Archive for the ‘ANNONS FRÅN SCANAUTOMATIC’ Category

Så kommer AI förändra morgondagens utbildning

– Tekniken utvecklas snabbare än någonsin tidigare. Historiskt har teknikskiften ersatt manuella arbetsuppgifter, vilket har besparat oss slitsamt arbete och ökat effektiviteten. Maskiner som exempelvis motorsågar har varit stabila och enkla att lära sig använda över tid. Men dagens teknologi är digital och fokuserar på att automatisera intellektuella och kreativa arbetsuppgifter, något vi inte tidigare sett i samma omfattning. En ny utveckling som förändrar hur vi ser på arbetsuppgifter och teknikens roll i samhället, säger Jonas Ivarsson, professor i informatik vid Göteborgs universitet.

Extremt skalbar teknologi

Jonas Ivarsson forskning rör ny teknik, kunskapsutveckling och AI. Han intresserar sig särskilt för samspelet mellan teknik och människa och de samhälleliga konsekvenserna av olika AI-tillämpningar.

Han menar att de nya digitala teknologierna kan kopieras och multipliceras, vilket gör dem extremt skalbara. Ett system kan utföra många olika uppgifter och kopieras för att göra samma sak på flera platser samtidigt. En stor skillnad jämfört med tidigare teknologier, som ofta var specialanpassade för specifika uppgifter.

Morgondagens teknik kan inte bara ersätta fysiskt arbete. Vi ser, enligt Jonas Ivarsson, även att det intellektuella arbetet får konkurrens.

– Tidigare har vi sett programvaror som Excel automatisera vissa uppgifter, men nu handlar det om system som kan utföra en bred mängd olika uppgifter på en hög nivå.

Utbildning nyckeln till morgondagens specialister

Anpassning av morgondagens utbildningssystem är kanske den viktigaste utmaningen vi står inför. För när AI sköter grundarbetet måste vi söka efter sätt att träna människor för mer komplexa och kreativa uppgifter. Utveckla färdigheter för att arbeta med samt övervaka de nya avancerade systemen. Det kräver en kombination av teknisk kompetens och en stark etisk grund, där humanistiska perspektiv spelar en viktig roll.

– En ny masterutbildning, Human Centered AI, startades förra hösten för att fokusera på skärningspunkterna mellan AI och det mänskliga. Utbildningen tar upp etiska frågeställningar och syftar till att designa system både för individer och på samhällelig nivå. Även om det inte är det största inom AI, är detta framväxande och mycket intressant.

– Framtiden kommer kräva att vi förstår både de tekniska aspekterna och de mänskliga och etiska dimensionerna av teknologianvändning. Det innebär att vi måste ha en holistisk utbildningsmetod som inkluderar teknisk kunskap och en djup förståelse för mänskligt beteende och samhälleliga konsekvenser, förklarar Jonas Ivarsson.

Kan göra saker bortom vår förmåga

Kärnan i samspelet mellan maskin och människa är att man tillsammans skapar något kraftfullt som förhöjer vår förmåga.

– AI-system kan göra saker bortom min förmåga. Om jag har mycket kunskap om ett fält, blir det en jättebra förstärkning av mina kunskaper. Jag kan låta AI göra arbetet och snabbt kontrollera att det blir bra. Som duktig programmerare kan jag ge instruktioner och få koden producerad, ofta bättre än jag förväntat mig. Med rätt kunskap kan det lyfta oss och ge en stor produktionsökning.

Om du däremot inte har den här kunskapen eller kompetensen och börjar använda AI-systemen, blir det bekymmer. För även om du fortfarande kan få hjälp saknas kanske förmågan att avgöra när det går fel.

Intressant problematik

– Jag kanske får kod producerad, men jag vet inte vad den betyder och då vet jag inte heller om den gör det jag hade tänkt att den skulle göra. Det är lätt att tappa kontrollen samtidigt som du inte vet om resultatet blev bra eller inte. Det är en intressant problematik i det. Att tygla sin användning och inte ta för mycket hjälp för att på sikt växla upp och bygga bättre förmåga på egen hand så att man kan ta den här. Jag tror att många lärprocesser och utbildningar, även inom yrken, kommer att få problem där, säger Jonas Ivarsson.

Den nya tekniken har fler utmaningar. För även om du på grund av din kompetens vet hur du skapar produktivitetshöjning, är det inte säkert att din kollega har samma koll.

– Bekymret är att det saknas sätt att ta in en nybörjare och få dem att gå från nybörjare till expert, för du har ersatt grundarbetet med ett AI-system. Dagens experter har blivit det genom att de har gjort ganska grundläggande uppgifter och avancerat successivt till den här nivån. Men vi har inte byggt vår kompetensutveckling så att vi kan gå från ny på jobbet till expert utan mellanledet. Så det kommer man att drabbas av framöver, tror jag. Hur ska vi rekrytera nya personer när de gamla slutar?

