fastighetsägare i en tid där effekten har en enorm betydelse. Tävlingens finalister tillkännages på Elfack 2023.

Elfack samlar el- och belysningsbranschen på en gemensam arena där nätverkande, ny teknik och samverkan står i fokus. Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.