Robert Andrén: “Sverige har möjlighet att bli en ledande nation för klimatomställningen”

Energidebatten är hetare än någonsin och såväl Industrin som stora delar av samhället har förstått nödvändigheten av den omställning vi står inför. Men åsikterna om hur omställningen bör genomföras på bästa sätt skiljer sig drastiskt. Robert Andrén är generaldirektör för Energimyndigheten och sitter därmed på en viktig och spännande roll just nu.

– Som jag ser det är Energimyndigheten en av de mer spännande och viktiga myndigheterna att befinna sig på i dagsläget. Delvis tack vare energi – och klimatomställningen som pågår men även till följd av de stora utmaningar vi står inför i och med kriget i Ukraina. I vårt uppdrag ingår allt från att främja och stötta forskning, innovation och affärsutveckling till konsumentrådgivning och att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor men också axla rollen som samordnande beredskapsmyndighet för energisektorn, säger Robert.

Kort sammanfattat jobbar Energimyndigheten brett med att främja den omställning som samhället befinner sig i för att skapa ett hållbart energisystem som är såväl robust som fossilfritt och konkurrenskraftigt.

En möjlighet för Sverige

En avgörande faktor för ett framgångsrikt arbete i omställningen är ett skifte av inställningen till den.

– För oss har det stor betydelse att belysa att den här energiomställningen inte handlar om ett nödvändigt ont eller en smärtsam process, utan enorma möjligheter för Sverige som nation. Det här handlar om Sveriges framtida möjligheter att bli en ledande nation inom många områden.

Den laddade debatt som finns kring energiförsörjningen just nu fokuserar mest på för- och nackdelar runt olika kraftslag och mest brännande är frågan som handlar om priset på el.

– Det är viktigt att få fram att det problem som finns idag med energipriserna, inte minst på el, framförallt handlar om att vi är fast i gårdagens energisystem i så måtto att det är beroendet av fossila bränslen som orsakar situationen. Därför behöver vi försöka lyfta blicken och tänka helhet och systemlösningar. Vi behöver hitta de långsiktiga lösningarna på de problem vi just nu brottas med samtidigt som vi givetvis behöver hantera vissa kortsiktiga utmaningar här och nu. Debatten behöver dock skifta fokus från enbart problemen till att se de stora möjligheter som omställningen bär med sig.

“Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen”

För att driva omställningen framåt behövs gemensamma krafter från såväl politiken som industrin. Hittills har stora delar av industrin tydligt visat vilken handlingskraft och ambition som finns för klimatomställningen utifrån ett affärsperspektiv. Nu behöver politiken möta upp industrin i deras arbete.

– Det är viktigt att våra politiska beslutsfattare på alla nivåer genom strategiska beslut underlätta och främjar industrins klimatambitioner. Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen och nu handlar det om hur vi underlättar och hjälper industrin att möjliggöra detta. Vi behöver se över våra lagar, regelverk och tillståndsprocesser. Just nu pågår bygget av morgondagens infrastruktur och affärsmodeller för ett fossilfritt välfärdsland och den kräver långsiktiga strategiska investeringar från såväl industrin som politiken, avslutar Robert.

18 oktober kan du se Robert Andrén på scenen på Scanautomatic. Där inleder han som talare för segmentet Elektrifiering av industrin och energiomställningen. Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. Mellan 18-20 oktober fylls Svenska Mässans lokaler i Göteborg med industrins viktigaste aktörer, nya idéer och lösningar, innovation och gränsöverskridande samarbeten.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här