Elkvalitet ökar konkurrenskraften för industrin

Industrin genomgår enorma omställningar, konkurrensen ökar och förändringar sker inom energiförsörjningen. Med det medföljer även utmaningar. För att en industriell process, med sina maskiner och apparater, ska fungera optimalt måste de verka i en elmiljö som är störningsfri. En störningsfri elmiljö innebär färre haverier och driftstopp, och en förbättrad kvalitet på slutprodukten. Något som i sin tur leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

För att få en anläggning med en eltillförsel som är fri från störningar behövs en god elkvalitet. Störningar innefattar till exempel; avbrott, spänningsvariationer, transienter, flimmer (flicker), övertoner, osymmetri i nätet eller reaktiv effekt.

– En säker och tillförlitlig elförsörjning är helt och hållet nödvändig för industrin. Elektrifieringen ökar parallellt som det elektriska systemet blir allt mer komplext. Elkvaliteten blir allt mer essentiellt i den moderna elmiljö som finns idag med nya typer av energiproduktion som vind och sol, säger Jörgen Johnsson, Business Area Manager och segmentsansvarig för industri på Hitachi Energy.

Vad händer vid bristande elkvalitet?

Konsekvenserna av en bristande elkvalitet kan vara förödande, beroende på känsligheten hos den elektriska utrustningen. Det kan till exempel försämra prestanda, orsaka avbrott eller stopp i produktionen, förkorta livslängden på utrustningen och till och med orsaka bestående skador.

– I grund och botten handlar det om ekonomi. Konsekvenserna av bristande elkvalitet kan betyda gigantiska kostnader. Beroende på industri kan ett stopp i produktionen bestå av allt från timmar till år. Något som direkt drabbar ens förmåga att vara konkurrenskraftig, berättar Jörgen.

Ett samspelt elsystem

De gemensamma målen för industrin kring minskade utsläpp ställer höga krav på elsystemet och dess funktionalitet.

– Elsystemet bör ses som en symfoniorkester, fylld av olika instrument som ska samspela. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv för att kunna nå målen. Både i det lilla och stora måste industrin samspela med kraftnätet. För att kombon av förnybar energi, energilager och energibärare som grön vätgas ska fungera behöver vi möjligheten att analysera och förbättra elkvaliteten.

Samarbete för bättre elkvalitet

Trots att det till största del är positivt att konsumtionen och produktionen av el förändrats drastiskt innebär det ytterligare utmaningar vad gäller elkvalitet. Hitachi Energy har inlett ett samarbete med Metrum, som levererar världsledande intelligenta mätsystem för energi och elkvalitet, för att kunna möjliggöra just bättre elkvalitet för såväl industrier som elnätsbolag.

– Som jag sa tidigare är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på systemet. Och det skapar i sin tur ett behov av att bättre förstå hur vi använder energi. Vi kan minska energiförluster och störningar samtidigt som vi mäter och analyserar energiflöden. I vårt samarbete med Metrum kan vi kombinera deras mätdata med våra analyser, produkter och stödtjänster och förbättra elkvaliteten inom industrin, avslutar Jörgen.

För att överkomma utmaningarna kring elkvalitet och energiomställningen behövs en bredd av lösningar och gränsöverskridande samarbeten. Hitachi Energy tar plats på Scanautomatics scen för att belysa ett antal möjliga vägar som industrin kan öka sin konkurrenskraft genom förbättrad elkvalitet. Scanautomatic går av stapeln 18-20 oktober.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här