Blir mer lik oss

Vad innebär det när AI blir så interaktivt att vi pratar med det som om det vore en människa? En fråga Jonas Ivarsson ställt allt oftare den senaste tiden.

 – När vi upptäcker att vi pratar med en AI istället för en människa kan det skapa misstänksamhet för framtida interaktioner. Vi kan känna oss lurade, vilket kan färga av sig på andra interaktioner. Det kan leda till att vi börjar behandla människor som om de vore AI, bara för att vi identifierar vissa saker som känns onaturliga. Det kan hända även om det faktiskt är en människa vi pratar med, säger Jonas Ivarsson.

Han förklarar att misstänksamheten kan leda till att vi övertolkar signaler och att vi då antar att det är en robot vi pratar med.

– Frågan är vad som händer med våra interaktioner och relationer när AI blir en så naturlig del av vår kommunikation. Hur påverkar det vår samvaro och vår förmåga att lita på varandra?

Det kommer han prata om på AI Arena under Scanautomatic, Nordens främsta mötesplats för industriell automation och digital transformation, som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 8–10 oktober 2024. Han kommer även berätta om den tuffa jakten på morgondagens specialister.

– För hur ska vi få fram dem? Vad innebär det att ta bort det vardagliga och rutinmässiga? Ofta är rutinen den bas man står på och ligger till grund för att upptäcka avvikelser. Det kräver att man har blick, kompetens och erfarenhet av att veta vad som är “det vanliga”. Men om man lägger identifieringen av det rutinmässiga på maskiner kan en erfaren person fortfarande identifiera det avvikande och förstå det. Men en ny medarbetare kommer inte att ha samma känsla, säger Jonas Ivarsson.

Missa inte Jonas Ivarssons föreläsning och allt annat spännande som händer under Scanautomatic – registrera dig här!

Svenska Teknikpriset lyfter innovationskraften i svensk industri  

Ska sätta Sverige på kartan  

Priset syftar till att höja, premiera och belöna företag som gjort en insats för optimera industrins produktionsmöjligheter. Genom att lyfta tekniknyheter från den svenska marknaden belyser priset landets innovationsanda. Detta menar Martin Viktorsson, System Architect på Hydac och en av årets nya jurymedlemmar.  

– Det behövs arrangemang som uppmärksammar ny teknik och benar ut varför den är viktig. De fungerar som en sporre för att sätta Sverige och den svenska marknaden på kartan, säger Martin och fortsätter:  

– Sverige är ett exportland, vi är ledande och framstående inom flera branscher. Automation, produktion och tekniska lösningar är alla avgörande faktorer för den svenska industrins utveckling. Det är viktigt att vi håller oss i framkant och inte halkar efter när det kommer till ny innovation. Här blir mässan ett sätt för oss att uppmärksamma vad vi anser är goda exempel på framstående teknik. 

Hållbarhet och effektivisering i fokus 

För att vara nominerad till Svenska Teknikpriset krävs en produkt av stort intresse för branschen och det är endast utställare på Scanautomatic och ProcessTeknik som kan nomineras. I samtalet med Martin blir det dessutom tydligt att hållbarhet och effektivisering är två aspekter som väger lite extra tungt när vinnaren ska utses. I sin utvärdering lägger juryn stor vikt vid att beakta produktens egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv.  

– Vi vill se hållbarhetsinriktad innovation som gör skillnad. Något som utmärker sig och leder tekniken framåt. Med hållbarhet avser vi flera aspekter såsom ekonomi, miljö och sociala faktorer. Jag tror att man kan tillämpa hållbarhet på flera sätt även om man inte har just miljö på sin profil. Exempelvis genom effektivisering av produktion eller minskade förluster. Det är egentligen det som automation handlar om, att göra saker snabbare, enklare och bättre, förklarar Martin Viktorsson.  

Schneider Electric och Novotek prisades för banbrytande digitalisering 

Att höja framstående företag och teknik menar Martin kan styra industrins utveckling i en hållbar riktning. Bland tidigare pristagare hittar vi Schneider Electric och Novotek, två företag som ligger i framkant när det kommer till digitalisering.  

År 2022 fick Schneider Electric ta emot juryns pris för sin digitala plattform EcoStruxure. En lösning som utmanar dagens affärsmodeller genom att möjliggöra programmering av processer med användning av moderna högnivåspråk och som ska bistå nästa generations ingenjörer 

– Den här vinsten är jätteviktig för oss, dels för att uppmärksamma den här nya teknologin men det är även ett kvitto på att Schneider Electric ligger i framkant när det kommer till mjukvaruplattformar. Öppenheten är en viktig del och vi ser att det är viktigt för hela industrin att börja jobba mer så. Därför är det här jättekul, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric.  

