Första fabriken för förnybar e-metanol – i världen

För att nå uppsatta klimatmål och hantera det som många gånger kallats vår tids ödesfråga genomgår nu samhället en resa där slutdestiantionen är fossilfri. Och på vägen mot målet måste fossila bränslen ersättas inom både industri, transport och samhälle. Liquid Wind är en av de aktörer som går i bräschen för att hitta möjliggörare. Nu presenterar de en lösning som elektrifierar sjöfarten.

Historisk bränsleframställning har inneburit att vi grävt upp kol, något som senare allt mer bytts ut till olja. Två sätt att ta fram bränsle på som har en negativ inverkan på miljön. Sjöfarten brukar idag 300 miljoner ton bränsle årligen. En ogreppbar mängd som måste ersättas med förnybara alternativ akut. Liquid Winds vision handlar om att tillverka grönt elektrobränsle i kommersiell skala. Genom att byta ut fossila bränslen vill de bidra med en minskning av koldioxidutsläpp.

– Vi har använt både kol och olja obehindrat och dessutom inte betalt någon utsläppsavgift. Vi måste ställa om. Och när vi gör det måste vi använda de resurser vi har. Genom att kombinera el från vind och sol med biogen koldioxid möjliggör Liquid Wind framtagandet av e-metanol som är ett elektrobränsle, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Ett CO2-neutralt flytande bränsle

Grå metanol framställs av fossila bränslen och har historiskt varit välanvänt inom bland annat kemiindustrin. Liquid Wind arbetar nu för att skapa ett flytande bränslealternativ som är koldioxidneutralt. Detta genom att ta fram e-metanol av förnybar energi.

– Liquid Wind är ett elektrobränseutvecklingsföretag. Vi både förbereder och tar fram allt som behöver göras för att bygga fabriker där man kan framställa vårt elektrobränsle. Det arbetet innebär att vi gör allt från att hitta mark och elektricitet till koldioxid av den biogena typen. Biogen koldioxid kommer från organiska material eller från något som kommer från växtriket, säger Claes och forstätter:

– Vår första produktionsanläggning, FlagshipONE, utvecklas just nu i Örnsköldsvik. FlagshipONE ägs gemensamt av oss och danska Ørsted. För att skapa e-metanol kommer vi att ta biogen koldioxid från Övik Energis kraftvärmeverk och sedan kombinera den med grön vätgas som är framställd av vindkraftsbaserad el.

Ett Sverige i ledning

FlagshipONE planeras börja byggas i början av 2023. Anläggningen, som ska ligga i Örnsköldsvik, är inte bara den första kommersiella anläggningen för förnybar e-metanol i Sverige – utan också i världen. Claes menar att detta är det största som hänt inom bränsle på 100 år.

– Att vi kan göra det i Sverige är otroligt häftigt. Här finns tillgång till biogen koldioxid. Vi har även den teknologi som behövs och kunskapen om att bygga en sådan här typ av anläggning. Att vi kan ta stafettpinnen i det här segmentet är oerhört positivt för Sverige. Men vi måste även säkerställa att både användare och beslutsfattare är med och möjliggör omställningen.

Sedan 2016 har Liquid Wind jobbat med Stena då de deltog i deras förstudie kring elektrobränslet. Stena Germanica konverterades redan 2015 för att kunna gå på just metanol. För att sjöfarten ska kunna ställa om och använda bränslet är både arbete och förberedelse nödvändigt. För att samhället ska ha förutsättningar att genomföra den här typen av förändringar, krävs även insatser från politiken. Claes menar att det här finns en kommersiell utmaning.

– Tekniken, elen och viljan att göra det här finns. Men under omställningsfasen till grönt bränsle behöver sjöfarten stöd från regeringen. Om man inte har omställningsstöd blir det mer utmanande att göra det kommersiellt, säger Claes och betonar vikten av samverkan:

– Vi befinner oss i en verklighet där vi inte har tid att vänta, och då måste vi hjälpas åt.

6-9 maj 2025 återvänder Elfack till Svenska Mässan.

Här kan du läsa mer om Elfack.