Archive for the ‘ANNONS FRÅN SCANAUTOMATIC’ Category

Så ökar Boliden säkerheten genom automation

Boliden är ett anrikt företag som under nästan ett sekel utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. De är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion. Men det är inte det enda Boliden sysslar med.

– Boliden beskrivs oftast som ett renodlat gruvföretag men sanningen är att halva vår omsättning kommer från våra smältverk. Vi är störst på metallåtervinning av elektronikskrot i Europa, säger Peter Burman, Project Manager vid Boliden.

Bolidens smältverk Rönnskär beläget utanför Skellefteå är idag en av världens största återvinnare av metall från elektronikmaterial. Smältverket har varit i drift sedan 1960-talet och det är ett väl fungerande kretslopp där det man tar upp ur jorden också tas om hand, återvinns och sedan återinförs i produktion igen.

– När samhället byggt upp en tillräckligt stor bas av metaller kan Boliden återvinna det. Till slut kan det även bli ett självförsörjande system.

Säkerheten först när produktiviteten ökar

När man talar om stora industrier som Boliden är industriell säkerhet ett enorm viktigt faktor. För Boliden och andra aktörer i högriskbranscher har antalet olycksfall minskat inom den svenska gruvindustrin under de senaste åren. Och det beror på flertalet anledningar, men den nya teknikutvecklingen är en stor bidragande faktor.

– Elektrifiering och digitalisering går hand i hand och just nu pågår två stora paradigmskiften samtidigt. De tidigare förbränningsmotorerna ersätts av elmotorer och styrsystem förbereds för automation och självstyrning. Rent ingenjörsmässigt är det intressant tid där allt kanaliseras i gruvbranschen.

Maskiner blir allt säkrare att arbeta med och fler av de farliga och riskfyllda momenten inom industrin automatiseras och kan fjärrstyras på distans. Men trots att olycksfrekvensen minskat drastiskt ligger säkerhetsfrågor fortfarande högt upp på agendan. Boliden lägger i dagsläget cirka 30% av sin gruvautomationsforskning inom just säkerhetsrelaterade områden. Bland annat har de tagit fram ett positioneringssystem som fokuserar på trafikflöde och styrning i gruvan.

– Vanliga trafikregler gäller inte i de trånga gruvgångarna, därför har vi monterat in skärmar i alla bilar och där kan du få förvarning om vad som händer längre fram i realtid. På så sätt kan förarna enklare planera sin körning och transporterna blir effektivare och framförallt säkrare.

Bolidens system hjälper också till att kartlägga all personal i händelse av en nödsituation och delar upp dem i säkra och osäkra zoner beroende på var de befinner sig. På så sätt kan hjälpinsatser sättas in snabbare i de fall som det behövs.

Teknikutveckling och automatisering, som i detta exempel hos Boliden, gör att företag idag behöver hitta nya sätt att säkerställa interaktionen mellan maskiner och människor.

På Scanautomatic 2022 är smart industri och hållbara lösningar två av mässans huvudteman och som besökare får du möjligheten att ta del av framtidens automatiserade och säkra innovationer och tekniker.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Volvo Cars elektrifierar mot klimatneutralitet

För att lyckas med sitt mål satsar Volvo Cars stort inom elektrifiering genom utvecklad produktionsteknik och egen montering av elbilsbatterier.

Fordonsindustrin utvecklas i en imponerande takt och elektrifieringen är ett faktum både inom industrin själv och i samhället i stort. Volvo Cars befinner sig i en massiv övergångsfas från diesel- och bensindrivna bilar till elektriska.

– På Volvo Cars har vi ett syfte att ge kunder friheten att färdas säkert och hållbart, vi kallar detta ”Freedom to move in a personal, sustainable and safe way”. Vi har ambitiösa mål och genomgår en snabb förändring. År 2030 ska vi endast sälja eldrivna bilar. Samtidigt ska vi vara klimatneutrala år 2040 och vår ambition är att minska vårt miljöavtryck med hjälp av linjeförsäljning och direktkontakt med våra kunder, säger Anna Davidsson, ansvarig för Advanced Engineering och External Research inom Produktion.

