IFM i samarbete med Ericsson – industriell kommunikation med 5G

Hela industrin befinner sig i en stor omställning. Som ett led i det ställs det större krav på industriell kommunikation och behovet av flexibilitet växer för varje dag. IFM, tillsammans med Ericsson, samverkar nu för att erbjuda adaptiv trådlös industriell kommunikation med hjälp av 5G.

Gary Troberg är digitaliseringsansvarig på IFM i Sverige och har jobbat med industriell kommunikation på IFM i över 30 år.

– Det finns en stor möjlighet för industrin att använda trådlösa nätverk och därigenom öka flexibiliteten. Just flexibilitet har blivit en otroligt viktig fråga i synnerhet på grund av pandemin som satte behovet av att vara just flexibel i centrum, säger Gary.

Micael Hermansson, ekosystemsansvarig för Ericssons 5G-industrinät, arbetar med affärsutveckling för industriella trådlösa nätverk.

– Precis som Gary säger handlar det om ett ökat behov av att vara flexibel och ställa om produktion snabbt. Men även kraven på kostnadseffektivisering, sänkt miljöpåverkan, personsäkerhet och digitalisering kräver säkra, tillförlitliga trådlösa nät. Ericsson kan göra mycket för industriautomation och vi har redan flera nät i drift som används till lösningar med höga krav. Samtidigt som det sker en snabb vidareutveckling för att stödja mer komplicerade krav är 5G färdig att användas i många industrilösningar, säger Micael.

Trådlös dataöverföring förebygger underhåll

IFM har tillsammans med Ericsson gjort ett case som handlar om att förebygga underhåll. Predictive Maintenance är en teknik som bygger på dataanalysverktyg för att detektera störningar i verksamheten och defekter i utrustning såväl som processer.

– Det är PoC-case där vi möjliggör cellulär överföring av data från till exempel vibrationsgivare. Dessa IO-Link-givare skickar redan ett flertal digitala mätvärden så dessa överförs via router till mottagaren så att mjukvaran kan analysera mätvärdena, berättar Gary.

Caset har gett insikt kring trådlös dataöverförings betydelsefullhet för att främja utvecklingen såväl som omställningen inom industrin.

– Vi kom fram till att det är inte alltid finns en infrastruktur på plats för dataöverföring och då är det givetvis en fördel om informationen kan skickas trådlöst, säger Gary.

5G nyckelspelare i utvecklandet av industriell kommunikation

Trådlös industriell kommunikation blir, i takt med att mängden data ökar, en allt viktigare fråga för industrin.

– Förutom det krav på effektivisering som alltid finns, finns det också globala trender som driver både IFM och Ericsson Business. Idag krävs en helt annan flexibilitet. Pandemin är ett exempel på när man snabbt behövde ställa om produktion och behövde flexibilitet. Utöver att vara mer flexibla, finns det också en trend med energioptimeringar. Inte bara av kostnadsskäl – man måste minska det avtryck man har på miljön. Det driver automationsaffären. Sen trendar även närproduktion. Dels ur en miljösynpunkt men också på grund av oroligheter i världen som gör att vi får en mer nära produktion. Även här är effektivisering och automation nödvändigt för att hålla ner priser och inflation, säger Micael.

– Det vi kan se är att större och större datamängder måste hanteras för att kunna ta rätt beslut i produktionerna. 5G kan där vara ett mycket bra alternativ till trådlös kommunikation, säger Gary.

Cellulär teknologi svarar på behoven om effektivitet, flexibilitet och personsäkerhet. Och intresset för teknologin växer för varje dag.

– Vi ser att trådade nät kommer att fortsätta vara viktiga i utvecklingen, men vi ser också att lokala trådlösa 4G/5G industrinät ökar snabbt. Det finns ett stort behov för ökad flexibilitet och att få mer insikter om sin produktion för att minska kostnader och miljöpåverkan. Och tillväxttakten av behovet kommer inte att minska, snarare tvärtom, avslutar Micael.

Gary Troberg och Micael Hermansson intar tillsammans Scanautomatics scen för att prata om IFM:s och Ericssons gemensamma samarbete i utvecklingen av trådlös industriell kommunikation. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Läs mer om vad som händer på Scanautomatic här.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här