Elbilsladdningens största risker 

Rena elfordon ökar i en rasande fart i Sverige. Samtidigt ser man en stor utmaning i att få elen att räcka till. SEK Svensk Elstandards tekniska expert, Ingvar Eriksson, menar att vi måste få styrning på alla laddstationer men att säkerheten är central i den processen.

– Den absolut största risken när det kommer till elfordonsladdning handlar om när man försöker ladda sina elfordon via vanliga vägguttag. Farorna är kopplade till den höga strömmen som pågår under en lång tid. Det är där det kan gå fel, säger Ingvar.

SEK Svensk Elstandard är en ideell förening som ansvarar för all standardisering inom Sveriges elektrotekniska område. Föreningen består idag av cirka 100 tekniska kommittéer som i sin tur bemannas av omkring 800 experter. Experter som utför standardiseringar inom allt från elinstallation och nanoteknologi till ljusarmaturer. Inom SEK Svensk Elstandard är Ingvar bland annat ansvarig för standardiseringsgrupperna som jobbar medljusarmaturer,  maskinsäkerhet, och elinstallationsmaterial. 

– Av alla de frågor som kommer in till oss på SEK Svensk Elstandard handlar mer än hälften om elinstallationsområdet. Där ingår även elinstallationer för laddning av elfordon, säger Ingvar och fortsätter:

– Baserat på de frågor vi får in så har branschen ännu inte helt koll på reglerna för elinstallationer för elfordonsladdning. Och vi kan se att vi än så länge inte har nått toppen av hur många rena elfordon vi har i Sverige. Med mängden fordon kommer sannolikt även fler att ladda från vanliga uttag, till exempel i sommarstugan. Även om de allra flesta laddar från laddstationer.

Är elbilsladdningen farlig och i så fall hur farlig?

Det krävs väldigt hög ström under lång tid för att ladda en elbil. Att använda ett vanligt vägguttag där elinstallationen inte är gjord för elfrodonsladdning innebär därför en hel del risker. Våra vanliga vägguttag är normalt sett inte gjorda för att hantera en maxbelastning under så lång tid. 

– Den största faran handlar om elinstallationen bakom våra vägguttag där det kan finnas skarvar och kopplingar från exempelvis vägguttag till vägguttag. På alla de ställen där det skarvas uppstår en extra risk för varmgång. Har man inte koll på sin elinstallation så kan skarvarna i exempelvis en dosa inne i huset bli så pass varm att det börjar brinna, säger Ingvar.

Eftersom riskerna med att ladda bilen i ett vanligt vägguttag är så stora rekommenderar SEK Svensk Elstandard att alla som har en elbil laddar den i en riktig laddstation. Även en lösning där man använder en laddbox på sladd som man kopplar i sitt vanliga vägguttag ska användas med försiktighet och bara ses som en nödlösning, menar Ingvar. 

– Om man exempelvis kommer hem till en släkting som bara har vanliga vägguttag och man inser att man måste ladda sin elbil bör man verkligen tänka på att inte ladda med högre ström än vad man behöver. Du kanske inte ens behöver ladda fullt. Det är bättre att ladda säkert. Med lägre ström och inte mer än vad du absolut behöver.

Laddstationerna behöver styrning

Bristen på kapacitet i vårt elnät är en av elkraftsbranschens stora utmaningar. Enligt Energimyndigheten kan Sverige dessutom komma att behöva dubbelt så mycket el inom bara tio år. Även om nya elbilar har längre och längre räckvidd skapar den stora ökningen av elbilar problem för elen att räcka till. 

– Ju fler parkeringsplatser med laddstationer vi har desto mer av tillgänglig effekt kommer vi att använda. Det är redan ett problem för många elleverantörer att de inte kan leverera så mycket el som vi användare vill ha. Det är en utmaning för hela omställningen vi är inne i nu, säger Ingvar och fortsätter:

– En av utmaningarna handlar också om att fler bostadsrättsföreningar och liknande ska få möjlighet att sätta upp laddstationer och samtidigt få någon form av styrning på dem, så att man kan använda sig av den tillgängliga effekten från elnätet. Då blir man inte garanterad maximal laddström hela tiden men man kan i alla fall ladda sin bil på hemmaplan.

Men elsäkerhet och elbilsladdning är inte de enda utmaningarna som elkraftsbranschen står inför. Även arbetskraftsbristen är ett stort problem och Ingvar beskriver den som en stoppkloss för många länder.

– För att ta itu med dessa utmaningar behöver vi också folk som faktiskt bygger våra elnät, avslutar Ingvar Eriksson.

Nya unika lösningar på Elfack

Elfack återvänder till Svenska Mässan 6-9 maj 2025.

Läs mer om Elfack här.