Lång erfarenhet av elektrifiering

Volvo Cars påbörjade arbetet med elektrifiering redan 1976. För ett antal år sedan beslutade man att bygga ett eget batterilabb för att kunna ta fram rätt egenskaper i batterierna och ställa rätt krav på leverantörer. I labbet utförs komplexa tester för att säkerställa prestanda och hållbarhet i batterierna. Batterikomponenterna monteras sedan ihop till färdiga batterier i en egen batterimonteringsfabrik i anslutning till elbilsfabrikerna. I fabrikerna bedrivs ett cirkulärt arbete.

– Själva batterihållaren är gjord av aluminium och 40% av det materialet vill vi ska vara återvunnet. Även en del av det kobolt som finns i batterierna är återvunnet. Just nu håller vi på att utveckla batterierna så att de till slut inte ska innehålla någon kobolt alls. Hållbarhet är alltid otroligt viktigt för oss. Klimatförändringarna är det ultimata säkerhetstestet och vår utveckling börjar och slutar vid klimatet, berättar Ann Van Damme, Technical Expert in Production and Electrified Vehicles.

För att utveckla elektrifieringens övriga påverkan på fabrikerna och effektivt sätta samman batterierna görs omfattande studier och Volvo Cars har ett nära samarbete med olika institut och universitet.

“Förändringen kommer inte att sakta ner”

En stor del av Volvo Cars utvecklingsarbete sker i produktionsrelaterade projekt. Just nu pågår cirka 50 olika sådana, varav ungefär 30 av dem sker i samarbete med andra. Volvo Cars arbete för att främja en cirkulär och hållbar ekonomi är stort, vilket inte bara syns genom elektrifieringen utan även i det cirkulära arbete som pågår i fabrikerna.

– Vi har satt ett mål om att minska vår energiförbrukning med 30% till 2025. Vi ska även minska avfall med 20% genom att optimera nyttjandet av material. Vi planerar också på att minska vattenåtgången med 15% i våra olika produktionsländer. Vi arbetar nära andra aktörer som även de utvecklar nya sätt att göra produktionen mer hållbar, däribland SSAB och Northvolt, säger Anna Davidsson.

Volvo Cars ambitioner är imponerande och ett proaktivt arbete är viktigt för att nå sina cirkulära mål och minska koldioxidutsläppen radikalt, och därmed minska avtrycket på miljön. Och förändringen kommer att ske snabbt.

– Förändringen kommer inte att sakta ner. Elektriska fordon som koncept är inte lika moget som förbränningsmotordrivna fordon varit. Vi måste därför vara flexibla och erbjuda en stor variation av fordon för att möta alla sorters behov, avslutar Ann Van Damme.

Scanautomatic 2022 har tre huvudteman; Hållbara Lösningar, Smart Industri och Energi och Elektrifiering av Industrin. Tre områden som är centrala i den förändring som industrin befinner sig i. För att möjliggöra en omställning krävs nya innovationer och samarbeten likt de arbete som görs av Volvo Cars.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Production for Future: demonstrerar möjligheterna med flexibel produktion

2016 presenterade regeringen sin strategi för nyindustrialisering. I strategin konstaterades det att det teknik- och kunskapsförsprång svenskt näringsliv de senaste åren lutat sig mot, inte längre kan tas för givet. Ett av fokusområdena för strategin blev således att tillgodose kompetensförsörjningen, för att genom det ha möjligheten att möta framtidens behov av modern produktion och industriell digitalisering. Och som ett led i det inleddes projektet Production for Future med Göteborgs Tekniska College i spetsen.

I samarbete med olika utbildningar och svensk industri arbetar man i projektet aktivt med att öka attraktiviteten inom teknik- och industriyrken.

– Nu har vi varit delaktiga i flera år och hittills har det varit mycket framgångsrikt. I år fokuserar vi på Production for Future. Ett projekt där vi sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. Syftet med demonstratorn är att visa på möjligheterna med flexibel produktion baserad på en kollaborativ robotapplikation, säger Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef och lärare vid Göteborgs Tekniska College.

Resultatet visas på årets Scanautomatic som går av stapeln på Svenska Mässan. Production for Future vill inspirera besökare kring hur man löser problem med nya tekniker.

Grundprinciper att tillämpa i industrin

Chalmers tekniska högskola är en av de ledande högskolorna i Sverige inom forskning kring produktion och underhåll. Och det är en forskning som ligger i framkant.

