Svenska Teknikpriset lyfter innovationskraften i svensk industri  

Svenska Teknikpriset är fokuserat på innovationer inom industriell automation, processautomation och digitalisering. Syftet är att lyfta innovationskraften inom den svenska industrin och i samband med mötesplatserna Scanautomatic och ProcessTeknik ska årets vinnare koras.

Ska sätta Sverige på kartan  

Priset syftar till att höja, premiera och belöna företag som gjort en insats för optimera industrins produktionsmöjligheter. Genom att lyfta tekniknyheter från den svenska marknaden belyser priset landets innovationsanda. Detta menar Martin Viktorsson, System Architect på Hydac och en av årets nya jurymedlemmar.  

– Det behövs arrangemang som uppmärksammar ny teknik och benar ut varför den är viktig. De fungerar som en sporre för att sätta Sverige och den svenska marknaden på kartan, säger Martin och fortsätter:  

– Sverige är ett exportland, vi är ledande och framstående inom flera branscher. Automation, produktion och tekniska lösningar är alla avgörande faktorer för den svenska industrins utveckling. Det är viktigt att vi håller oss i framkant och inte halkar efter när det kommer till ny innovation. Här blir mässan ett sätt för oss att uppmärksamma vad vi anser är goda exempel på framstående teknik. 

Hållbarhet och effektivisering i fokus 

För att vara nominerad till Svenska Teknikpriset krävs en produkt av stort intresse för branschen och det är endast utställare på Scanautomatic och ProcessTeknik som kan nomineras. I samtalet med Martin blir det dessutom tydligt att hållbarhet och effektivisering är två aspekter som väger lite extra tungt när vinnaren ska utses. I sin utvärdering lägger juryn stor vikt vid att beakta produktens egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv.  

– Vi vill se hållbarhetsinriktad innovation som gör skillnad. Något som utmärker sig och leder tekniken framåt. Med hållbarhet avser vi flera aspekter såsom ekonomi, miljö och sociala faktorer. Jag tror att man kan tillämpa hållbarhet på flera sätt även om man inte har just miljö på sin profil. Exempelvis genom effektivisering av produktion eller minskade förluster. Det är egentligen det som automation handlar om, att göra saker snabbare, enklare och bättre, förklarar Martin Viktorsson.  

Schneider Electric och Novotek prisades för banbrytande digitalisering 

Att höja framstående företag och teknik menar Martin kan styra industrins utveckling i en hållbar riktning. Bland tidigare pristagare hittar vi Schneider Electric och Novotek, två företag som ligger i framkant när det kommer till digitalisering.  

År 2022 fick Schneider Electric ta emot juryns pris för sin digitala plattform EcoStruxure. En lösning som utmanar dagens affärsmodeller genom att möjliggöra programmering av processer med användning av moderna högnivåspråk och som ska bistå nästa generations ingenjörer 

– Den här vinsten är jätteviktig för oss, dels för att uppmärksamma den här nya teknologin men det är även ett kvitto på att Schneider Electric ligger i framkant när det kommer till mjukvaruplattformar. Öppenheten är en viktig del och vi ser att det är viktigt för hela industrin att börja jobba mer så. Därför är det här jättekul, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric.  

Samma år kammade Novotek hem Svenska Teknikprisets besökarpris för mjukvarulösningen Intelligence Hub. En innovation som underlättar digitaliseringsresan och tillåter snabb uppskalning av data för producerande företag.  

– Novotek står för ny teknik och priset visar att vi gör rätt saker. Att vi lyckats med att ta fram ny teknik till industrin. Det krävs innovation för att finnas med i framtiden och det här priset är ett bevis på att vi gör det, säger Thomas Lundqvist, säljchef på Novotek.  

Vill se teknik som gör skillnad  

Inför årets prisutdelning har Martin fortsatt digitalisering och mjukvaruteknik i blickfånget. Årets startfält tror han kommer att präglas av energi, data och effektivitet. Martin betonar också vikten av teknik som gör det möjligt att hushålla med resurser och ser stor potential i energisektorn.  

– Idag ser vi en trend som innebär att AI inte bara är en fluga. Utan tekniken används för kvalitetskontroll, optimering och en rad andra områden. Vi ser också energieffektivisering som en sektor på uppgång där nya energikällor kräver ny teknik.  

– Jag hoppas på att vi får se något häftigt som gör skillnad och som kan nå ut till framtidens konsumenter. Innovation som gör skillnad för dig och mig. Någonting som kommer att vara med oss i framtiden, avslutar Martin Viktorsson.  

Scanautomatic är en mötesplats för aktörer inom industriell automation och digital transformation. Där samlas ledande leverantörer för att visa upp lösningar inom bland annat industriautomation, robotteknik och energieffektivisering. Parallellt med Scanautomatic arrangeras även ProcessTeknik, ett initiativ som riktar fokus mot processindustrin. Tillsammans utgör samarbetet en unik arena där en bredd av leverantörer, experter och branschkollegor kan mötas och utbyta kunskap. 

I samband med Scanautomatic och ProcessTeknik delas Svenska Teknikpriset ut. Läs mer om Svenska teknikpriset här.