Framtidens smarta sågverk använder AI för att optimera förädlingen

Historiskt sett har det varit en utmaning att optimera sågverksprocessen, delvis på grund av den komplexitet som naturmaterialet trä besitter men också som följd av tekniska begränsningar. Tack vare tekniska framgångar kan sågverk idag optimera utvinningen av träet mer effektivt än någonsin och Katarina Levin, vd för Setra, tror att fortsatt utveckling innebär ännu smartare förädling i framtidens sågverk.

Att vid förädlingen respektera råmaterialet trä och dess ursprung är av stor betydelse för Katarina. I förädlingsprocessen har sågverken en central roll och det är viktigt att inte bara tänka på lönsamheten utan att även ta ansvar för skogen och de 80–100 år gamla träd man bearbetar och omvandlar till virke. Att använda träet på bästa möjliga sätt är en viktig prioritering.

– Vi har gjort ett löfte om att maximera användningen av träet och i våra sågverk idag finns inget skräp eller spill. Vi kan optimera utvinningen av lämpligt virke och varje del av träet används, säger Katarina.

Maximerad användning med hjälp av mätverktyg

Ett av de stora tekniska framsteg som används i stor utsträckning i sågverken rör olika former av mättekniker. Medan man förr fick ta många chansningar kan man idag sortera plank, stockar och brädor baserat på deras individuella egenskaper med hjälp av analysverktyg. På så vis kan utvinningen maximeras och samtliga brädor kan användas på bästa möjliga vis utifrån dess lämplighet. 

– Det finns en inbyggd komplexitet i varje träd och varje bräda är unik. Med dagens teknik kan vi hantera det. Vi använder till exempel röntgen, lasermätare, kameror och bildanalysverktyg för att mäta och analysera stocken och se dess invärtes egenskaper.

Efter trettio år i träindustrin har Katarina bevittnat den enorma utveckling tekniken genomgått, men hon anser likväl att det krävs mer än bara teknik för att skapa de bästa möjliga produkterna. Att matcha råvarans egenskaper med en effektiv anläggning är något Katarina brinner för, men då krävs bra teknik, bra ledarskap och viktigast av allt: bra medarbetare. 

– Om man har duktiga medarbetare kan man göra vad som helst. Om någon av de tre parametrarna haltar tappar man effekt och det påverkar ens konkurrenskraft. Det är en utmanande bransch där vi jobbar med en fantastisk och förnyelsebar råvara som innehåller massa variation och variabler som vi behöver hantera och respektera, förklarar Katarina.

Optimerade sågverk med hjälp av AI

I framtidens sågverk ser Katarina stora möjligheter till utökad säkerhet och smartare anläggningar. Även i träindustrin finns det potential till utveckling med hjälp av AI i att utöka automatiseringen, höja produktiviteten och inte minst öka säkerheten för operatörerna.

– ​​Genom att säkra bättre flöden ökar vi även säkerheten för operatören och samtidigt skapar vi en högre produktivitet. När man har den typen av material som vi har kan vi mäta det, samla data och med hjälp av AI snabbt skapa analyser och beslutsunderlag i mer avancerade övervaknings- och analyssystem.

Viktigast av allt är kompetens och utveckling hos medarbetarna för att optimera användningen av råvaran. Lika självklart som det är att man investerar i den bästa tekniken är det att investera i medarbetarnas kompetensutveckling.

– Det finns inga enkla segrar, utan vi måste se till att vi har en struktur och duktiga medarbetare som jobbar med tekniken och analyser för att skapa ännu säkrare och mer produktiva arbetsmiljöer, förklarar Katarina.

Lär mer om Trä och Teknik.