– Det är lätt hänt att digitaliseringen av svensk industri bara mynnar ut i en massa ord. Därför har vi tagit fram fyra grundprinciper som behandlar hur man i framtiden bör förbättra processer inom industrin. Grundprinciper alla industrier kan följa, oavsett vilket område man arbetar inom, säger Jon Bokrantz, forskare vid institutionen för Industri och materialvetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Principerna som tagits fram ska vara enkla att applicera och går i korthet ut på följande:

  1. Datadrivna beslut – med hjälp av digitalisering och data, fatta rätt beslut vid rätt tillfälle
  2. Kollektiv kompetens – få fram en högre kompetensprofil för att tillgodose framtidens behov inom olika frågor
  3. Intern integration – frågor som berör produktion och underhåll behöver genomsyra hela organisationen
  4. Extern integration – samarbete med övriga aktörer inom svensk industri för att vara uppdaterad på förändringar och utveckling

Det forskningsprojekt som ligger till grund för principerna kommer presenteras närmare under Scanautomatic. Dessutom kommer det på plats vara möjligt att ställa frågor till forskare och doktorander kring specifika utmaningar man som företag kan ha inom området.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

5G och den nya industriella revolutionen

Den nya automationstekniken, automatiserade processer och uppkopplade produkter föranleder ett enorm behov av säkra och snabba uppkopplingar. Digitaliseringen och automatiseringen av industrin innebär en stor förändring i hur industrin traditionellt sett ut. Men förändringen är inte slut än. Ett modernt och digitaliserat arbete kommer inte bara underlätta och effektivisera verksamheter, utan även spara kostnader. 5G-nätets roll i det här förändringsarbetet är central. Stora mängder data kan hanteras och analyseras i realtid utan några fördröjningar vilket skapar helt nya möjligheter.

Där ett hemmanätverk idag ligger runt hastigheter på 100 Mbit/s kommer man med 5g kunna leverera 2Gbit och i framtiden 20 Gbit per sekund. Fler självstyrande fordon och möjlighet att styra stora maskiner och komplexa arbetsmoment utan att ens behöva vara på samma kontinent kan bli verklighet med den nya teknologin.

Ericsson är först ut i världen med 5G i kommersiella nät och finns nu aktiva med 125 5G-nätverk i 55 länder världen över. Ericsson har över 140 års av erfarenhet av uppkoppling och kommunikation. Under de första 100 åren var det främst byggnader som kopplades ihop snarare än människorna i den. Under de senaste 40 åren har arbetet fokuserats på att koppla ihop människor och göra det hela mobilt. Med 5G-teknologin är frågan inte var eller vem utan snarare vad det är som kommuniceras.

– Ericsson beräknar att inom en snar framtid kommer det finnas minst en uppkopplad sak eller maskin per kvadratmeter i en fabrik. Visionen att en uppkopplad industri ska bli mer flexibel och effektiv kan, i och med detta, i värsta fall bli precis det motsatta med ett stort kabeltrassel om teknologin inte kan backa upp det. 5G blir därför ett naturligt led i det arbetet för att trådlöst koppla upp och säkerställa att verksamheten fungerar utan avbrott. Det möjliggör även helt nya digitala lösningar och 5G skapar därmed grunden för världens största innovationsplattform just nu, säger Erik Josefsson, Vice President Head of Advanced Industries Technologies & New Businesses vid Ericsson.

Säkerheten kring trådlösa nätverk har länge varit en av anledningarna till att industrier och företag fortfarande förlitar sig på kabel och fiberdragning. WiFi, Bluetooth och andra trådlösa nätverk innefattar säkerhetsrisker som i praktiken innebär att man skulle kunna slå ut en hel maskinpark. Med 5G-teknologin arbetar man inom kontrollerande spektrum så för att hacka sig in i systemet kommer man behöva gå in i den fysiska maskinen för att slå ut den.

Tack vare Industrial IoT och snabb överföringshastighet kan enorma mängder data inhämtas för analys och hjälpa företag att bli effektivare, mer automatiserade och säkrare. 5G-nätet är därför en förutsättning för att det ska lyckas.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Elkvalitet ökar konkurrenskraften för industrin

För att få en anläggning med en eltillförsel som är fri från störningar behövs en god elkvalitet. Störningar innefattar till exempel; avbrott, spänningsvariationer, transienter, flimmer (flicker), övertoner, osymmetri i nätet eller reaktiv effekt.

– En säker och tillförlitlig elförsörjning är helt och hållet nödvändig för industrin. Elektrifieringen ökar parallellt som det elektriska systemet blir allt mer komplext. Elkvaliteten blir allt mer essentiellt i den moderna elmiljö som finns idag med nya typer av energiproduktion som vind och sol, säger Jörgen Johnsson, Business Area Manager och segmentsansvarig för industri på Hitachi Energy.

