Mälarenergi utvecklar industriella processer med AI

Mälarenergi och RISE är initiativtagare till Projekt OPERA, där tillvaratar de tillsammans insamlad data och kunskap för att seda skapa tillförlitliga prediktionsmodeller med hjälp av AI. Prediktionsmodeller som sedan ska sättas i skarp drift i kontrollrummen.

Det finns ett stort behov inom industrin av att utveckla realtidsprediktioner. Detta för att man ska kunna fatta beslut kring styrning, optimering och effektivisering av processer. Det finns mycket data att samla in i processerna men realtidsprediktioner har tidigare varit en utmaning. Det beror delvis på fördröjningar men även den komplexiteten som återfinns bland komponenter och maskiner inom industrin.

Att effektivisera och automatisera såväl sitt fjärrvärmesystem som sin energiproduktion har länge varit centralt i Mälarenergis verksamhetsstrategi. En målbild som kommit att bli grunden för många projekt och initiativ inom organisationen.

– Vi har som mål på Mälarenergi att nå en så hög grad av automation som möjligt. Många delar är såklart redan väldigt automatiserade, men inte alla. Det är målsatt på både kort och lång sikt att allt som kan automatiseras ska göra det. Vi vill komma till en position där vi har automatiserade system. Digitalisering är verktyg för att komma dit, säger Joacim Sundqvist, energistrateg på Mälarenergi.

Projekt OPERA

Projektet OPERA härstammar från ett tidigare projekt som också genomförts av RISE och Mälarenergi. Det projektet hette Smarta Flöden och gick ut på att förutspå kommande konsumtion och tidsförskjutning hos kunderna i fjärrvärmenätet med hjälp av AI.

– Vi har en gemensam uppfattning om att fjärrvärmebranschen kommer att förändras mycket i framtiden. Och på Mälarenergi har vi ambitioner om att ligga i framkant. I projektet Smarta Flöden lade vi mycket tid på att samla in mätdata och för att analysera allt tillsatte vi en intern analysgrupp. Något som visade sig vara väldigt värdefullt, säger Henrik Wickström, Verksamhetsutvecklare på Mälarenergi.

– I projekt Smarta Flöden gjorde vi i grunden ett stort kartläggningsarbete där vi tog reda på vad det finns för information och var den finns. Vi satte ihop ett team av olika roller i analysgruppen som hjälptes åt att titta på det tillsammans. För att förstå data på riktigt behövs kompetenser från olika områden, säger Kristian Sandström, senior forskare på RISE.

All den data som samlats och analyserats i Smarta Flöden lade sedan grunden för det ramverk som utvecklades inom projekt OPERA. Ramverket fungerade sedan som en grund för de tillförlitliga prediktionsmodeller som kan tolkas av operatörer på ett enkelt och anpassningsbart sätt.

– Vi skapade prediktioner och prognoser med hjälp av AI i Smarta Flöden, som sedan applicerades i kontrollrum och sattes i skarp drift. Målet var att applicera det i verksamheten på riktigt. Något som såklart innebar helt nya utmaningar än de vi hade i Smarta Flöden. Här handlar det mycket om hur vi får detta att fungera över tid och hur vi får acceptansen i en operativ miljö, säger Joacim Sundqvist.

AI är och har länge varit ett hett ämne, men det innebär inte alltid att alla AI-initiativ är välkomnade. Joacim, Kristian och Henrik har alla upplevt motstånd och misstänksamhet kring initiativen.

– Många pratar om AI som om det vore hokus pokus. Men det är fel approach. Istället bör man förhålla sig till det som en ny verktygslåda och på riktigt utforska hur den kan vara behjälplig. Det ramverk som vi skapar i projekt OPERA kan användas i kontrollrum och backoffice, vilket kan snabba på utvecklingen, säger Kristian Sandström.

Projekt OPERA gör det möjligt för operatörer att förutspå fjärrvärmebehov hos konsumenterna men det kan också ge implementationen av AI inom industrin en skjuts i rätt riktning.

– Sådana här typer av implementeringar hjälper oss och resten av industrin att lära sig och skaffa kunskap inom området. AI:n får testas och vi får möjligheten att utveckla den till att anpassa sig efter aktuella förändringar, säger Henrik Wickström.

Intresset för en smartare industri är något Mälarenergi och RISE har gemensamt med många andra.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin och en plats där gemensamma utmaningar och lösningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet står i centrum. 8 – 10 oktober 2024 hittar du den senaste tekniken, produktionsutrustningen och lösningarna som är relevanta för såväl hela industrin som specifika branscher.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här