“När vi pratar om industri 5.0 behöver vi också prata om underhåll 5.0”

Precis som industrin genomgår en transformation till Industri 5.0, krävs en motsvarande utveckling av dess underhållsstrategier. Professor Ramin Karim vid Luleå tekniska universitet menar att AI är en nyckelfaktor i detta skifte, med potential att revolutionera underhållsarbetet genom automatisering, prognostisering och optimering.

– Vi ser nu en tydlig förskjutning från AI som beslutsstöd till AI som beslutsfattande. Med bättre faktabaserade analyser kan vi automatisera underhållsprocesser och gå från “data till action”. Den ökande automationen i industrin kräver i sin tur en mer automatiserad underhållsprocess, säger Ramin Karim. 

Fem hinder på vägen mot underhåll 5.0

Att AI tar alltmer plats i industriella led är en oundviklig utveckling med både stora möjligheter och utmaningar. Enligt Ramin Karim finns det fem kategorier av utmaningar med att implementera AI-lösningar för underhåll.

– Den första utmaningen handlar om att välja rätt teknologi bland den uppsjö av alternativ som finns under AI-paraplyet. Det kräver att man inom sin organisation gör en noggrann analys av behoven. En andra utmaning handlar om att säkerställa att rätt kompetens finns både internt och externt. Det handlar dels om att ha personal med djupgående AI-kunskap och dels om att alla i organisationen ska ha en grundläggande förståelse för hur AI kan användas, säger Ramin Karim. 

En tredje utmaning menar Karim har att göra med de legala aspekterna. Att skapa “trustworthy” AI-lösningar som präglas av transparens, säkerhet och dataskydd är en komplex fråga som kräver juridisk expertis.

– Den fjärde och den femte kategorin handlar om affärsmodeller och miljöpåverkan. Att skapa hållbara affärsmodeller för både leverantörer och kunder är en utmaning som kräver nya tankesätt. På samma sätt behöver man ta hänsyn till energiförbrukningen och andra miljömässiga aspekter av AI-lösningar som en viktig del av en ansvarsfull implementering, säger Ramin Karim.

AI förstärker den mänskliga intelligensen

Som ett svar på utmaningarna menar Karim att möjligheterna också ​​öppnar upp för nya sätt att arbeta och förbättra verksamheten.

– Säg att vi tar bort AI från ekvationen, varje organisation står ändå inför en kontinuerlig lärandeprocess. Vi måste fråga oss om vi gör saker rätt, om vi gör rätt saker och hur vi bestämmer vad som är rätt och fel. Dessa frågor är i grunden inte AI-relaterade, utan verksamhetsrelaterade. Men de kan, och bör, appliceras på AI-implementering för att säkerställa att man tar vara på möjligheterna, säger Ramin Karim. 

Han menar att AI inte bara ger oss nya svar, utan bättre svar på de frågor vi alltid har ställt oss.

– Vi kan nu med större precision analysera om vi gör saker rätt, hantera betydligt större datavolymer och använda mer avancerade algoritmer. Med AI har vi äntligen kapacitet att skapa de stora modeller som krävs för att beakta fler parametrar och få en mer fullständig bild av verksamheten. Den stora avlastningen för organisationer finns i att AI förstärker den mänskliga intelligensen. 

Karim betonar att detta inte innebär att arbetssättet inte har varit intelligent tidigare, men att AI förstärker det. Förutom den analytiska förmågan som AI ger organisationer, finns även den mekaniska delen. 

– Den analytiska delen förbättrar vår intellektuella förmåga, medan den mekaniska delen automatiserar arbete som utförs av robotar. Vi får nu nya robotar som har en anatomi som påminner om människans och kan utföra mer spontana aktiviteter. För att dra nytta av AI måste underhållsprocesser automatiseras och anpassas till en mer automatiserad och autonom driftmiljö. När vi pratar om industri 5.0 behöver vi också prata om underhåll 5.0.

Kompetensbrist som största farhåga

I samtalet med Karim är det tydligt att alla roller kommer att påverkas av AI, och därför viktigt att alla förstärker sin befintliga kompetens med en grundläggande förståelse för AI.

– Alla roller, från toppchefer till de som arbetar närmast maskinerna, kommer att påverkas av AI och behöver förstärka sin kompetens. Jag tror det är en tidsfråga innan AI börjar undervisas från grundskola, på samma sätt som vi lär oss räkna. Vi kommer fortfarande att behöva ingenjörer, men de kommer att behöva nya färdigheter för att kunna samarbeta med AI och dra nytta av dess potential.

Ett exempel är på en relativt ny färdighet och roll är promptingenjören som skapar gränssnittet mot stora språkmodeller.

– De är en av de mest hajpade yrkena just nu, och de kommer att bli allt viktigare i framtiden. Utöver promptingenjörer kommer vi att se en uppsjö av nya AI-relaterade yrken, som AI-ingenjörer, AI-vetare och integratörer. Efterfrågan på kompetens inom AI-området kommer bara att växa. 

Förutom den tekniska implementeringen av AI är integrationsfrågorna avgörande. Alla berörda avdelningar, från juridik till affärsutveckling, måste involveras och förberedas på AI:s påverkan. 

– Den största farhågan är att vi inte kommer att hinna bygga upp den kompetens som krävs för att möta AI:s utmaningar. Det är inte robotarna och AI-tjänsterna i sig som kommer ta våra jobb, utan de med kompetens inom AI-området, avslutar Ramin Karim. 

Ramin Karim talar på temat “AI:s roll i framtidens underhåll” på konferensen Underhållsstrategi som arrangeras den 13 mars 2024 på Svenska Mässan.

Boka din plats här.