Vad händer vid bristande elkvalitet?

Konsekvenserna av en bristande elkvalitet kan vara förödande, beroende på känsligheten hos den elektriska utrustningen. Det kan till exempel försämra prestanda, orsaka avbrott eller stopp i produktionen, förkorta livslängden på utrustningen och till och med orsaka bestående skador.

– I grund och botten handlar det om ekonomi. Konsekvenserna av bristande elkvalitet kan betyda gigantiska kostnader. Beroende på industri kan ett stopp i produktionen bestå av allt från timmar till år. Något som direkt drabbar ens förmåga att vara konkurrenskraftig, berättar Jörgen.

Ett samspelt elsystem

De gemensamma målen för industrin kring minskade utsläpp ställer höga krav på elsystemet och dess funktionalitet.

– Elsystemet bör ses som en symfoniorkester, fylld av olika instrument som ska samspela. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv för att kunna nå målen. Både i det lilla och stora måste industrin samspela med kraftnätet. För att kombon av förnybar energi, energilager och energibärare som grön vätgas ska fungera behöver vi möjligheten att analysera och förbättra elkvaliteten.

Samarbete för bättre elkvalitet

Trots att det till största del är positivt att konsumtionen och produktionen av el förändrats drastiskt innebär det ytterligare utmaningar vad gäller elkvalitet. Hitachi Energy har inlett ett samarbete med Metrum, som levererar världsledande intelligenta mätsystem för energi och elkvalitet, för att kunna möjliggöra just bättre elkvalitet för såväl industrier som elnätsbolag.

– Som jag sa tidigare är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på systemet. Och det skapar i sin tur ett behov av att bättre förstå hur vi använder energi. Vi kan minska energiförluster och störningar samtidigt som vi mäter och analyserar energiflöden. I vårt samarbete med Metrum kan vi kombinera deras mätdata med våra analyser, produkter och stödtjänster och förbättra elkvaliteten inom industrin, avslutar Jörgen.

För att överkomma utmaningarna kring elkvalitet och energiomställningen behövs en bredd av lösningar och gränsöverskridande samarbeten. Hitachi Energy tar plats på Scanautomatics scen för att belysa ett antal möjliga vägar som industrin kan öka sin konkurrenskraft genom förbättrad elkvalitet. Scanautomatic går av stapeln 18-20 oktober.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Robert Andrén: “Sverige har möjlighet att bli en ledande nation för klimatomställningen”

– Som jag ser det är Energimyndigheten en av de mer spännande och viktiga myndigheterna att befinna sig på i dagsläget. Delvis tack vare energi – och klimatomställningen som pågår men även till följd av de stora utmaningar vi står inför i och med kriget i Ukraina. I vårt uppdrag ingår allt från att främja och stötta forskning, innovation och affärsutveckling till konsumentrådgivning och att ta fram analyser, prognoser och beslutsunderlag till beslutsfattare inom privat och offentlig sektor men också axla rollen som samordnande beredskapsmyndighet för energisektorn, säger Robert.

Kort sammanfattat jobbar Energimyndigheten brett med att främja den omställning som samhället befinner sig i för att skapa ett hållbart energisystem som är såväl robust som fossilfritt och konkurrenskraftigt.

En möjlighet för Sverige

En avgörande faktor för ett framgångsrikt arbete i omställningen är ett skifte av inställningen till den.

– För oss har det stor betydelse att belysa att den här energiomställningen inte handlar om ett nödvändigt ont eller en smärtsam process, utan enorma möjligheter för Sverige som nation. Det här handlar om Sveriges framtida möjligheter att bli en ledande nation inom många områden.

Den laddade debatt som finns kring energiförsörjningen just nu fokuserar mest på för- och nackdelar runt olika kraftslag och mest brännande är frågan som handlar om priset på el.

– Det är viktigt att få fram att det problem som finns idag med energipriserna, inte minst på el, framförallt handlar om att vi är fast i gårdagens energisystem i så måtto att det är beroendet av fossila bränslen som orsakar situationen. Därför behöver vi försöka lyfta blicken och tänka helhet och systemlösningar. Vi behöver hitta de långsiktiga lösningarna på de problem vi just nu brottas med samtidigt som vi givetvis behöver hantera vissa kortsiktiga utmaningar här och nu. Debatten behöver dock skifta fokus från enbart problemen till att se de stora möjligheter som omställningen bär med sig.

“Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen”

För att driva omställningen framåt behövs gemensamma krafter från såväl politiken som industrin. Hittills har stora delar av industrin tydligt visat vilken handlingskraft och ambition som finns för klimatomställningen utifrån ett affärsperspektiv. Nu behöver politiken möta upp industrin i deras arbete.

– Det är viktigt att våra politiska beslutsfattare på alla nivåer genom strategiska beslut underlätta och främjar industrins klimatambitioner. Vi ser en industri som tagit på sig en ledartröja i den gröna omställningen och nu handlar det om hur vi underlättar och hjälper industrin att möjliggöra detta. Vi behöver se över våra lagar, regelverk och tillståndsprocesser. Just nu pågår bygget av morgondagens infrastruktur och affärsmodeller för ett fossilfritt välfärdsland och den kräver långsiktiga strategiska investeringar från såväl industrin som politiken, avslutar Robert.

18 oktober kan du se Robert Andrén på scenen på Scanautomatic. Där inleder han som talare för segmentet Elektrifiering av industrin och energiomställningen. Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. Mellan 18-20 oktober fylls Svenska Mässans lokaler i Göteborg med industrins viktigaste aktörer, nya idéer och lösningar, innovation och gränsöverskridande samarbeten.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

IFM i samarbete med Ericsson – industriell kommunikation med 5G

Gary Troberg är digitaliseringsansvarig på IFM i Sverige och har jobbat med industriell kommunikation på IFM i över 30 år.

– Det finns en stor möjlighet för industrin att använda trådlösa nätverk och därigenom öka flexibiliteten. Just flexibilitet har blivit en otroligt viktig fråga i synnerhet på grund av pandemin som satte behovet av att vara just flexibel i centrum, säger Gary.

Micael Hermansson, ekosystemsansvarig för Ericssons 5G-industrinät, arbetar med affärsutveckling för industriella trådlösa nätverk.

– Precis som Gary säger handlar det om ett ökat behov av att vara flexibel och ställa om produktion snabbt. Men även kraven på kostnadseffektivisering, sänkt miljöpåverkan, personsäkerhet och digitalisering kräver säkra, tillförlitliga trådlösa nät. Ericsson kan göra mycket för industriautomation och vi har redan flera nät i drift som används till lösningar med höga krav. Samtidigt som det sker en snabb vidareutveckling för att stödja mer komplicerade krav är 5G färdig att användas i många industrilösningar, säger Micael.

Trådlös dataöverföring förebygger underhåll

IFM har tillsammans med Ericsson gjort ett case som handlar om att förebygga underhåll. Predictive Maintenance är en teknik som bygger på dataanalysverktyg för att detektera störningar i verksamheten och defekter i utrustning såväl som processer.

– Det är PoC-case där vi möjliggör cellulär överföring av data från till exempel vibrationsgivare. Dessa IO-Link-givare skickar redan ett flertal digitala mätvärden så dessa överförs via router till mottagaren så att mjukvaran kan analysera mätvärdena, berättar Gary.

Caset har gett insikt kring trådlös dataöverförings betydelsefullhet för att främja utvecklingen såväl som omställningen inom industrin.

– Vi kom fram till att det är inte alltid finns en infrastruktur på plats för dataöverföring och då är det givetvis en fördel om informationen kan skickas trådlöst, säger Gary.

5G nyckelspelare i utvecklandet av industriell kommunikation

Trådlös industriell kommunikation blir, i takt med att mängden data ökar, en allt viktigare fråga för industrin.

– Förutom det krav på effektivisering som alltid finns, finns det också globala trender som driver både IFM och Ericsson Business. Idag krävs en helt annan flexibilitet. Pandemin är ett exempel på när man snabbt behövde ställa om produktion och behövde flexibilitet. Utöver att vara mer flexibla, finns det också en trend med energioptimeringar. Inte bara av kostnadsskäl – man måste minska det avtryck man har på miljön. Det driver automationsaffären. Sen trendar även närproduktion. Dels ur en miljösynpunkt men också på grund av oroligheter i världen som gör att vi får en mer nära produktion. Även här är effektivisering och automation nödvändigt för att hålla ner priser och inflation, säger Micael.

– Det vi kan se är att större och större datamängder måste hanteras för att kunna ta rätt beslut i produktionerna. 5G kan där vara ett mycket bra alternativ till trådlös kommunikation, säger Gary.

