5G och den nya industriella revolutionen

En ny era för den uppkopplade industrin är här och samtidigt ökar den mobila datatrafiken i en rasande takt. Behovet av en säker uppkoppling på såväl konsument- som industrisidan är ett faktum. 5G-teknologin innebär säkrare och snabbare överföring av data och med en global standard blir det möjliggöraren för en ny industriell revolution.

Den nya automationstekniken, automatiserade processer och uppkopplade produkter föranleder ett enorm behov av säkra och snabba uppkopplingar. Digitaliseringen och automatiseringen av industrin innebär en stor förändring i hur industrin traditionellt sett ut. Men förändringen är inte slut än. Ett modernt och digitaliserat arbete kommer inte bara underlätta och effektivisera verksamheter, utan även spara kostnader. 5G-nätets roll i det här förändringsarbetet är central. Stora mängder data kan hanteras och analyseras i realtid utan några fördröjningar vilket skapar helt nya möjligheter.

Där ett hemmanätverk idag ligger runt hastigheter på 100 Mbit/s kommer man med 5g kunna leverera 2Gbit och i framtiden 20 Gbit per sekund. Fler självstyrande fordon och möjlighet att styra stora maskiner och komplexa arbetsmoment utan att ens behöva vara på samma kontinent kan bli verklighet med den nya teknologin.

Ericsson är först ut i världen med 5G i kommersiella nät och finns nu aktiva med 125 5G-nätverk i 55 länder världen över. Ericsson har över 140 års av erfarenhet av uppkoppling och kommunikation. Under de första 100 åren var det främst byggnader som kopplades ihop snarare än människorna i den. Under de senaste 40 åren har arbetet fokuserats på att koppla ihop människor och göra det hela mobilt. Med 5G-teknologin är frågan inte var eller vem utan snarare vad det är som kommuniceras.

– Ericsson beräknar att inom en snar framtid kommer det finnas minst en uppkopplad sak eller maskin per kvadratmeter i en fabrik. Visionen att en uppkopplad industri ska bli mer flexibel och effektiv kan, i och med detta, i värsta fall bli precis det motsatta med ett stort kabeltrassel om teknologin inte kan backa upp det. 5G blir därför ett naturligt led i det arbetet för att trådlöst koppla upp och säkerställa att verksamheten fungerar utan avbrott. Det möjliggör även helt nya digitala lösningar och 5G skapar därmed grunden för världens största innovationsplattform just nu, säger Erik Josefsson, Vice President Head of Advanced Industries Technologies & New Businesses vid Ericsson.

Säkerheten kring trådlösa nätverk har länge varit en av anledningarna till att industrier och företag fortfarande förlitar sig på kabel och fiberdragning. WiFi, Bluetooth och andra trådlösa nätverk innefattar säkerhetsrisker som i praktiken innebär att man skulle kunna slå ut en hel maskinpark. Med 5G-teknologin arbetar man inom kontrollerande spektrum så för att hacka sig in i systemet kommer man behöva gå in i den fysiska maskinen för att slå ut den.

Tack vare Industrial IoT och snabb överföringshastighet kan enorma mängder data inhämtas för analys och hjälpa företag att bli effektivare, mer automatiserade och säkrare. 5G-nätet är därför en förutsättning för att det ska lyckas.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här