Minifabriker revolutionerar läkemedelsindustrin

Lunds Universitet, Novo Nordisk, BioInvent, Cytiva och Modelon ingår i ett gemensamt projekt. I projektet arbetar de med att ta fram, och bygga, autonoma minifabriker för biologiska läkemedel. Och projektet förändrar hela läkemedelsindustrin - från produktion till tillgänglighet till kostnad för slutanvändaren.

Produktionen av i synnerhet biologiska läkemedel är både dyr och långsam. I alla fall har det historiskt varit så. Bernt Nilsson är professor i kemiteknik på Lunds Universitet och projektleder satsningen på autonoma minifabriker.

– Vid produktion av läkemedel tas nya molekyler fram. Och det är ett gediget arbete som läggs ned. När du tagit fram molekyler som är bra påbörjas processen av att testa läkemedlet på patienter och i det ledet kontrollera bieffekter. För att läkemedlet ska bli godkänt testas det på tusentals patienter, någonting som både är kostsamt och tidskrävande.

Och när det kommer till biologiska läkemedel är processen än mer komplicerad och än mer omfattande.

– Vi vet inte hur biologiska molekyler ser ut vilket medför att man behöver få tillverkningssättet godkänt. Det i sin tur innebär att när ett läkemedel godkänns, godkänns även själva fabriken där det tillverkas. Det gör att fabriken i ett senare skede inte kan byggas om, eftersom den är godkänd ihop med tillverkningssättet, säger Bernt Nilsson.

Autonoma minifabriker gör läkemedel tillgängligt

Projektet med autonoma minifabriker som bedrivs av Bernt och hans kollegor går ut på att de tar både teknik och teori för stora fabriker för att sedan flytta ner det i en så liten skala det är möjligt. Därefter utvecklas fabriken och när den är färdigställd ska den genomgå, och klara, de kliniska prövningarna som krävs för att godkänna tillvägagångssättet.

– Den teknik vi utvecklat innebär att vi i den kan bygga fabriker i labbskala. Ovanpå det har vi byggt ett styrsystem som gör att vi automatiskt kan köra fabriken i fråga. I enlighet med industri 4.0 gör vi digitala tvillingar. En digital version av smarta minifabriker som också kan fatta sällanbeslut. Precis som Volvo gör självkörande bilar, vill vi göra en självkörande autonom minifabrik.

Arbetet med och utvecklingen av autonoma minifabriker för biologiska läkemedel kommer inte bara förändra industrin. Det kommer även ha stor effekt för samhället liksom enskilda individer.

– Utvecklingen innebär två avgörande konsekvenser. Dels handlar det om materialåtgång. Vi kommer att få ner storleken på fabrikerna med 30 – 50% vilket innebär färre kemikalier. Små fabriker är dessutom lättare att flytta vilket betyder att fler platser i världen kommer att kunna producera egna läkemedel. Platser som tidigare inte kunnat det.

Bernt och hans kollegor vill kunna sänka priset på läkemedelstillverkning och i det ledet göra det tillgängligt för hela världen och inte endast för mindre grupper som har möjlighet att betala höga summor.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin och en plats där gemensamma utmaningar och lösningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet står i centrum. 8 – 10 oktober 2024 hittar du den senaste tekniken, produktionsutrustningen och lösningarna som är relevanta för såväl hela industrin som specifika branscher.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här