Cellulär teknologi svarar på behoven om effektivitet, flexibilitet och personsäkerhet. Och intresset för teknologin växer för varje dag.

– Vi ser att trådade nät kommer att fortsätta vara viktiga i utvecklingen, men vi ser också att lokala trådlösa 4G/5G industrinät ökar snabbt. Det finns ett stort behov för ökad flexibilitet och att få mer insikter om sin produktion för att minska kostnader och miljöpåverkan. Och tillväxttakten av behovet kommer inte att minska, snarare tvärtom, avslutar Micael.

Gary Troberg och Micael Hermansson intar tillsammans Scanautomatics scen för att prata om IFM:s och Ericssons gemensamma samarbete i utvecklingen av trådlös industriell kommunikation. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Läs mer om vad som händer på Scanautomatic här.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

WA3RM revolutionerar hanteringen av överskottsvärme i industrin

WA3RM köper överskottsvärme från elintensiva industrier för att utveckla och finansiera cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala. Och av värmen, som i regel är mellan- och låggradig, bygger de så kallade applikationer som exempelvis växthus, fiskodlingar eller andra biologiska processer där låggradig restvärme kan utnyttjas. Syftet är att utnyttja flödet och exempelvis skapa en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion alla dagar om året.

Michael Wiegert är tillsammans med Fredrik Indebetou och Thomas Parker grundare av WA3RM.

– En av de stora utmaningarna för industrin idag är hanteringen av mellan- och låggradig restvärme. Det kostar helt enkelt pengar att bli av med den och det är inte hållbart i längden att inte tillvarata en så värdefull resurs. Men i våra projekt tar vi hand om värmen och använder den i ett cirkulärt flöde. Den mellan- och låggradiga värmen passar bra för många olika biologiska processer och i våra första projekt kommer vi att använda värmen till att uppföra moderna växthus och fiskodlingar och på så sätt bidra till fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad, berättar Michael Wiegert.

Projekten som reformerar industrin

Ett av WA3RMs projekt är Regenergy Frövi i Lindesbergs kommun. Ett projekt som kommer att reducera stora mängder utsläpp samtidigt som biologiska processer kan drivas helt av återvunnen energi.

– Vi har skrivit ett 20-årigt avtal med BillerudKorsnäs kring ett samarbete med deras pappersbruk i Frövi. Under 20 år kommer vi alltså få leverans av överskottsvärme. Värmen leder vi sedan till stora växthus och en unik odling för jätteräkor. Totalt kommer vi att återvinna 50 GWH energi och varje år kommer vi att reducera utsläppen av koldioxid med drygt 12 500 ton. Vi räknar med att kunna producera cirka 8 000 ton tomater och 4 000 ton jätteräkor per år, så det är en ganska avsevärd livsmedelsproduktion som nu växer fram i Lindesberg.

De stora växthusen som ska drivas av överskottsvärmen ska stå klara under senare delen av 2023. Räkodlingen tar något längre tid att få på plats men redan nu har WA3RM offentliggjort att de kommer att göra samma insats i Gällivare baserat på restströmmar från Hybritteknologin. Fast tio gånger större.

– Just nu jobbar vi med en portfölj som innehåller cirka 25 projekt runt om i Norden. Det känns som att världen sprungit i kapp och att våra projekt blir alltmer relevanta. Myndigheter ställer krav på att industrin måste ha en trovärdig plan på hur man ska hantera överskottsvärmen. Poletten har trillat ner. Den portfölj vi nu har, och räknar efter, innebär att vi kommer att reducera Sveriges utsläpp med 3 procent. Räkodlingar och växthus är det vi arbetar med idag. Men vi utforskar ständigt nya användningsområden.

“Vi vill syna all greenwashing”

Att WA3RMs arbete ökar hållbarheten och går i linje med de klimatmål Sverige satt står helt klart. Samtidigt bidrar projekten till en annan samhällsnytta – nämligen arbetstillfällen.

– Bara i Frövi kommer 220 personer arbeta med en helt unik livsmedelsproduktion. Lindesbergs kommun vill också gå i bräschen för hållbarhet och vara ett skyltfönster för hela landet. Därför är vår satsning i Frövi ett lysande bevis på hur industrin och en kommun kan samarbeta för ett mer hållbart samhälle.

