Energieffektivisering – nyckelroll i omställningen

Kanske aldrig förr har elektrifiering och energieffektivisering varit på så många människors läppar som nu. Höga elpriser har satt frågorna i ett nytt ljus. Det, i kombination med den rådande omställningen, skapar en akut vilja i att hitta smartare och bättre lösningar. “De flesta tekniska lösningar finns, men kunskapen och incitamenten för att applicera dem behöver förändras” säger Mats Peterson, affärsområdeschef på ABB Electrification i Sverige.

Behovet av att bli mer smart och energieffektiv är stort och återfinns inom flera sektorer såsom fastighet och transport. Och några som arbetar med elektrifiering och hållbarhet länge är ABB. ABB vittnar nu om en ökad trend där lösningar som är smarta, digital och flexibla blir allt mer betydande. Mats Peterson på ABB menar att industrin här ligger i framkant.

– När elförbrukningen är dyr vill man hålla nere, och lagra den. När elpriset är lägre vill man sedan kunna använda den lagrade elen vid behov. Potentialen till effektivisering genom digitala lösningar är stor. Med sina styrsystem och kontroll över processer ligger industrin i ledning, medan till exempel fastighetssektorn har mer jobb att göra innan de är i mål.

“Incitamenten behöver förändras”

Just nu präglar debatten om energipriser mediebevakningen och många människor lider av de höga kostnaderna. Samtidigt, har hållbarhet aldrig varit så viktigt. Och faktum står klart: någonting behöver förändras. Mats menar att elpriserna skulle gå ner om industrin och fastigheter skulle bli mer energieffektiva och som ett led i det minska sin energiförbrukning.

– Inom exempelvis energilagring behöver vi teknisk innovation, och där måste vi hjälpas åt för att hitta tekniska lösningar. Med det sagt finns det flera andra områden där lösningarna redan finns. Vi behöver förändra vår inställning och genom det faktiskt genomföra nödvändiga förändringar.

För att förändra incitamenten och i det ledet genomföra förändringarna behöver Sveriges ledning sätta tydliga mål inte bara kring vilken väg vi vill vandra, utan även när vi ska vara klara.

– Transportsektorn är ett bra exempel på detta. Där har vi satsat stort när det kommer till laddinfrastruktur och alla lösningarna finns på plats. Men det saknas en riktning. Näringslivet kommer att fixa det här om myndigheterna tar täten och sätter tydliga mål. De höga elpriserna har gett oss en knuff men faktum är att tydliga krav måste vara på plats för att förändringen ska kunna göras.

Akuta behov banar väg för gemensamma krafttag

Världen befinner sig i ett läge där både behov och krav ändrats i en snabb takt. Det som är positivt med skiftade, och akuta behov är att vi är mer benägna att ta krafttag för att lösa de utmaningar som finns. Tidigare har elektrifiering och rena energifrågor haft ett stort fokus för att vi ska få ner våra CO2-utsläpp. En tredjedel av alla utsläpp kommer från transportsektorn och en tredjedel från industrin. Inom de segmenten finns det minst sagt många fördelar med att elektrifiera. För att lyckas med den elektrifieringen kommer vi behöva bygga ut både sol- och vindkraft. Det i sin tur innebär att våra elnät behöver förstärkas. Det är frågor som tidigare satt agendan, men Mats menar att en ny fråga nu tar allt större plats.

– Energieffektivisering är det sättet där vi snabbast kan påverka och göra skillnad. Vi måste göra både industrier och byggnader mer energieffektiva. Dels för klimatets skull och dels för att få ner priserna på el. Det är något vi på ABB arbetar mycket med.

På Elfack 2023 möts el- och belysningsbranschen för att samverka kring industrins viktigaste frågor. Här samlas innovation, nätverkande och ny teknik under ett och samma tak. ABB Electrification finns på plats för att visa lösningar inom elektrifiering och energieffektivisering.

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Här kan du läsa mer om Elfack.