Samma år kammade Novotek hem Svenska Teknikprisets besökarpris för mjukvarulösningen Intelligence Hub. En innovation som underlättar digitaliseringsresan och tillåter snabb uppskalning av data för producerande företag.  

– Novotek står för ny teknik och priset visar att vi gör rätt saker. Att vi lyckats med att ta fram ny teknik till industrin. Det krävs innovation för att finnas med i framtiden och det här priset är ett bevis på att vi gör det, säger Thomas Lundqvist, säljchef på Novotek.  

Vill se teknik som gör skillnad  

Inför årets prisutdelning har Martin fortsatt digitalisering och mjukvaruteknik i blickfånget. Årets startfält tror han kommer att präglas av energi, data och effektivitet. Martin betonar också vikten av teknik som gör det möjligt att hushålla med resurser och ser stor potential i energisektorn.  

– Idag ser vi en trend som innebär att AI inte bara är en fluga. Utan tekniken används för kvalitetskontroll, optimering och en rad andra områden. Vi ser också energieffektivisering som en sektor på uppgång där nya energikällor kräver ny teknik.  

– Jag hoppas på att vi får se något häftigt som gör skillnad och som kan nå ut till framtidens konsumenter. Innovation som gör skillnad för dig och mig. Någonting som kommer att vara med oss i framtiden, avslutar Martin Viktorsson.  

Scanautomatic är en mötesplats för aktörer inom industriell automation och digital transformation. Där samlas ledande leverantörer för att visa upp lösningar inom bland annat industriautomation, robotteknik och energieffektivisering. Parallellt med Scanautomatic arrangeras även ProcessTeknik, ett initiativ som riktar fokus mot processindustrin. Tillsammans utgör samarbetet en unik arena där en bredd av leverantörer, experter och branschkollegor kan mötas och utbyta kunskap. 

I samband med Scanautomatic och ProcessTeknik delas Svenska Teknikpriset ut. Läs mer om Svenska teknikpriset här.

Så ökar Boliden säkerheten genom automation

Boliden är ett anrikt företag som under nästan ett sekel utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. De är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion. Men det är inte det enda Boliden sysslar med.

– Boliden beskrivs oftast som ett renodlat gruvföretag men sanningen är att halva vår omsättning kommer från våra smältverk. Vi är störst på metallåtervinning av elektronikskrot i Europa, säger Peter Burman, Project Manager vid Boliden.

Bolidens smältverk Rönnskär beläget utanför Skellefteå är idag en av världens största återvinnare av metall från elektronikmaterial. Smältverket har varit i drift sedan 1960-talet och det är ett väl fungerande kretslopp där det man tar upp ur jorden också tas om hand, återvinns och sedan återinförs i produktion igen.

– När samhället byggt upp en tillräckligt stor bas av metaller kan Boliden återvinna det. Till slut kan det även bli ett självförsörjande system.

Säkerheten först när produktiviteten ökar

När man talar om stora industrier som Boliden är industriell säkerhet ett enorm viktigt faktor. För Boliden och andra aktörer i högriskbranscher har antalet olycksfall minskat inom den svenska gruvindustrin under de senaste åren. Och det beror på flertalet anledningar, men den nya teknikutvecklingen är en stor bidragande faktor.

– Elektrifiering och digitalisering går hand i hand och just nu pågår två stora paradigmskiften samtidigt. De tidigare förbränningsmotorerna ersätts av elmotorer och styrsystem förbereds för automation och självstyrning. Rent ingenjörsmässigt är det intressant tid där allt kanaliseras i gruvbranschen.

Maskiner blir allt säkrare att arbeta med och fler av de farliga och riskfyllda momenten inom industrin automatiseras och kan fjärrstyras på distans. Men trots att olycksfrekvensen minskat drastiskt ligger säkerhetsfrågor fortfarande högt upp på agendan. Boliden lägger i dagsläget cirka 30% av sin gruvautomationsforskning inom just säkerhetsrelaterade områden. Bland annat har de tagit fram ett positioneringssystem som fokuserar på trafikflöde och styrning i gruvan.

– Vanliga trafikregler gäller inte i de trånga gruvgångarna, därför har vi monterat in skärmar i alla bilar och där kan du få förvarning om vad som händer längre fram i realtid. På så sätt kan förarna enklare planera sin körning och transporterna blir effektivare och framförallt säkrare.

Bolidens system hjälper också till att kartlägga all personal i händelse av en nödsituation och delar upp dem i säkra och osäkra zoner beroende på var de befinner sig. På så sätt kan hjälpinsatser sättas in snabbare i de fall som det behövs.

Teknikutveckling och automatisering, som i detta exempel hos Boliden, gör att företag idag behöver hitta nya sätt att säkerställa interaktionen mellan maskiner och människor.

