Processindustrin – ett lovande klimat för AI

Ingen har undgått den minst sagt heta diskussionen kring AI och dess applikationer inom industrin. Många ser på AI som svaret på alla utmaningar medan andra är tveksamma inför dess funktioner. För eller emot kvarstår faktum att implementeringen av AI i olika processer kräver ett förändringsarbete.

Conny Svensson är ansvarig för AI-transformation på AI Sweden och har såväl i tidigare roller som sin nuvarande jobbat med digitalisering och AI inom kontexten transformation.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av mötet mellan teknik och människa. Till stor del för att det är komplext. Många av oss älskar teknikens framgång och utveckling, men samtidigt är det vanligt att den bemöts med rädsla och oro. Framförallt när den ska implementeras i våra egna processer. Transformation handlar till stor del om att skapa förståelse som minskar osäkerheten. Tekniken kan nämligen hjälpa till att göra livet bättre för oss människor men då får inte fokuset ligga på tekniken i sig utan vilken grundproblematik man står inför, säger Conny.

“AI har en enorm potential inom processindustrin”

Conny har arbetet inom processindustrin som konsult länge och menar på att förutsättningarna inom segmentet är mycket goda för att AI ska åstadkomma avgörande resultat.

– AI har en enorm potential inom processindustrin. Det som är så fördelaktigt inom just processindustrin är att det är ett segment med stor tillgång till mätbar data. Det finns processer där saker sker i olika steg och i var och ett av de stegen finns tydliga instruktioner kring vad som ska ske där. Vi kan till exempel titta på ett så vanligt problem som att en maskin går sönder. Det är något som har allvarliga konsekvenser inom processindustrin. Produktion stannar upp i timmar, kanske dagar, och det kostar enorma summor. Med hjälp av sensorer, data och AI kan man prediktera maskinernas hållbarhet och i förväg underhålla dem, och därmed förhindra längre stopp i produktionen.

Utöver möjligheten att förhindra produktionsstopp finns även potential för AI att hjälpa processindustrin att optimera sin produktion mot flera olika parametrar.

– I ditt produktionsflöde behöver du vanligtvis välja en parameter att optimera mot. Antingen väljer du kvalitet eller mängd. Med hjälp av AI får du dock möjligheten att hitta balansen mellan mängd och kvalitet. Något som vi människor kanske också skulle klara av, men i så fall mycket mindre effektivt. AI har förmågan att hitta ett maximerat produktionsflöde snabbare.

AI-resan tar plats på ProcessTeknik

Conny kommer att befinna sig på scen på ProcessTeknik 2022 för att prata om om AI-resan och hur man på bästa sätt förhåller sig till den.

– Många upplever AI-resan som Mount Doom, som att det är en lång och besvärlig resa du måste ta dig igenom. Det vill jag ändra på. Istället bör man se det som en del av den digitala transformation som vi alla befinner oss i. Och som har otrolig potential att förbättra våra verksamheter.

AI Sweden har som mål att öka användningen av AI för att främja Sverige och vår konkurrenskraft inom olika områden. Som en del av det jobbar Conny och hans kollegor med att skapa system och struktur för att jobba med AI och på så sätt förkorta mognadstiden.

– Jag kan hjälpa företag att mogna på kortare tid än om de gjort det själva. Min förhoppning om ProcessTeknik 2022 är att minska osäkerhet och ge plats för nyfikenhet kring AI och vad det faktiskt kan åstadkomma. Processindustrin är full av experter och kompetenta människor i komplexa branscher. De vet exakt vad de håller på med ur ett människoperspektiv. AI kan tillföra en dimension som människor inte kan mäkta med, avslutar Conny.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin och en plats där gemensamma utmaningar och lösningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet står i centrum. 8 – 10 oktober 2024 hittar du den senaste tekniken, produktionsutrustningen och lösningarna som är relevanta för såväl hela industrin som specifika branscher.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här