Framtiden är elektrisk!

Den nationella kompetensbristen håller ihärdigt i sig på arbetsmarknaden. Trots en fortsatt relativt hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Elbranschen är inget undantag - här råder sedan länge en kompetensbrist. ECY, Elbranschens centrala yrkesnämnd, som arbetar för att Sveriges elutbildningar tillhandahåller den kvalitet branschen efterfrågar för att kunna rekrytera rätt kompetens, arbetar aktivt för att vända den nedåtgående trenden.

Att arbeta som elektriker idag är inte vad det var förr. I takt med att samhället blir allt mer elektrifierat och digitaliserat efterfrågas också kvalitativ kompetens. Elbranschen växer så det knakar och tusentals installatörer efterfrågas. Åsa Gabrielsson är verksamhetsansvarig på ECY och berättar om kompetensbristen och hur de arbetar för att vända trenden.

– Vi har haft kompetensbrist under lång tid, säger hon och förklarar att det går hand i hand med att branschen har haft god ekonomisk tillväxt och samhället har gjort flera investeringar som kräver installationskompetens.

Åsa menar att allmänhetens uppfattning om vad man arbetar med som elektriker behöver uppdateras.

– Elektriker är ett kvalificerat yrke, du kan vara bred eller nischad i din kompetens. Branschen erbjuder ett smörgåsbord av yrkes- och utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Agenda 2030 öppnar nya dörrar för branschen

Prognosen säger att kompetensbristen kommer öka ytterligare i takt med att det fossilfria samhället träder fram i accelererande fart. Men förändringar öppnar också upp nya dörrar – här finns möjlighet till att bidra med innovationskraft och vara delaktig i omställningen till en hållbarare planet.

– Vi har en regering som har initierat både Agenda 2030 och en elektrifieringsstrategi, som visar vägen mot energieffektivisering och fossilfria bränslen. Det innebär att installationskompetens blir en nyckelkompetens för den här omställningen, där till exempel installation av laddstationer till elbilar, och klimatsmarta fastighetssystem bidrar och ger arbetsmöjligheter för branschen, berättar Åsa.

Agenda 2030 möjliggör inte bara fler arbetstillfällen, utan också helt nya arbetsområden – förnyelsebara energisatsningar inom transportsektorn, systemintegration och arbete med hållbar uppvärmning av bostäder är bara några att nämna. Att samarbeta mellan olika branscher föder också nya innovationer, som ger plats för kompetensutveckling och skapar nya arbetsroller.

Innovativ rekrytering ur ett bredare perspektiv

ECY arbetar aktivt med att påverka utbildningssystem och elutbildningar via olika plattformar och erbjuder kompetenshöjande aktiviteter för lärare och handledare. De tillhandahåller även, i samverkan med Arbetsförmedlingen, elteknisk validering för att möjliggöra för individer med branschkunskap från andra länder att komma snabbare ut i arbete.

Genom att arbeta med att sprida information om branschens olika yrkesroller har ECY som mål att öka kunskapen om branschen och attrahera fler människor.

– Det här är en bransch som kan passa många olika typer av personligheter och kompetens. Vi försöker skapa fler vägar in i branschen, det är viktigt att möjliggöra för personer som vill yrkesväxla i vuxen ålder. Jämställdhet är också någonting branschen arbetar aktivt med att främja. Jämlika arbetsplatser är mer lönsamma och attraktiva för framtida arbetskraft, säger Åsa Gabrielsson

Elbranschen är ett framtidsyrke med potential för innovation och kreativitet. Möjligheterna är oändliga och här finns utrymme för kompetens inom allt från elnät till förnyelsebar energi. Arbetsmarknaden blomstrar och här finns det god chans att vara med och bidra – på riktigt.

ECY kommer att medverka under Elfack i Göteborg 9-12 maj 2023. Där kommer de delta på olika scener med intervjuer, seminarier och yrkestävlingar som belyser kompetensförsörjning och framtida rekryteringsprocesser. 

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.