På Scanautomatic 2022 är smart industri och hållbara lösningar två av mässans huvudteman och som besökare får du möjligheten att ta del av framtidens automatiserade och säkra innovationer och tekniker.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Volvo Cars elektrifierar mot klimatneutralitet

För att lyckas med sitt mål satsar Volvo Cars stort inom elektrifiering genom utvecklad produktionsteknik och egen montering av elbilsbatterier.

Fordonsindustrin utvecklas i en imponerande takt och elektrifieringen är ett faktum både inom industrin själv och i samhället i stort. Volvo Cars befinner sig i en massiv övergångsfas från diesel- och bensindrivna bilar till elektriska.

– På Volvo Cars har vi ett syfte att ge kunder friheten att färdas säkert och hållbart, vi kallar detta ”Freedom to move in a personal, sustainable and safe way”. Vi har ambitiösa mål och genomgår en snabb förändring. År 2030 ska vi endast sälja eldrivna bilar. Samtidigt ska vi vara klimatneutrala år 2040 och vår ambition är att minska vårt miljöavtryck med hjälp av linjeförsäljning och direktkontakt med våra kunder, säger Anna Davidsson, ansvarig för Advanced Engineering och External Research inom Produktion.

Lång erfarenhet av elektrifiering

Volvo Cars påbörjade arbetet med elektrifiering redan 1976. För ett antal år sedan beslutade man att bygga ett eget batterilabb för att kunna ta fram rätt egenskaper i batterierna och ställa rätt krav på leverantörer. I labbet utförs komplexa tester för att säkerställa prestanda och hållbarhet i batterierna. Batterikomponenterna monteras sedan ihop till färdiga batterier i en egen batterimonteringsfabrik i anslutning till elbilsfabrikerna. I fabrikerna bedrivs ett cirkulärt arbete.

– Själva batterihållaren är gjord av aluminium och 40% av det materialet vill vi ska vara återvunnet. Även en del av det kobolt som finns i batterierna är återvunnet. Just nu håller vi på att utveckla batterierna så att de till slut inte ska innehålla någon kobolt alls. Hållbarhet är alltid otroligt viktigt för oss. Klimatförändringarna är det ultimata säkerhetstestet och vår utveckling börjar och slutar vid klimatet, berättar Ann Van Damme, Technical Expert in Production and Electrified Vehicles.

För att utveckla elektrifieringens övriga påverkan på fabrikerna och effektivt sätta samman batterierna görs omfattande studier och Volvo Cars har ett nära samarbete med olika institut och universitet.

“Förändringen kommer inte att sakta ner”

En stor del av Volvo Cars utvecklingsarbete sker i produktionsrelaterade projekt. Just nu pågår cirka 50 olika sådana, varav ungefär 30 av dem sker i samarbete med andra. Volvo Cars arbete för att främja en cirkulär och hållbar ekonomi är stort, vilket inte bara syns genom elektrifieringen utan även i det cirkulära arbete som pågår i fabrikerna.

– Vi har satt ett mål om att minska vår energiförbrukning med 30% till 2025. Vi ska även minska avfall med 20% genom att optimera nyttjandet av material. Vi planerar också på att minska vattenåtgången med 15% i våra olika produktionsländer. Vi arbetar nära andra aktörer som även de utvecklar nya sätt att göra produktionen mer hållbar, däribland SSAB och Northvolt, säger Anna Davidsson.

Volvo Cars ambitioner är imponerande och ett proaktivt arbete är viktigt för att nå sina cirkulära mål och minska koldioxidutsläppen radikalt, och därmed minska avtrycket på miljön. Och förändringen kommer att ske snabbt.

– Förändringen kommer inte att sakta ner. Elektriska fordon som koncept är inte lika moget som förbränningsmotordrivna fordon varit. Vi måste därför vara flexibla och erbjuda en stor variation av fordon för att möta alla sorters behov, avslutar Ann Van Damme.

Scanautomatic 2022 har tre huvudteman; Hållbara Lösningar, Smart Industri och Energi och Elektrifiering av Industrin. Tre områden som är centrala i den förändring som industrin befinner sig i. För att möjliggöra en omställning krävs nya innovationer och samarbeten likt de arbete som görs av Volvo Cars.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Production for Future: demonstrerar möjligheterna med flexibel produktion

2016 presenterade regeringen sin strategi för nyindustrialisering. I strategin konstaterades det att det teknik- och kunskapsförsprång svenskt näringsliv de senaste åren lutat sig mot, inte längre kan tas för givet. Ett av fokusområdena för strategin blev således att tillgodose kompetensförsörjningen, för att genom det ha möjligheten att möta framtidens behov av modern produktion och industriell digitalisering. Och som ett led i det inleddes projektet Production for Future med Göteborgs Tekniska College i spetsen.

I samarbete med olika utbildningar och svensk industri arbetar man i projektet aktivt med att öka attraktiviteten inom teknik- och industriyrken.

