Så driver Electrification Hub på elektrifiering genom samarbete

Processindustrin, likt andra industrier, befinner sig i en massiv energiomställning. I den omställningen finns det olika möjliggörare som genom olika initiativ och samarbeten accelererar skiftet. En av dem är Electrification Hub - en kollaborativ plattform som genom att samla olika experter för att gemensamt jobba mot att minska den tunga trafikens miljöpåverkan i Sverige.

I sitt arbete med att minska utsläpp genom elektrifiering fungerar Electrification Hub som en accelerator som kraftsamlar spetskompetenser. Mikael Hjort är en av två verksamhetsansvariga och har sedan lång tid tillbaka drivit och finansierat olika satsningar inom innovation, tillväxt och forskning – bland annat inom energi.

– På Electrification Hub jobbar vi med tre delar. En del centreras kring forskning, utveckling och demonstrationsprojekt. Där jobbar vi för att implementera lösningar så att de kommer ut och testas på marknaden både i Sverige och internationellt. En annan del är affärsutveckling och industrialisering. Där bygger vi samarbeten med exempelvis startups för att få in nya lösningar tidigt. I den tredje delen jobbar vi med kompetensförsörjning och att attrahera ny kompetens, berättar Mikael.

För att påskynda elektrifieringarn samarbetar Electrification Hub med olika stora aktrer inom energi, eletrifiering och mobilitet.

– Elektrifieringen är oundviklig, just nu handlar det bara om tid. Vi kallar oss en innovationsaccelerator eftersom vi befinner oss nära marknaden och vill skala upp saker. Man kan säga att vi jobbar med tre omställningar; elektrifiering av tunga fordon, energisystemen som ska försörja med el och den industriella omställningen. I Sverige har vi aktörer som är väldigt starka inom dessa områden och de samlar vi inom Electrification Hub för att stötta omställningen.

En minskning av utsläpp med 70%

De närmaste året innebära sin beskärda del av utmaningar, transportutsläppen ska nämligen minska med 70%.

– De mest akuta frågorna inom elektrifieringen handlar om att bygga ut den infrastruktur som behövs Det handlar om att säkra upp elektrifieringen. För att sedan bli långsiktigt konkurrenskraftiga behöver vi skala upp lösningarna. Sedan behöver de kunder som köper logistik- och transporttjänster vara villiga att investera i tekniken och ställa krav. Även andra behöver vara villiga att investera, alltså både bland privata och offentliga investerare om vi ska lyckas med att skala upp.

Vid sidan av investeringsviljan behövs även rätt kompetens och samarbeten för att klara av den massiva omställning vi står inför

– Vi behöver sammankoppla olika industrisektorer. Det är en av de största utmaningarna eftersom det traditionella sättet att arbeta på är för långsamt. Sedan är kompetensen avgörande. Vi behöver attrahera nya talanger till det här området, istället för att bara cirkulera den kompetens som finns idag.

Electrification Hub tar plats på viktig mötesplats

I oktober ska Electrification Hub delta som värd på ProcessTeknik – en gemensam mötesplats för processindustrin. På ProcessTeknik-scenen ska Electrification Hub lyfta case om transportomställningen och hur hela sektorn just nu ställer om för att möta utmaningarna.

– Processindustrin står inför klimatutmaningar där elektrifiering och smarta, elektrifierade transporter och arbetsmaskiner är en förutsättning framåt. Vi vill bidra till den omställningen. Därför ser vi mycket fram emot att dela på ProcessTeknik och möta företagen som vill driva på den här omställningen. Tillsammans kan vi hitta möjligheter att arbeta sida vid sida i konkreta utvecklingsprojekt. Det kommer finnas otroligt mycket kunnande inom automation, styrning och digitalisering på en och samma plats och där vill vi hitta värdeskapande samarbeten, avslutar Mikael.

Electrification Hub är en innovationsaccelerator som samlar partners ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi Energy, InnoEnergy, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala universitet, Volvo Construction Equipment, Västerås stad och finns vid Mälardalens universitet.

ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin där gemensamma utmaningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet belyses. ProcessTeknik äger rum på Svenska Mässan 8-10 oktober 2024.

Läs mer om ProcessTeknik här.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här