Paper Province samlar industrin – med fossilfritt samhälle på agendan

Omställningen inom industrin är inte bara önskvärd. Den är ett måste. För att nå klimatmål och ta täten i en enorm klimatomställning krävs gedigna samarbeten, innovation och nytänkande. Och några som gör just detta är Paper Province. Och de gör det med naturens egna resurser.

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Paper Province ägs av 130 medlemsföretag och har sitt säte i Karlstad men bedriver arbete globalt. Tillsammans med medlemmar, kommuner, regioner och akademin arbetar de för en hållbar utveckling – med skogen som bas. Paper Province stöttar både nya och etablerade företag att utveckla, och lansera hållbara lösningar med koppling till skogen.

Sandra Sundbäck är vd på Paper Province, och hennes uppdrag går bland annat ut på att skapa mötesplatser för att koppla ihop medlemsföretag med andra aktörer så att betydelsefulla samarbeten kan ta form.

– Det gemensamma för alla medlemmar är att vi vill ta samhället in i framtiden med hjälp av skogen. Vi ser skogen som en otroligt viktigt resurs för omställningen till ett fossilfritt samhälle. På uppdrag av våra medlemmar kraftsamlar vi i gemensamma frågor och utmaningar. Just nu är kompetensfrågan het och i det ingår att vara attraktiva som bransch. Vi jobbar för att attrahera kompetens och kapital till företag, sedan samlar vi aktörerna på olika sätt, till exempel mötesplatser, matchmaking eller projekt med syfte att det ska leda till utveckling.

Samverkan är vägen framåt för industrins omställning

För att nå uppsatta klimatmål, och för att bli ett fossilfritt samhälle krävs ett gediget samarbete där aktörer jobbar mot ett gemensamt mål. Paper Province samlar dessa aktörer och kopplar ihop dem med varandra – där alla har något att vinna.

Bland Paper Province 130 medlemmar finns AFRY, Biosorbe och Somas. AFRY skapar framtidens lösningar i huvudsak inom infrastruktur, industri och energi. Inom massa och papper bedriver AFRY ett arbete som sträcker sig från projektering av nya bruk och produktionslinjer till planering och genomförande av ombyggnationer och effektivisering av befintliga anläggningar.

Jonas Kihlman som är Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies på AFRY:

– Det händer mycket inom processindustrin kopplat till den omställning som sker mot ett mer hållbart samhälle. I AFRY:s strategi och bidrag till denna omställning, ses nya tekniker och utvecklingsbolag som prioriterat område. Under flera år har AFRY hjälpt sina kunder att ta idéer från labbmiljö till fullskalig produktion, eftersom man insett att nytänk driver industrin framåt.

Biosorbe grundades så sent som 2015 och har tagit fram en biobaserad absorbent som suger upp olja men är resistent mot vatten. Absorbenten är 100 procent naturbaserad och möjliggör ett miljövänligt sätt att sanera bland annat oljeutsläpp både på vatten och på land.

– För Biosorbe har tid och resurser varit en knapp vara, då är det en förutsättning att ha en miljö där man kan ta snabba kliv framåt. Värmland har visat sig vara denna miljö för oss. Där har vi kunnat ta steget från labb till uppskalad produktionsenhet på mindre än 3 år, säger Lars-Erik Sjögren, vd på Biosorbe.

Somas finns representerade i flera branscher, och bland annat inom papper och cellulosa. De utvecklar och producerar regler- och avstängningsventiler tillverkade i rostfritt, syrafast stål. Erik Djuvfeldt som är säljare på Somas delar med sig av några exempel på hur smarta lösningar, bra dialog och effektiva verktyg gör att vi blir mer resurseffektiva, tillsammans.

– Att välja rätt ventil kan spara energi, tid och pengar. Men det behöver inte vara någon vetenskap att göra smarta val. Vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners digitala tjänster som gör det tryggare och enklare att välja rätt ventiler, optimerade för just deras produktion.

– Det blir tydligt här att det händer otroligt mycket inom våra medlemsföretag. Tillsammans är vi starkare och kan skapa en resurssmart industri och smarta företag. Våra medlemmar gör en stor insats, och vårt jobb är att koppla samman dem med andra aktörer så att samarbeten kan födas. Vi behöver öppna dörrar, såväl inom vår bransch som när det gäller branschöverskridande samarbeten. Det är då förändring sker.

Paper Province till ProcessTeknik

Den 18-20 oktober intar Paper Province ProcessTeknik. Och med sig har de medlemsföretagen AFRY, Biosorbe och Somas. På ProcessTeknik kommer Paper Province att presentera spännande case och hur man kan skapa värde genom att jobba tillsammans med andra aktörer.

– Jag hoppas att vi väcker nyfikenhet. Jag hoppas att vi och våra företag hittar varandra och andra i större sammanhang där vi tillsammans kan skapa enorm nytta, avslutar Sandra.

ProcessTeknik samlar industrin och belyser gemensamma utmaningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet. ProcessTeknik äger rum 8-10 oktober 2024 på Svenska Mässan. Läs mer här!

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här