– Nu har vi varit delaktiga i flera år och hittills har det varit mycket framgångsrikt. I år fokuserar vi på Production for Future. Ett projekt där vi sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. Syftet med demonstratorn är att visa på möjligheterna med flexibel produktion baserad på en kollaborativ robotapplikation, säger Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef och lärare vid Göteborgs Tekniska College.

Resultatet visas på årets Scanautomatic som går av stapeln på Svenska Mässan. Production for Future vill inspirera besökare kring hur man löser problem med nya tekniker.

Grundprinciper att tillämpa i industrin

Chalmers tekniska högskola är en av de ledande högskolorna i Sverige inom forskning kring produktion och underhåll. Och det är en forskning som ligger i framkant.

– Det är lätt hänt att digitaliseringen av svensk industri bara mynnar ut i en massa ord. Därför har vi tagit fram fyra grundprinciper som behandlar hur man i framtiden bör förbättra processer inom industrin. Grundprinciper alla industrier kan följa, oavsett vilket område man arbetar inom, säger Jon Bokrantz, forskare vid institutionen för Industri och materialvetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Principerna som tagits fram ska vara enkla att applicera och går i korthet ut på följande:

  1. Datadrivna beslut – med hjälp av digitalisering och data, fatta rätt beslut vid rätt tillfälle
  2. Kollektiv kompetens – få fram en högre kompetensprofil för att tillgodose framtidens behov inom olika frågor
  3. Intern integration – frågor som berör produktion och underhåll behöver genomsyra hela organisationen
  4. Extern integration – samarbete med övriga aktörer inom svensk industri för att vara uppdaterad på förändringar och utveckling

Det forskningsprojekt som ligger till grund för principerna kommer presenteras närmare under Scanautomatic. Dessutom kommer det på plats vara möjligt att ställa frågor till forskare och doktorander kring specifika utmaningar man som företag kan ha inom området.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

5G och den nya industriella revolutionen

Den nya automationstekniken, automatiserade processer och uppkopplade produkter föranleder ett enorm behov av säkra och snabba uppkopplingar. Digitaliseringen och automatiseringen av industrin innebär en stor förändring i hur industrin traditionellt sett ut. Men förändringen är inte slut än. Ett modernt och digitaliserat arbete kommer inte bara underlätta och effektivisera verksamheter, utan även spara kostnader. 5G-nätets roll i det här förändringsarbetet är central. Stora mängder data kan hanteras och analyseras i realtid utan några fördröjningar vilket skapar helt nya möjligheter.

Där ett hemmanätverk idag ligger runt hastigheter på 100 Mbit/s kommer man med 5g kunna leverera 2Gbit och i framtiden 20 Gbit per sekund. Fler självstyrande fordon och möjlighet att styra stora maskiner och komplexa arbetsmoment utan att ens behöva vara på samma kontinent kan bli verklighet med den nya teknologin.

Ericsson är först ut i världen med 5G i kommersiella nät och finns nu aktiva med 125 5G-nätverk i 55 länder världen över. Ericsson har över 140 års av erfarenhet av uppkoppling och kommunikation. Under de första 100 åren var det främst byggnader som kopplades ihop snarare än människorna i den. Under de senaste 40 åren har arbetet fokuserats på att koppla ihop människor och göra det hela mobilt. Med 5G-teknologin är frågan inte var eller vem utan snarare vad det är som kommuniceras.

– Ericsson beräknar att inom en snar framtid kommer det finnas minst en uppkopplad sak eller maskin per kvadratmeter i en fabrik. Visionen att en uppkopplad industri ska bli mer flexibel och effektiv kan, i och med detta, i värsta fall bli precis det motsatta med ett stort kabeltrassel om teknologin inte kan backa upp det. 5G blir därför ett naturligt led i det arbetet för att trådlöst koppla upp och säkerställa att verksamheten fungerar utan avbrott. Det möjliggör även helt nya digitala lösningar och 5G skapar därmed grunden för världens största innovationsplattform just nu, säger Erik Josefsson, Vice President Head of Advanced Industries Technologies & New Businesses vid Ericsson.

Säkerheten kring trådlösa nätverk har länge varit en av anledningarna till att industrier och företag fortfarande förlitar sig på kabel och fiberdragning. WiFi, Bluetooth och andra trådlösa nätverk innefattar säkerhetsrisker som i praktiken innebär att man skulle kunna slå ut en hel maskinpark. Med 5G-teknologin arbetar man inom kontrollerande spektrum så för att hacka sig in i systemet kommer man behöva gå in i den fysiska maskinen för att slå ut den.

Tack vare Industrial IoT och snabb överföringshastighet kan enorma mängder data inhämtas för analys och hjälpa företag att bli effektivare, mer automatiserade och säkrare. 5G-nätet är därför en förutsättning för att det ska lyckas.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Elkvalitet ökar konkurrenskraften för industrin

För att få en anläggning med en eltillförsel som är fri från störningar behövs en god elkvalitet. Störningar innefattar till exempel; avbrott, spänningsvariationer, transienter, flimmer (flicker), övertoner, osymmetri i nätet eller reaktiv effekt.

