Så ökar Boliden säkerheten genom automation

Hållbarhet återfinns i flera olika områden. Den är viktigt inom såväl klimat- som säkerhetsfrågan. Och det är något som står högt upp på Bolidens agenda. När de jobbar med till exempel hållbart underhåll ligger fokus på att effektivt nyttja resurser, skapa nya arbetsmetoder och öka graden automation.

Boliden är ett anrikt företag som under nästan ett sekel utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. De är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion. Men det är inte det enda Boliden sysslar med.

– Boliden beskrivs oftast som ett renodlat gruvföretag men sanningen är att halva vår omsättning kommer från våra smältverk. Vi är störst på metallåtervinning av elektronikskrot i Europa, säger Peter Burman, Project Manager vid Boliden.

Bolidens smältverk Rönnskär beläget utanför Skellefteå är idag en av världens största återvinnare av metall från elektronikmaterial. Smältverket har varit i drift sedan 1960-talet och det är ett väl fungerande kretslopp där det man tar upp ur jorden också tas om hand, återvinns och sedan återinförs i produktion igen.

– När samhället byggt upp en tillräckligt stor bas av metaller kan Boliden återvinna det. Till slut kan det även bli ett självförsörjande system.

Säkerheten först när produktiviteten ökar

När man talar om stora industrier som Boliden är industriell säkerhet ett enorm viktigt faktor. För Boliden och andra aktörer i högriskbranscher har antalet olycksfall minskat inom den svenska gruvindustrin under de senaste åren. Och det beror på flertalet anledningar, men den nya teknikutvecklingen är en stor bidragande faktor.

– Elektrifiering och digitalisering går hand i hand och just nu pågår två stora paradigmskiften samtidigt. De tidigare förbränningsmotorerna ersätts av elmotorer och styrsystem förbereds för automation och självstyrning. Rent ingenjörsmässigt är det intressant tid där allt kanaliseras i gruvbranschen.

Maskiner blir allt säkrare att arbeta med och fler av de farliga och riskfyllda momenten inom industrin automatiseras och kan fjärrstyras på distans. Men trots att olycksfrekvensen minskat drastiskt ligger säkerhetsfrågor fortfarande högt upp på agendan. Boliden lägger i dagsläget cirka 30% av sin gruvautomationsforskning inom just säkerhetsrelaterade områden. Bland annat har de tagit fram ett positioneringssystem som fokuserar på trafikflöde och styrning i gruvan.

– Vanliga trafikregler gäller inte i de trånga gruvgångarna, därför har vi monterat in skärmar i alla bilar och där kan du få förvarning om vad som händer längre fram i realtid. På så sätt kan förarna enklare planera sin körning och transporterna blir effektivare och framförallt säkrare.

Bolidens system hjälper också till att kartlägga all personal i händelse av en nödsituation och delar upp dem i säkra och osäkra zoner beroende på var de befinner sig. På så sätt kan hjälpinsatser sättas in snabbare i de fall som det behövs.

Teknikutveckling och automatisering, som i detta exempel hos Boliden, gör att företag idag behöver hitta nya sätt att säkerställa interaktionen mellan maskiner och människor.

På Scanautomatic 2022 är smart industri och hållbara lösningar två av mässans huvudteman och som besökare får du möjligheten att ta del av framtidens automatiserade och säkra innovationer och tekniker.

Scanautomatic är mötesplatsen för framtidens automation och digitalisering av industrin. 18-20 oktober möts industrins och akademins viktigaste aktörer på Svenska Mässan för att skapa ny kunskap, inspirera varandra och hitta nya affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten – för att lyckas med en effektiv omställning till en hållbar industri.

Scanautomatic återkommer 8-10 oktober 2024. Klicka här för att boka monteryta.

Besökare? Beställ din kostnadsfria entrébiljett här