Den 18-20 oktober intar Scanautomatic Svenska Mässan. Och på scen kommer WA3RM att presentera sin verksamhet och sina projekt med förhoppningen att inviga hopp och inspirera fler inom industrin till att se på hur outnyttjade resurser kan användas för att minska klimatpåverkan och skapa nya gröna arbetstillfällen.

– Jag hoppas att vi inger hopp. Allt är nämligen inte nattsvart. Resurserna finns där och viljan också, nu behövs insikten om de cirkulära möjligheterna och ”action”. Lyckas vi med den här skalan på projekt kommer vi att göra ett stort avtryck. Vi vill syna all greenwashing och visa att det här är på riktigt. Finansiärer letar efter investeringar som är hållbara på riktigt. Och genom att investera i projekt som faktiskt gör skillnad kan man vara en sann kapitalist och samtidigt göra mycket gott för världen, avslutar Michael.

På Scanautomatic kommer Michael och WA3RMS medgrundare att presentera spännande case om hur deras projekt gör, och kommer att göra, stor skillnad för industrins omställning. Scanautomatic äger rum 18-20 oktober på Svenska Mässan. Vill du veta mer? Här kan du läsa om Scanautomatic.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här

Så säkrar Northvolt kompetens i batteritillverkningens nya era

Emelie Adenlöf är projektledare på Northvolt och jobbar med kompetensförsörjning kopplat till fabrikernas produktionspersonal. Dessutom representerar hon Northvolt i diverse externa kompetensförsörjningsprojekt på både nationell nivå och EU-nivå. Med andra ord har hon omfattande insyn i såväl Northvolts som industrins kompetensbehov.

– Det finns många utmaningar när det kommer till kompetensförsörjningen i närtid. En signifikant sådan är bristen på ingenjörer med batterikompetens. Vårt rekryteringsbehov av just denna kompetens, sammanvägt med andra stora bolag såsom Volvo Cars och Scania, ställer krav på runt 1000-1500 examinerade ingenjörer per år. Idag uppgår den verkliga siffran till 50 vilket illustrerar en stor men tydlig utmaning för både företagen och universiteten gemensamt. Samtidigt behöver vi anställa tusentals fler industriarbetare i Sverige, där batteriindustrin inte existerat tidigare – det ställer enorma krav på utbildningssystemet och omställningsförmågan, berättar Emelie.

“Möjligheterna för att inte bara säkra kompetensförsörjningen, men även bli ledande inom området är enorma”

Northvolt utvecklar inte bara framtidens gröna batterier, utan utmanar även industrin i och med sitt ägandeskap av fler steg i battericellens värdekedja än vad som tidigare varit vanligt. De jobbar även med en återvinningsverksamhet som heter Revolt. Där kan de återvinna komponenter från hela celler, inklusive råmaterial, men även restmaterial direkt från produktionen.

– Just nu är vår stora utmaning att gå från att ”bara” bygga en gigafabrik i Skellefteå, till att expandera flera projekt samtidigt, och expandera i Västerås, Göteborg, Borlänge, Heide i Tyskland och Gdansk i Polen. Samtidigt som massrekryteringen i Skellefteå fortsätter, där vi rekryterat de första 1200 av de över 4000 som behövs på plats.

Kompetensbehovet ökar på flera håll i svensk industri och likaså för Northvolt, som menar att lösningen ligger i att våga utmana tidigare standarder och arbetssätt.

– Möjligheterna för att inte bara säkra kompetensförsörjningen, men även bli ledande inom området är enorma. Just nu växer en helt ny basindustri fram i Sverige som är både banbrytande och massiv. Här finns enorma möjligheter för kringliggande institutioner och myndigheter att vara pionjärer i att stötta tillväxten. Det handlar om att våga utmana tidigare arbetssätt och tänka kreativt kring de utmaningar vi står inför gemensamt. Ett gott exempel kan vi hitta i Skellefteå kommun där Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kommuns Vuxenutbildning samverkat kring framtagandet av en helt ny kvalitetsteknikerutbildning – en yrkesroll som är jätteviktig för batteriindustrin i stort.

Northvolt arbetar med kompetensförsörjning på många olika sätt. I Skellefteå finns till exempel ett nära samarbete med kommunen där de tillsammans ser över vilket utbildningsutbud som behöver komma på plats för att möta behoven från den nya industrin som växer fram i norr. De samarbetar också med flertalet svenska universitet.