– En säker och tillförlitlig elförsörjning är helt och hållet nödvändig för industrin. Elektrifieringen ökar parallellt som det elektriska systemet blir allt mer komplext. Elkvaliteten blir allt mer essentiellt i den moderna elmiljö som finns idag med nya typer av energiproduktion som vind och sol, säger Jörgen Johnsson, Business Area Manager och segmentsansvarig för industri på Hitachi Energy.

Vad händer vid bristande elkvalitet?

Konsekvenserna av en bristande elkvalitet kan vara förödande, beroende på känsligheten hos den elektriska utrustningen. Det kan till exempel försämra prestanda, orsaka avbrott eller stopp i produktionen, förkorta livslängden på utrustningen och till och med orsaka bestående skador.

– I grund och botten handlar det om ekonomi. Konsekvenserna av bristande elkvalitet kan betyda gigantiska kostnader. Beroende på industri kan ett stopp i produktionen bestå av allt från timmar till år. Något som direkt drabbar ens förmåga att vara konkurrenskraftig, berättar Jörgen.

Ett samspelt elsystem

De gemensamma målen för industrin kring minskade utsläpp ställer höga krav på elsystemet och dess funktionalitet.

– Elsystemet bör ses som en symfoniorkester, fylld av olika instrument som ska samspela. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv för att kunna nå målen. Både i det lilla och stora måste industrin samspela med kraftnätet. För att kombon av förnybar energi, energilager och energibärare som grön vätgas ska fungera behöver vi möjligheten att analysera och förbättra elkvaliteten.

Samarbete för bättre elkvalitet

Trots att det till största del är positivt att konsumtionen och produktionen av el förändrats drastiskt innebär det ytterligare utmaningar vad gäller elkvalitet. Hitachi Energy har inlett ett samarbete med Metrum, som levererar världsledande intelligenta mätsystem för energi och elkvalitet, för att kunna möjliggöra just bättre elkvalitet för såväl industrier som elnätsbolag.

– Som jag sa tidigare är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på systemet. Och det skapar i sin tur ett behov av att bättre förstå hur vi använder energi. Vi kan minska energiförluster och störningar samtidigt som vi mäter och analyserar energiflöden. I vårt samarbete med Metrum kan vi kombinera deras mätdata med våra analyser, produkter och stödtjänster och förbättra elkvaliteten inom industrin, avslutar Jörgen.

För att överkomma utmaningarna kring elkvalitet och energiomställningen behövs en bredd av lösningar och gränsöverskridande samarbeten. Hitachi Energy tar plats på Scanautomatics scen för att belysa ett antal möjliga vägar som industrin kan öka sin konkurrenskraft genom förbättrad elkvalitet. Scanautomatic går av stapeln 18-20 oktober.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Robert Andrén: “Sverige har möjlighet att bli en ledande nation för klimatomställningen”

– Som jag ser det är Energimyndigheten en av de mer spännande och viktiga myndigheterna att befinna sig på i dagsläget. Delvis tack vare energi – och klimatomställningen som pågår men även till följd av de stora utmaningar vi står inför i och med kriget i Ukraina. I vårt uppdrag ingår allt från att främja och stötta forskning, innovation och affärsutveckling till konsumentrådgivning och att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor men också axla rollen som samordnande beredskapsmyndighet för energisektorn, säger Robert.

Kort sammanfattat jobbar Energimyndigheten brett med att främja den omställning som samhället befinner sig i för att skapa ett hållbart energisystem som är såväl robust som fossilfritt och konkurrenskraftigt.

En möjlighet för Sverige

En avgörande faktor för ett framgångsrikt arbete i omställningen är ett skifte av inställningen till den.

– För oss har det stor betydelse att belysa att den här energiomställningen inte handlar om ett nödvändigt ont eller en smärtsam process, utan enorma möjligheter för Sverige som nation. Det här handlar om Sveriges framtida möjligheter att bli en ledande nation inom många områden.

Den laddade debatt som finns kring energiförsörjningen just nu fokuserar mest på för- och nackdelar runt olika kraftslag och mest brännande är frågan som handlar om priset på el.

– Det är viktigt att få fram att det problem som finns idag med energipriserna, inte minst på el, framförallt handlar om att vi är fast i gårdagens energisystem i så måtto att det är beroendet av fossila bränslen som orsakar situationen. Därför behöver vi försöka lyfta blicken och tänka helhet och systemlösningar. Vi behöver hitta de långsiktiga lösningarna på de problem vi just nu brottas med samtidigt som vi givetvis behöver hantera vissa kortsiktiga utmaningar här och nu. Debatten behöver dock skifta fokus från enbart problemen till att se de stora möjligheter som omställningen bär med sig.

“Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen”

För att driva omställningen framåt behövs gemensamma krafter från såväl politiken som industrin. Hittills har stora delar av industrin tydligt visat vilken handlingskraft och ambition som finns för klimatomställningen utifrån ett affärsperspektiv. Nu behöver politiken möta upp industrin i deras arbete.

– Det är viktigt att våra politiska beslutsfattare på alla nivåer genom strategiska beslut underlätta och främjar industrins klimatambitioner. Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen och nu handlar det om hur vi underlättar och hjälper industrin att möjliggöra detta. Vi behöver se över våra lagar, regelverk och tillståndsprocesser. Just nu pågår bygget av morgondagens infrastruktur och affärsmodeller för ett fossilfritt välfärdsland och den kräver långsiktiga strategiska investeringar från såväl industrin som politiken, avslutar Robert.

18 oktober kan du se Robert Andrén på scenen på Scanautomatic. Där inleder han som talare för segmentet Elektrifiering av industrin och energiomställningen. Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. Mellan 18-20 oktober fylls Svenska Mässans lokaler i Göteborg med industrins viktigaste aktörer, nya idéer och lösningar, innovation och gränsöverskridande samarbeten.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

IFM i samarbete med Ericsson – industriell kommunikation med 5G

Gary Troberg är digitaliseringsansvarig på IFM i Sverige och har jobbat med industriell kommunikation på IFM i över 30 år.

– Det finns en stor möjlighet för industrin att använda trådlösa nätverk och därigenom öka flexibiliteten. Just flexibilitet har blivit en otroligt viktig fråga i synnerhet på grund av pandemin som satte behovet av att vara just flexibel i centrum, säger Gary.

Micael Hermansson, ekosystemsansvarig för Ericssons 5G-industrinät, arbetar med affärsutveckling för industriella trådlösa nätverk.

– Precis som Gary säger handlar det om ett ökat behov av att vara flexibel och ställa om produktion snabbt. Men även kraven på kostnadseffektivisering, sänkt miljöpåverkan, personsäkerhet och digitalisering kräver säkra, tillförlitliga trådlösa nät. Ericsson kan göra mycket för industriautomation och vi har redan flera nät i drift som används till lösningar med höga krav. Samtidigt som det sker en snabb vidareutveckling för att stödja mer komplicerade krav är 5G färdig att användas i många industrilösningar, säger Micael.

Trådlös dataöverföring förebygger underhåll

IFM har tillsammans med Ericsson gjort ett case som handlar om att förebygga underhåll. Predictive Maintenance är en teknik som bygger på dataanalysverktyg för att detektera störningar i verksamheten och defekter i utrustning såväl som processer.

– Det är PoC-case där vi möjliggör cellulär överföring av data från till exempel vibrationsgivare. Dessa IO-Link-givare skickar redan ett flertal digitala mätvärden så dessa överförs via router till mottagaren så att mjukvaran kan analysera mätvärdena, berättar Gary.

Caset har gett insikt kring trådlös dataöverförings betydelsefullhet för att främja utvecklingen såväl som omställningen inom industrin.

– Vi kom fram till att det är inte alltid finns en infrastruktur på plats för dataöverföring och då är det givetvis en fördel om informationen kan skickas trådlöst, säger Gary.

5G nyckelspelare i utvecklandet av industriell kommunikation

Trådlös industriell kommunikation blir, i takt med att mängden data ökar, en allt viktigare fråga för industrin.

– Förutom det krav på effektivisering som alltid finns, finns det också globala trender som driver både IFM och Ericsson Business. Idag krävs en helt annan flexibilitet. Pandemin är ett exempel på när man snabbt behövde ställa om produktion och behövde flexibilitet. Utöver att vara mer flexibla, finns det också en trend med energioptimeringar. Inte bara av kostnadsskäl – man måste minska det avtryck man har på miljön. Det driver automationsaffären. Sen trendar även närproduktion. Dels ur en miljösynpunkt men också på grund av oroligheter i världen som gör att vi får en mer nära produktion. Även här är effektivisering och automation nödvändigt för att hålla ner priser och inflation, säger Micael.

– Det vi kan se är att större och större datamängder måste hanteras för att kunna ta rätt beslut i produktionerna. 5G kan där vara ett mycket bra alternativ till trådlös kommunikation, säger Gary.

Cellulär teknologi svarar på behoven om effektivitet, flexibilitet och personsäkerhet. Och intresset för teknologin växer för varje dag.

– Vi ser att trådade nät kommer att fortsätta vara viktiga i utvecklingen, men vi ser också att lokala trådlösa 4G/5G industrinät ökar snabbt. Det finns ett stort behov för ökad flexibilitet och att få mer insikter om sin produktion för att minska kostnader och miljöpåverkan. Och tillväxttakten av behovet kommer inte att minska, snarare tvärtom, avslutar Micael.

