Production for Future: demonstrerar möjligheterna med flexibel produktion

Omställningen mot en resurseffektiv industri som är mer hållbar och konkurrenskraftig, innebär att rätt kompetens kommer vara en avgörande faktor. På Chalmers tekniska högskola pågår just nu forskning inom bland annat Smart Maintenance. Och i projektet Production for Future, sprids kunskap om möjligheterna industriell digitalisering medför.

2016 presenterade regeringen sin strategi för nyindustrialisering. I strategin konstaterades det att det teknik- och kunskapsförsprång svenskt näringsliv de senaste åren lutat sig mot, inte längre kan tas för givet. Ett av fokusområdena för strategin blev således att tillgodose kompetensförsörjningen, för att genom det ha möjligheten att möta framtidens behov av modern produktion och industriell digitalisering. Och som ett led i det inleddes projektet Production for Future med Göteborgs Tekniska College i spetsen.

I samarbete med olika utbildningar och svensk industri arbetar man i projektet aktivt med att öka attraktiviteten inom teknik- och industriyrken.

– Nu har vi varit delaktiga i flera år och hittills har det varit mycket framgångsrikt. I år fokuserar vi på Production for Future. Ett projekt där vi sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. Syftet med demonstratorn är att visa på möjligheterna med flexibel produktion baserad på en kollaborativ robotapplikation, säger Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef och lärare vid Göteborgs Tekniska College.

Resultatet visas på årets Scanautomatic som går av stapeln på Svenska Mässan. Production for Future vill inspirera besökare kring hur man löser problem med nya tekniker.

Grundprinciper att tillämpa i industrin

Chalmers tekniska högskola är en av de ledande högskolorna i Sverige inom forskning kring produktion och underhåll. Och det är en forskning som ligger i framkant.

– Det är lätt hänt att digitaliseringen av svensk industri bara mynnar ut i en massa ord. Därför har vi tagit fram fyra grundprinciper som behandlar hur man i framtiden bör förbättra processer inom industrin. Grundprinciper alla industrier kan följa, oavsett vilket område man arbetar inom, säger Jon Bokrantz, forskare vid institutionen för Industri och materialvetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Principerna som tagits fram ska vara enkla att applicera och går i korthet ut på följande:

  1. Datadrivna beslut – med hjälp av digitalisering och data, fatta rätt beslut vid rätt tillfälle
  2. Kollektiv kompetens – få fram en högre kompetensprofil för att tillgodose framtidens behov inom olika frågor
  3. Intern integration – frågor som berör produktion och underhåll behöver genomsyra hela organisationen
  4. Extern integration – samarbete med övriga aktörer inom svensk industri för att vara uppdaterad på förändringar och utveckling

Det forskningsprojekt som ligger till grund för principerna kommer presenteras närmare under Scanautomatic. Dessutom kommer det på plats vara möjligt att ställa frågor till forskare och doktorander kring specifika utmaningar man som företag kan ha inom området.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här