Så säkrar Northvolt kompetens i batteritillverkningens nya era

Northvolts mål är att skapa världens grönaste litiumjonbatteri. Något som är avgörande för elektrifieringen både av fordonsflottan och industrin. Den största skillnaden med Northvolts arbete är att de producerar batterier med fossilfri energi istället för kolkraft, som tidigare varit standard i branschen. Men, nya metoder kräver ny kompetens.

Emelie Adenlöf är projektledare på Northvolt och jobbar med kompetensförsörjning kopplat till fabrikernas produktionspersonal. Dessutom representerar hon Northvolt i diverse externa kompetensförsörjningsprojekt på både nationell nivå och EU-nivå. Med andra ord har hon omfattande insyn i såväl Northvolts som industrins kompetensbehov.

– Det finns många utmaningar när det kommer till kompetensförsörjningen i närtid. En signifikant sådan är bristen på ingenjörer med batterikompetens. Vårt rekryteringsbehov av just denna kompetens, sammanvägt med andra stora bolag såsom Volvo Cars och Scania, ställer krav på runt 1000-1500 examinerade ingenjörer per år. Idag uppgår den verkliga siffran till 50 vilket illustrerar en stor men tydlig utmaning för både företagen och universiteten gemensamt. Samtidigt behöver vi anställa tusentals fler industriarbetare i Sverige, där batteriindustrin inte existerat tidigare – det ställer enorma krav på utbildningssystemet och omställningsförmågan, berättar Emelie.

“Möjligheterna för att inte bara säkra kompetensförsörjningen, men även bli ledande inom området är enorma”

Northvolt utvecklar inte bara framtidens gröna batterier, utan utmanar även industrin i och med sitt ägandeskap av fler steg i battericellens värdekedja än vad som tidigare varit vanligt. De jobbar även med en återvinningsverksamhet som heter Revolt. Där kan de återvinna komponenter från hela celler, inklusive råmaterial, men även restmaterial direkt från produktionen.

– Just nu är vår stora utmaning att gå från att ”bara” bygga en gigafabrik i Skellefteå, till att expandera flera projekt samtidigt, och expandera i Västerås, Göteborg, Borlänge, Heide i Tyskland och Gdansk i Polen. Samtidigt som massrekryteringen i Skellefteå fortsätter, där vi rekryterat de första 1200 av de över 4000 som behövs på plats.

Kompetensbehovet ökar på flera håll i svensk industri och likaså för Northvolt, som menar att lösningen ligger i att våga utmana tidigare standarder och arbetssätt.

– Möjligheterna för att inte bara säkra kompetensförsörjningen, men även bli ledande inom området är enorma. Just nu växer en helt ny basindustri fram i Sverige som är både banbrytande och massiv. Här finns enorma möjligheter för kringliggande institutioner och myndigheter att vara pionjärer i att stötta tillväxten. Det handlar om att våga utmana tidigare arbetssätt och tänka kreativt kring de utmaningar vi står inför gemensamt. Ett gott exempel kan vi hitta i Skellefteå kommun där Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kommuns Vuxenutbildning samverkat kring framtagandet av en helt ny kvalitetsteknikerutbildning – en yrkesroll som är jätteviktig för batteriindustrin i stort.

Northvolt arbetar med kompetensförsörjning på många olika sätt. I Skellefteå finns till exempel ett nära samarbete med kommunen där de tillsammans ser över vilket utbildningsutbud som behöver komma på plats för att möta behoven från den nya industrin som växer fram i norr. De samarbetar också med flertalet svenska universitet.

Behovet av kompetens kräver nya arbetssätt

För att kunna möjliggöra omställningen till en grön industri krävs nya arbetssätt. Och kompetensförsörjningen behöver tillgodoses från olika håll.

– Vi måste tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och politiken se över, och utmana, de system och processer som finns på plats för att stötta nya etableringar idag. Detta är nödvändigt för att klara av uppbyggnaden av den nya gröna industrin i tid. Det kan handla om nya samarbetsformer och stöd för att kunna erbjuda bostäder i närhet till industrin, olika initiativ för att underlätta inflyttning av utländsk arbetskraft med rätt kompetens, eller helt enkelt investeringar i utbildningsinitiativ som ämnar att förse oss och andra industrier med relevant kompetens, avslutar Emelie.

På Scanautomatic 2022 tar Emelie plats på scenen för att berätta om Northvolt och deras kompetensbehov, men även hur de jobbar med kompetensfrågorna och vilka möjligheter de ser inom området.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Läs mer om Scanautomatic.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här!