“Framtiden är ljus för det moderna byggandet i trä”

Sverige har en lång tradition av att bygga i trä. Tidigare har detta inneburit begränsningar till lägre konstruktioner med färre våningar, men teknikutvecklingen har på senare år banat väg åt att utforska möjligheter till bland annat högre träkonstruktioner. Trä är ett klimatsmart material och intresset för dess framtida roll i det hållbara byggandet är stort. Urban Blomster, marknadschef på Södra, berättar om de komplexa projekten i vilka trä kan spela en framtida roll.

Korslimmat trä (KL-trä) är en träskiva där flera skikt av hyvlat massivt trä limmats samman med fibrerna korslagda i vartannat lager. De korslagda skikten innebär ökad bärförmåga och mer formstabilitet. Urban Blomster ser stor potential i användandet av KL-trä i vägg-, golv- och takelement men upplever också att en ny typ av byggande kräver nya tankesätt.

– Vi kan nämligen inte fastna i våra traditioner utan behöver förstå och förhålla oss till materialet på nya sätt, säger Urban.

Träkonstruktioner för minskat klimatavtryck

Teknikutvecklingarna inom byggsektorn rör sig snabbt framåt. Att bygga till exempel större och högre hus med trästomme kräver ny kunskap, men rymmer stor potential för framtiden. KL-trä ger möjlighet för högre produktivitet och snabbare montering med ett mindre klimatavtryck än traditionella lösningar. Dock finns det faktorer man måste vara medveten om när man använder trä på sådant vis.

– Det klarar till exempel inte riktigt samma spännvidd som betong och stål så du måste tänka annorlunda kring byggnationen och fukthantering. Träet har även andra ljudegenskaper som man behöver ta hänsyn till.

Utveckling med goda resultat

KL-trä har nu använts i stommar i en lång rad byggen. Som en del av Göteborgs satsning för att minska byggandets koldioxidutsläpp med 50 procent till 2025, levererade till exempel Södras KL-trä till förskolan Hoppet i Göteborg. Det resulterade i en reducering av klimatavtrycket med 70 procent gentemot motsvarande byggnader i grannskapet. Hoppet vann sedermera pris för “Årets Bygge 2022”.

– Träet är det enda förnyelsebara material vi bygger högt med. Vi har ett generellt lågt CO2-utsläpp jämfört med betong och stål. Utöver det är även vår produktion helt fossilfri. 

Södra ser ljust på träets framtid i det moderna byggandet, men det är viktigt att ha kompetens och samarbeten med sig tidigt i byggprojekt där man använder med ny teknik. På så vis kan man säkerställa att produkten används på bästa möjliga och effektiva vis.

– För att tillämpa fördelarna med trä på bästa sätt bör man ha det i åtanke från början när man planerar ett bygge. Om man till exempel bara byter ut betong mot trä rakt av har man inte vunnit så mycket, avslutar Urban.

Lär mer om Trä och Teknik.