Behovet av kompetens kräver nya arbetssätt

För att kunna möjliggöra omställningen till en grön industri krävs nya arbetssätt. Och kompetensförsörjningen behöver tillgodoses från olika håll.

– Vi måste tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och politiken se över, och utmana, de system och processer som finns på plats för att stötta nya etableringar idag. Detta är nödvändigt för att klara av uppbyggnaden av den nya gröna industrin i tid. Det kan handla om nya samarbetsformer och stöd för att kunna erbjuda bostäder i närhet till industrin, olika initiativ för att underlätta inflyttning av utländsk arbetskraft med rätt kompetens, eller helt enkelt investeringar i utbildningsinitiativ som ämnar att förse oss och andra industrier med relevant kompetens, avslutar Emelie.

På Scanautomatic 2022 tar Emelie plats på scenen för att berätta om Northvolt och deras kompetensbehov, men även hur de jobbar med kompetensfrågorna och vilka möjligheter de ser inom området.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Läs mer om Scanautomatic.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här!

ABB om att säkerställa energieffektivitet: “Tekniken finns redan på plats”

Hållbarhet är kärnan i samtliga av ABB:s affärserbjudanden. Under programnamnet Mission to Zero sker ABB:s arbete för klimatneutralitet i fastigheter, för såväl bolaget självt som för sina kunder.

– I grund och botten handlar det om att koppla ihop produktion med tillgången på energi för att kunna optimera den, i form av tillgång och pris på energi. Genom lösningar inom energy management kan vi få ett underlag på hur det ser ut idag och hur vi kan sköta energihanteringen framåt. Det betyder att vi får möjlighet att ta reda på hur vi kan köra våra processer på det mest energieffektiva sättet, säger Lennart.

Mission to Zero tar form i ABB:s fabriker

ABB tillämpar sin egen teknik genom att applicera metoder för energihantering i sina egna fabriker. Genom innovativ teknologi och digitalisering är anläggningarna i tyska Lüdenscheid och italienska Dalmine bland de första att uppnå klimatneutral status av ABB:s fabriker. Nästa steg är att införa konceptet i Sverige.

– ABB har produkterna som krävs för att göra industrier och byggnader energieffektiva. Genom Mission to Zero-initiativet visar vi även prov på att vi lever som vi lär. Fabriken i Dalmine är ett strålande exempel på vad digital energistyrning kan göra, och att vi inte behöver bygga nya fabriker för att lyckas med klimatneutralitet. Anläggningen i Dalmine byggdes 1979 och förses idag med 100 procent förnybar energi. Vår molnlösning ABB Ability™ Energy and Asset Manager bevakar anläggningens energikonsumtion via bland annat uppkopplade energimätare. Genom att skapa en överblick av anläggningen kan fabriken enkelt se förbrukningen i realtid och var de kan spara energi, säger Sara Narbrink, Product Marketing Specialist på ABB.

Resultatet har blivit att anläggningen i Dalmine minskat sina CO2-utsläpp med 2 200 ton under de senaste två åren. Även ABB:s fabrik i tyska Lüdenscheid har gjort övergången till en koldioxidneutral produktionsanläggning.

– Genom att använda intelligenta system i anläggningarna förbättrar vi energieffektiviteten. Vi kan mäta och jämföra olika parametrar och få beslutsstöd som gör att vi kan planera energianvändning, spara resurser och minska utsläpp. I Lüdenscheid-anläggningen används OPTIMAX® ur ABB:s energistyrningspaket ABB Ability™ som övervakar och optimerar styrning av produktion, konsumtion och lagring av energi, säger Lennart.

– Vi ska vara klimatneutrala i egen verksamhet till 2030 och med vårt breda erbjudande inom energy management kan vi även hjälpa våra kunder att nå dit. Svensk industri går igenom en enorm omställning just nu och vi behöver samarbeta för att bevara vår starka konkurrenskraft – och det vill vi på ABB hjälpa till med, avslutar Sara.

Lennart Carlsson
Lennart Carlsson

18 – 20 oktober ställer ABB ut på Scanautomatic på Svenska Mässan. På plats har de med sig nyheter och produkter från hela ABB:s erbjudande och affärsområden från Robotics till Process Automation, Electrification och Motion. Du kommer även att få se de lösningar inom energy management som används i fabriken i Dalmine, hur den ser ut på plattformen och hur den kopplas ihop med de andra systemen.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Läs mer om Scanautomatic.

Beställ din kostnadsfria entrébiljett här!