PiiA: Med målet att effektivisera svensk processindustri

Svenska företag ska effektivisera sina verksamheter med hjälp av innovationssatsningar inom processteknik. Förhoppningen, och målet, är dessutom att de smarta lösningar som utvecklas ska kunna korsbefruktas mellan branscher. Och på så sätt bidra till ökad konkurrenskraftighet och resurseffektivitet.

Sveriges processindustri är världsledande på flera områden. Däribland hittar vi kvalitet, säkerhet och arbete för att nå uppsatta klimatmål. Och Sveriges position beror bland annat på en nära kollaboration med IT- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. Ytterligare en anledning till Sveriges status är de offentliga initiativ och strategiska satsningar som möjliggör att företag kan arbeta branschöverskridande kring gemensamma utmaningar.

PiiA (Processindustriell IT och Automation) är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med att digitalisera processindustrin. Innovationsprogrammet arbetar med missionen att stötta svensk industri att utveckla och implementera digitala lösningar för att stärka både konkurrenskraft och effektivitet. Satsningarna inom PiiA har pågått i flera år och kommer också att fortsätta i flera år framöver. Detta med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Företag har ofta en stor installerad bas av automationssystem. Och detta system är inte anpassat för nya tekniker såsom AI, maskininlärning, 5G och molntjänster. De projekt vi arbetar med handlar således till stor del om kopplingen mellan traditionella automationssystem och ny teknik, säger Peter Wallin, Programchef på PiiA.

En anpassningsbar teknologi

Processindustrin utgörs främst av storföretag. De lösningar och den teknologi som utvecklas är däremot tillämpningsbar på både också mindre bolag och bolag inom helt andra branscher. Potentialen för en korsbefruktning som kan gynna industrin i stort är alltså högst reell.

– En stor del av vårt fokus ligger för tillfället på uppkopplade värdekedjor som möjliggörs via digitalisering. Och ett exempel på det handlar om gruvindustrin. Där har vi ett projekt som handlar om att följa malmen från det att den tas upp ur berget, till färdig stålprodukt som hamnar hos slutkonsument och till sist återgår till återvinning, säger Peter.

Ett till exempel på projekt inom processutveckling är ett projekt som pågår hos Mälarenergi. Projektet utforskar hur Mälarenergis fjärrvärmenät kan optimeras. Kontinuerlig data från olika mätpunkter i ett antal hushåll i Västerås om hur värmesystemet nyttjas skickas. Därefter använder Mälarenergi den data för att beräkna hur fjärrvärmenätet under dygnet kan köras så effektivt det är möjligt. Systemen är tröga och det kan ta upp till tio timmar för en justering att nå ut i hela nätet. Det innebär att smarta prediktioner kan göra stor nytta. På ProcessTeknik 2022 kommer intressanta case likt det hos Mälarenergi ta plats på olika scener.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin och en plats där gemensamma utmaningar och lösningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet står i centrum. 8 – 10 oktober 2024 hittar du den senaste tekniken, produktionsutrustningen och lösningarna som är relevanta för såväl hela industrin som specifika branscher.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här