Xvii ger ett affärsperspektiv på hållbarhet

Att översätta hållbarhetsmål och förverkliga dem i verksamhetens alla delar är en utmaning för många företag. “Hållbarhet handlar lika mycket om att förstå samhället och den tekniska utvecklingen som att förstå sin egen affär utifrån nya perspektiv på risker och möjligheter”, menar Karin Nyberg och Taina Flink, grundarna bakom Xvii.

Karin Nyberg och Taina Flink startade konsultbolaget Xvii i syfte att möjliggöra hållbarhet och cirkularitet utifrån företags affär och produkt. Med olika infallsvinklar som kombinerar dubbla kompetenser inom hållbarhet och cirkulär ekonomi med produkt- respektive affärsutveckling har de en djupgående insyn i vad som behöver förändras baserat på kundens erbjudande.

– Vi såg att det finns ett tydligt behov. Många företag vill bli bättre men vet inte hur. När man tittar på de mål som finns på en global nivå kan det ibland vara svårt att översätta hur man ska lyckas jobba mot dem i sin verksamhet, eller hur företagets mål kan tas ner på produkt- och tjänstenivå. För många företag är det i produkterna och hur de används som den största miljöpåverkan ligger. Men företagen har inte räknat med det i deras avtryck, både för att det har varit svårt och för att man inte äger tillverkningskedjan. Men nu, när priser på råvaror stiger och medvetenheten hos kunder ökar finns det många som behöver hitta hållbarhetsmässiga lösningar ur ett produkt- och affärsperspektiv. Där har vi kunskapen att hitta praktiska vägar framåt, säger Taina.

“Vad betyder hållbarhet för vår affär?”

Karin menar att det är viktigt att företag inte stannar vid att arbeta med hållbarhet ur ett internt perspektiv, de flesta börjar med det som är lätt att implementera som att se över resvanor, sitt kontor och medarbetarhälsa. Men att arbeta affärsmässigt med hållbarhet innebär att analysera sin verksamhet utifrån hur omvärlden förändras och vad som är mest väsentligt att utveckla utifrån det man erbjuder sina kunder – där företag lägger majoriteten av sin tid och investeringar.

– För att gå från att hållbarhet är något vid sidan av till att vara en naturlig integrerad del av verksamheten behöver man fråga sig, vad betyder hållbarhet för vår affär? Hur kommer kunderbjudandet att utvecklas framåt? Vad är bäst före-datumet på det vi gör idag? Vad kommer att bli dyrt snart och vad finns det för möjligheter för oss givet de förändringar som behöver ske?

Implementering av cirkulär ekonomi

Ett projekt som Xvii jobbar med är Ikeas second hand-hub i Malmö. En hub som samlar in begagnade Ikeamöbler för att sälja dem på nytt.

– I det här projektet jobbar vi med Ikeas affärsexperiment, där de letar flöden av sina möbler och experimenterar med vad som krävs för att sälja dem igen. Ikea har alltid varit ledande i sin affärsidé, att sälja prisvärda produkter i platta paket med stora volymer. Nu utforskar de second hand-försäljning och där hjälper en i vårt team till att komma fram till hur det ska fungera i praktiken. Det är väldigt hands on, berättar Karin.

Hos en av deras andra kunder handlar arbetet istället om att förändra kundbeteenden och utbilda medarbetarna.

– Vi har en kund som är en butikskedja inom ytskikt och renovering till hemmet, som till exempel golv och tapeter. Där är de själva inte ansvariga för produkten, dess utveckling eller design. Däremot har de en möjlighet att utbilda sin kund och ge råd som hjälper dem göra hållbara val, säger Taina.

Att möjliggöra ett effektivt hållbarhetsarbete innebär att sluta jobba i silos. Ett bredare affärsperspektiv behöver appliceras i många organisationer.

– När företag fastnar i att silos ansvarar för små delar av en slutlig produkt är det svårt att syna verksamheten utifrån hela affären och värdekedjan. Cirkulär ekonomi innebär att vi behöver se mer till helheten och det krävs nya sätt att tänka. Där behöver ofta bolag hjälp utifrån för att inte fastna i ”vi kan inte påverka eller så här har vi alltid gjort”, avslutar Karin.

18-20 oktober tar ProcessTeknik plats på Svenska Mässan. Xvii kommer att befinna sig på scen för att diskutera utmaningar och genom verkliga case illustrera möjliga lösningar. ProcessTeknik är mötesplatsen för processindustrin och en plats där vi belyser gemensamma utmaningar kring energi, hållbarhet, produktion och cirkularitet.

Läs mer om ProcessTeknik här.

Besökare? Boka din kostnadsfria entrébiljett här