“Upp med vattenfrågan på bordet, även när det inte är kris”

I takt med dagens klimatförändringar där översvämningar och torka blir allt vanligare, står industrin inför ett brådskande behov av att agera. Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland, menar att vår mest grundläggande resurs nu kräver snabba och medvetna åtgärder.

– I Sverige är vi vana vid att det finns rent vatten med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. Med klimatförändringarna blir det tydligt att vi inte längre kan ta det för givet. Torka är en del av problemet, men också översvämningar. Vatten är också en resurs som bokstavligt talat rinner in och ut över kommungränserna. Det gör att gemensamma krafttag behövs mer än någonsin, säger Annika Ekvall.

Med bakgrund som civilingenjör och doktor inom VA-teknik har hon vigt hela sitt arbetsliv åt vatten- och miljöfrågor. I rollen som Vattenvårdsdirektör på Länsstyrelsen leder Annika en av landets vattenmyndigheter. 

– Det finns fem länsstyrelser i Sverige som fått uppdraget att vara vattenmyndighet och implementera EU:s vattendirektiv. Ofta tenderar man att dela upp vatten i olika delar såsom vattenskydd, översvämning, badvatten och liknande, men vi tittar på hela vattenförekomsten. Det är vårt uppdrag, och Länsstyrelsens uppdrag är att främja samverkan.

Klimatets påverkan

Annika betonar att samarbete mellan myndigheter och industri spelar en vital roll när det kommer till att säkerställa en hållbar hantering av vattenresurser. 

– Det blir bara viktigare när vi ser klimatets påverkan alltmer. Ta till exempel regnmönstret som ändrar sig. Vi minns alla sommaren 2018 med torka och bränder och om det är någonting vi har lärt oss efter sommaren 2023, är det att regn kan vräka ner. Vi måste därför reagera, planera och agera tillsammans. 

Både brist på och för mycket vatten ställer till problem. Översvämningar kan påverka avlopp och reningsprocess och kommer enligt prognosen bli allt vanligare. Annika menar att det finns tydliga insatser som industrin kan göra.

– Först och främst behöver man förstå att vatten som resurs inte kommer att hålla för evigt. Därtill behöver man ha koll på sin vattenförbrukning. Man kanske använder 10 kubikmeter per timme men skaffar ett tillstånd att använda 20 för att man vill ha marginal. Där finns det ett toppenläge för företag att mäta och få klart för sig hur mycket vatten man använder. Det är också bra att utreda vilken vattenkvalitet man behöver. Dricksvattenkvalitet behövs inte överallt och även när det är gott om vatten vinner alla på att vara medveten om sin förbrukning.

Vikten av innovation och agerande

En aktör som tänkt till angående sin vattenförbrukning samt kvalitet är den kommande Northvolt-fabriken i Göteborg. 

– De behöver enorma mängder vatten för att kyla sin fabrik. Där ska man samarbeta med ett avloppsreningsverk för att kyla fabriken med renat avloppsvatten. Kylvatten som annars hade kommit från det lokala vattennätet. 

Likt eleffektbrist, där Svenska kraftnät med kort varsel kan stänga av elanvändare från elnätet enligt en priolista, menar Annika att frågan om vattenförsörjning och hanteringen av vattenresurser är lika brådskande och kritisk.

– Vi behöver en liknande strategi för vattnet. Tänk en industri som tar vatten från en å. Säg att ån börjar sina på grund av torka och reservplanen är att använda kommunalt vatten. Det är då mycket troligt att kommunen använder sig av samma vatten i samma å. Allt hänger ihop och vi behöver därför ha en levande diskussion om detta. 

Länsstyrelsen spelar en central roll när det gäller att ge råd och vägledning till företag i alla branscher om hur de kan effektivisera sin vattenförbrukning, oavsett om det är i förebyggande syfte eller under kritiska perioder. Annika hoppas att fler ska bli medvetna om dem som resurs.

– Möjligheterna att samarbeta framåt är goda. Vi som myndigheter och industri behöver samarbeta och tänka tillsammans. Årets sommar gör det tydligt för alla parter att det krävs samarbete över gränser. Säg att det regnar noll procent nästa sommar, likt 2018. Det måste planeras för nu. Upp med vattenfrågan på bordet, även när det inte är kris, avslutar Annika.

Välkommen till Vatten2023

I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023 här.

Säkra din biljett till Vatten2023.