WA3RM revolutionerar hanteringen av överskottsvärme i industrin

En biprodukt i elintensiva industrier är överskottsvärme. Den höggradiga överskottsvärmen används till att värma upp bland annat bostäder men den låg- och mellangradiga värmen går däremot ofta helt till spillo. Det är här WA3RM kommer in i bilden. WA3RM utvecklar och finansierar projekt som tillvaratar den värme som annars inte används alls. Näringsministern, Karl-Petter Thorwaldsson, har sagt om WA3RMs projekt att “Det kan vara början på en industriell revolution i den gröna näringen”.

WA3RM köper överskottsvärme från elintensiva industrier för att utveckla och finansiera cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala. Och av värmen, som i regel är mellan- och låggradig, bygger de så kallade applikationer som exempelvis växthus, fiskodlingar eller andra biologiska processer där låggradig restvärme kan utnyttjas. Syftet är att utnyttja flödet och exempelvis skapa en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion alla dagar om året.

Michael Wiegert är tillsammans med Fredrik Indebetou och Thomas Parker grundare av WA3RM.

– En av de stora utmaningarna för industrin idag är hanteringen av mellan- och låggradig restvärme. Det kostar helt enkelt pengar att bli av med den och det är inte hållbart i längden att inte tillvarata en så värdefull resurs. Men i våra projekt tar vi hand om värmen och använder den i ett cirkulärt flöde. Den mellan- och låggradiga värmen passar bra för många olika biologiska processer och i våra första projekt kommer vi att använda värmen till att uppföra moderna växthus och fiskodlingar och på så sätt bidra till fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad, berättar Michael Wiegert.

Projekten som reformerar industrin

Ett av WA3RMs projekt är Regenergy Frövi i Lindesbergs kommun. Ett projekt som kommer att reducera stora mängder utsläpp samtidigt som biologiska processer kan drivas helt av återvunnen energi.

– Vi har skrivit ett 20-årigt avtal med BillerudKorsnäs kring ett samarbete med deras pappersbruk i Frövi. Under 20 år kommer vi alltså få leverans av överskottsvärme. Värmen leder vi sedan till stora växthus och en unik odling för jätteräkor. Totalt kommer vi att återvinna 50 GWH energi och varje år kommer vi att reducera utsläppen av koldioxid med drygt 12 500 ton. Vi räknar med att kunna producera cirka 8 000 ton tomater och 4 000 ton jätteräkor per år, så det är en ganska avsevärd livsmedelsproduktion som nu växer fram i Lindesberg.

De stora växthusen som ska drivas av överskottsvärmen ska stå klara under senare delen av 2023. Räkodlingen tar något längre tid att få på plats men redan nu har WA3RM offentliggjort att de kommer att göra samma insats i Gällivare baserat på restströmmar från Hybritteknologin. Fast tio gånger större.

– Just nu jobbar vi med en portfölj som innehåller cirka 25 projekt runt om i Norden. Det känns som att världen sprungit i kapp och att våra projekt blir alltmer relevanta. Myndigheter ställer krav på att industrin måste ha en trovärdig plan på hur man ska hantera överskottsvärmen. Poletten har trillat ner. Den portfölj vi nu har, och räknar efter, innebär att vi kommer att reducera Sveriges utsläpp med 3 procent. Räkodlingar och växthus är det vi arbetar med idag. Men vi utforskar ständigt nya användningsområden.

“Vi vill syna all greenwashing”

Att WA3RMs arbete ökar hållbarheten och går i linje med de klimatmål Sverige satt står helt klart. Samtidigt bidrar projekten till en annan samhällsnytta – nämligen arbetstillfällen.

– Bara i Frövi kommer 220 personer arbeta med en helt unik livsmedelsproduktion. Lindesbergs kommun vill också gå i bräschen för hållbarhet och vara ett skyltfönster för hela landet. Därför är vår satsning i Frövi ett lysande bevis på hur industrin och en kommun kan samarbeta för ett mer hållbart samhälle.

Den 18-20 oktober intar Scanautomatic Svenska Mässan. Och på scen kommer WA3RM att presentera sin verksamhet och sina projekt med förhoppningen att inviga hopp och inspirera fler inom industrin till att se på hur outnyttjade resurser kan användas för att minska klimatpåverkan och skapa nya gröna arbetstillfällen.

– Jag hoppas att vi inger hopp. Allt är nämligen inte nattsvart. Resurserna finns där och viljan också, nu behövs insikten om de cirkulära möjligheterna och ”action”. Lyckas vi med den här skalan på projekt kommer vi att göra ett stort avtryck. Vi vill syna all greenwashing och visa att det här är på riktigt. Finansiärer letar efter investeringar som är hållbara på riktigt. Och genom att investera i projekt som faktiskt gör skillnad kan man vara en sann kapitalist och samtidigt göra mycket gott för världen, avslutar Michael.

På Scanautomatic kommer Michael och WA3RMS medgrundare att presentera spännande case om hur deras projekt gör, och kommer att göra, stor skillnad för industrins omställning. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Vill du veta mer? Här kan du läsa om Scanautomatic.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här