Så kommer AI förändra morgondagens utbildning

Den nya teknologin förändrar arbetsmarknaden i ett rasande tempo. För att hänga med krävs anpassade utbildningssystem med fokus på teknisk kompetens, etisk medvetenhet och humanism.

– Tekniken utvecklas snabbare än någonsin tidigare. Historiskt har teknikskiften ersatt manuella arbetsuppgifter, vilket har besparat oss slitsamt arbete och ökat effektiviteten. Maskiner som exempelvis motorsågar har varit stabila och enkla att lära sig använda över tid. Men dagens teknologi är digital och fokuserar på att automatisera intellektuella och kreativa arbetsuppgifter, något vi inte tidigare sett i samma omfattning. En ny utveckling som förändrar hur vi ser på arbetsuppgifter och teknikens roll i samhället, säger Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet.

Extremt skalbar teknologi

Jonas Ivarsson forskning rör ny teknik, kunskapsutveckling och AI. Han intresserar sig särskilt för samspelet mellan teknik och människa och de samhälleliga konsekvenserna av olika AI-tillämpningar.

Han menar att de nya digitala teknologierna kan kopieras och multipliceras, vilket gör dem extremt skalbara. Ett system kan utföra många olika uppgifter och kopieras för att göra samma sak på flera platser samtidigt. En stor skillnad jämfört med tidigare teknologier, som ofta var specialanpassade för specifika uppgifter.

Morgondagens teknik kan inte bara ersätta fysiskt arbete. Vi ser, enligt Jonas Ivarsson, även att det intellektuella arbetet får konkurrens.

– Tidigare har vi sett programvaror som Excel automatisera vissa uppgifter, men nu handlar det om system som kan utföra en bred mängd olika uppgifter på en hög nivå.

Utbildning nyckeln till morgondagens specialister

Anpassning av morgondagens utbildningssystem är kanske den viktigaste utmaningen vi står inför. För när AI sköter grundarbetet måste vi söka efter sätt att träna människor för mer komplexa och kreativa uppgifter. Utveckla färdigheter för att arbeta med samt övervaka de nya avancerade systemen. Det kräver en kombination av teknisk kompetens och en stark etisk grund, där humanistiska perspektiv spelar en viktig roll.

– En ny masterutbildning, Human Centered AI, startades förra hösten för att fokusera på skärningspunkterna mellan AI och det mänskliga. Utbildningen tar upp etiska frågeställningar och syftar till att designa system både för individer och på samhällelig nivå. Även om det inte är det största inom AI, är detta framväxande och mycket intressant.

– Framtiden kommer kräva att vi förstår både de tekniska aspekterna och de mänskliga och etiska dimensionerna av teknologianvändning. Det innebär att vi måste ha en holistisk utbildningsmetod som inkluderar teknisk kunskap och en djup förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga konsekvenser, förklarar Jonas Ivarsson.

Kan göra saker bortom vår förmåga

Kärnan i samspelet mellan maskin och människa är att man tillsammans skapar något kraftfullt som förhöjer vår förmåga.

– AI-system kan göra saker bortom min förmåga. Om jag har mycket kunskap om ett fält, blir det en jättebra förstärkning av mina kunskaper. Jag kan låta AI göra arbetet och snabbt kontrollera att det blir bra. Som duktig programmerare kan jag ge instruktioner och få koden producerad, ofta bättre än jag förväntat mig. Med rätt kunskap kan det lyfta oss och ge en stor produktionsökning.

Om du däremot inte har den här kunskapen eller kompetensen och börjar använda AI-systemen, blir det bekymmer. För även om du fortfarande kan få hjälp saknas kanske förmågan att avgöra när det går fel.

Intressant problematik

– Jag kanske får kod producerad, men jag vet inte vad den betyder och då vet jag inte heller om den gör det jag hade tänkt att den skulle göra. Det är lätt att tappa kontrollen samtidigt som du inte vet om resultatet blev bra eller inte. Det är en intressant problematik i det. Att tygla sin användning och inte ta för mycket hjälp för att på sikt växla upp och bygga bättre förmåga på egen hand så att man kan ta den här. Jag tror att många lärprocesser och utbildningar, även inom yrken, kommer att få problem där, säger Jonas Ivarsson.

Den nya tekniken har fler utmaningar. För även om du på grund av din kompetens vet hur du skapar produktivitetshöjning, är det inte säkert att din kollega har samma koll.

– Bekymret är att det saknas sätt att ta in en nybörjare och få dem att gå från nybörjare till expert, för du har ersatt grundarbetet med ett AI-system. Dagens experter har blivit det genom att de har gjort ganska grundläggande uppgifter och avancerat successivt till den här nivån. Men vi har inte byggt vår kompetensutveckling så att vi kan gå från ny på jobbet till expert utan mellanledet. Så det kommer man att drabbas av framöver, tror jag. Hur ska vi rekrytera nya personer när de gamla slutar?

Blir mer lik oss

Vad innebär det när AI blir så interaktivt att vi pratar med det som om det vore en människa? En fråga Jonas Ivarsson ställt allt oftare den senaste tiden.

 – När vi upptäcker att vi pratar med en AI istället för en människa kan det skapa misstänksamhet för framtida interaktioner. Vi kan känna oss lurade, vilket kan färga av sig på andra interaktioner. Det kan leda till att vi börjar behandla människor som om de vore AI, bara för att vi identifierar vissa saker som känns onaturliga. Det kan hända även om det faktiskt är en människa vi pratar med, säger Jonas Ivarsson.

Han förklarar att misstänksamheten kan leda till att vi övertolkar signaler och att vi då antar att det är en robot vi pratar med.

– Frågan är vad som händer med våra interaktioner och relationer när AI blir en så naturlig del av vår kommunikation. Hur påverkar det vår samvaro och vår förmåga att lita på varandra?

Det kommer han prata om på AI Arena under Scanautomatic, Nordens främsta mötesplats för industriell automation och digital transformation, som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 8–10 oktober 2024. Han kommer även berätta om den tuffa jakten på morgondagens specialister.

– För hur ska vi få fram dem? Vad innebär det att ta bort det vardagliga och rutinmässiga? Ofta är rutinen den bas man står på och ligger till grund för att upptäcka avvikelser. Det kräver att man har blick, kompetens och erfarenhet av att veta vad som är “det vanliga”. Men om man lägger identifieringen av det rutinmässiga på maskiner kan en erfaren person fortfarande identifiera det avvikande och förstå det. Men en ny medarbetare kommer inte att ha samma känsla, säger Jonas Ivarsson.

Missa inte Jonas Ivarssons föreläsning och allt annat spännande som händer under Scanautomatic – registrera dig här!