Gary Troberg och Micael Hermansson intar tillsammans Scanautomatics scen för att prata om IFM:s och Ericssons gemensamma samarbete i utvecklingen av trådlös industriell kommunikation. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Läs mer om vad som händer på Scanautomatic här.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

WA3RM revolutionerar hanteringen av överskottsvärme i industrin

WA3RM köper överskottsvärme från elintensiva industrier för att utveckla och finansiera cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala. Och av värmen, som i regel är mellan- och låggradig, bygger de så kallade applikationer som exempelvis växthus, fiskodlingar eller andra biologiska processer där låggradig restvärme kan utnyttjas. Syftet är att utnyttja flödet och exempelvis skapa en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion alla dagar om året.

Michael Wiegert är tillsammans med Fredrik Indebetou och Thomas Parker grundare av WA3RM.

– En av de stora utmaningarna för industrin idag är hanteringen av mellan- och låggradig restvärme. Det kostar helt enkelt pengar att bli av med den och det är inte hållbart i längden att inte tillvarata en så värdefull resurs. Men i våra projekt tar vi hand om värmen och använder den i ett cirkulärt flöde. Den mellan- och låggradiga värmen passar bra för många olika biologiska processer och i våra första projekt kommer vi att använda värmen till att uppföra moderna växthus och fiskodlingar och på så sätt bidra till fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad, berättar Michael Wiegert.

Projekten som reformerar industrin

Ett av WA3RMs projekt är Regenergy Frövi i Lindesbergs kommun. Ett projekt som kommer att reducera stora mängder utsläpp samtidigt som biologiska processer kan drivas helt av återvunnen energi.

– Vi har skrivit ett 20-årigt avtal med BillerudKorsnäs kring ett samarbete med deras pappersbruk i Frövi. Under 20 år kommer vi alltså få leverans av överskottsvärme. Värmen leder vi sedan till stora växthus och en unik odling för jätteräkor. Totalt kommer vi att återvinna 50 GWH energi och varje år kommer vi att reducera utsläppen av koldioxid med drygt 12 500 ton. Vi räknar med att kunna producera cirka 8 000 ton tomater och 4 000 ton jätteräkor per år, så det är en ganska avsevärd livsmedelsproduktion som nu växer fram i Lindesberg.

De stora växthusen som ska drivas av överskottsvärmen ska stå klara under senare delen av 2023. Räkodlingen tar något längre tid att få på plats men redan nu har WA3RM offentliggjort att de kommer att göra samma insats i Gällivare baserat på restströmmar från Hybritteknologin. Fast tio gånger större.

– Just nu jobbar vi med en portfölj som innehåller cirka 25 projekt runt om i Norden. Det känns som att världen sprungit i kapp och att våra projekt blir alltmer relevanta. Myndigheter ställer krav på att industrin måste ha en trovärdig plan på hur man ska hantera överskottsvärmen. Poletten har trillat ner. Den portfölj vi nu har, och räknar efter, innebär att vi kommer att reducera Sveriges utsläpp med 3 procent. Räkodlingar och växthus är det vi arbetar med idag. Men vi utforskar ständigt nya användningsområden.

“Vi vill syna all greenwashing”

Att WA3RMs arbete ökar hållbarheten och går i linje med de klimatmål Sverige satt står helt klart. Samtidigt bidrar projekten till en annan samhällsnytta – nämligen arbetstillfällen.

– Bara i Frövi kommer 220 personer arbeta med en helt unik livsmedelsproduktion. Lindesbergs kommun vill också gå i bräschen för hållbarhet och vara ett skyltfönster för hela landet. Därför är vår satsning i Frövi ett lysande bevis på hur industrin och en kommun kan samarbeta för ett mer hållbart samhälle.

Den 18-20 oktober intar Scanautomatic Svenska Mässan. Och på scen kommer WA3RM att presentera sin verksamhet och sina projekt med förhoppningen att inviga hopp och inspirera fler inom industrin till att se på hur outnyttjade resurser kan användas för att minska klimatpåverkan och skapa nya gröna arbetstillfällen.

– Jag hoppas att vi inger hopp. Allt är nämligen inte nattsvart. Resurserna finns där och viljan också, nu behövs insikten om de cirkulära möjligheterna och ”action”. Lyckas vi med den här skalan på projekt kommer vi att göra ett stort avtryck. Vi vill syna all greenwashing och visa att det här är på riktigt. Finansiärer letar efter investeringar som är hållbara på riktigt. Och genom att investera i projekt som faktiskt gör skillnad kan man vara en sann kapitalist och samtidigt göra mycket gott för världen, avslutar Michael.

På Scanautomatic kommer Michael och WA3RMS medgrundare att presentera spännande case om hur deras projekt gör, och kommer att göra, stor skillnad för industrins omställning. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Vill du veta mer? Här kan du läsa om Scanautomatic.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här