Underhåll av batteribranschen – En industriell revolution

Med batteriproduktion som nästa stora industriella sektor i Sverige, kommer inte bara nya möjligheter utan även utmaningar. Denna utveckling kräver både kompetens och en välplanerad underhållsstrategi. Enligt Jon Bokrantz, forskare vid Chalmers, är det senare avgörande, då kontinuerlig drift är fabrikernas nyckelfaktor.

Med finansiellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och i samarbete med ledande industrier som Northvolt, Scania, Volvo Group och Volvo Cars, leder Jon Bokrantz forskningsprojektet MATTER@SCALE. Målet med projektet är att noggrant undersöka den komplexa sfären av batteriproduktion och de krav som ställs på underhåll.

– Vanligtvis fokuserar forskningsprojekt på specifika områden inom etablerade industrier, men i detta fall stod vi inför utmaningen att omfamna helheten kring batteriindustrin. Teknologin kommer från Asien och är ny för oss här i Europa. Vi saknar kompetens inom detta område, vilket gör hela forskningsperspektivet både unikt och fascinerande, säger Jon Bokrantz. 

Kompetensbrist – en utmaning för batteribranschen

Jon betonar den betydande utmaningen med kompetensbrist. Att skapa en arbetsstyrka med den nödvändiga expertisen för omfattande batteriproduktion blir kritiskt för att säkerställa Sveriges ledande roll inom branschen.

– Låt säga att en cellfabrik har mellan 3000-6000 anställda och att en grupp på 500 ska arbeta med underhåll. Att hitta och anställa 500 ingenjörer, tekniker och chefer för underhåll är en utmaning i sig. Vi måste hitta nya sätt att utbilda och locka kompetent arbetskraft. Det är inte bara en fråga om att hålla maskinerna igång utan också att skapa en kultur av hållbart och effektivt underhåll som kan anpassas till den snabba utvecklingen inom batteritekniken, förklarar Jon Bokrantz. 

Formandet av en underhållsstrategi

För att stödja forskningsprojektet har hela den omfattande batteriindustrin i Sverige engagerat sig. Jon framhåller att samarbetet genererat betydelsefulla insikter som kommer att vara värdefulla för framtiden.

– För 1,5 år sedan inledde vi som forskningsaktör ett samarbete med industrier såsom Scania, Volvo Group, Volvo Cars och Northvolt. De stod inför utmaningen att bygga fabrikerna för den växande batteriproduktionen men visste inte hur de skulle underhålla dem. 

Som svar på industrins utmaningar tog Jon Bokrantz och hans team ett helhetsgrepp kring underhållsstrategin för batterifabriker med fokus på fyra huvudområden.

Först och främst analyseras kompetensbehovet med målet att identifiera de nödvändiga färdigheterna hos personalen. Därefter riktas uppmärksamheten mot organiseringen av underhållsverksamheten. Det tredje fokusområdet omfattar samarbeten med leverantörer både lokalt och globalt. Slutligen utforskas möjligheterna inom dataanalys, där uppkopplade maskiner och sensorer utnyttjas för att optimera beslutsfattandet inom underhåll.

– Vi har det senaste året kartlagt det som är karakteristiskt för batteriproduktion och som påverkar underhållsverksamheten. Några centrala exempel är inom celltillverkning, något som tidigare främst utförts av asiatiska tillverkare och som nu etableras i Sverige. Skalan av dessa anläggningar är massiv och har en mängd olika produktionsprocesser som kräver varierande underhållsstrategier. Vi står inför utmaningen att snabbt anpassa oss till en ny industri där leverantörskedjorna, språkbarriärer och bristen på regelverk skapar komplexitet. Rollen av underhåll blir kritisk för att säkerställa att allt fungerar som det ska, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen inom batteritekniken, säger Jon Bokrantz.

Möjligheterna framåt 

Den snabbt växande batteriindustrin öppnar dörrar till en mängd spännande möjligheter. En av de centrala möjligheterna handlar om att utveckla innovativa utbildnings- och rekryteringsmetoder för att möta den omfattande kompetensbristen inom underhåll. Jon Bokrantz betonar vikten av att investera i utbildning och attrahera kvalificerad arbetskraft för att säkerställa branschens framtid.

– Många ser det som en svårighet att hitta rätt kompetens, men jag ser det också som en möjlighet. Den unga generationen inspireras av den gröna omställningen inom industrin. Att frigöra oss från fossila bränslen och skapa en hållbar industri är deras drivkraft. Det är där vi kan vända trenden för underhållsbranschen. Det är kanske inte traditionellt lockande att jobba inom underhåll, men genom att koppla det till det stora syftet, det som driver många unga idag, skapar vi attraktiva möjligheter, säger Jon Bokrantz och avslutar:

– Vi har chansen att vara med och bygga upp en helt ny industri, och det är där vi kan dra folk till underhåll. Vänd frågan från brist till möjlighet – Vill ni vara med och skapa den här nya industrin? Det är där vi hittar drivet och inspirationen som drar folk till underhåll, och det är där vi kan göra en verklig förändring.

Jon Bokrantz kommer att delta i Underhållsmässan 2024 och prata mer om underhåll av batteriproduktion. Missa inte chansen att höra från en expert inom området. Underhållsmässan äger rum på Svenska Mässan i Göteborg från den 12–15 mars 2024.

Läs mer om Underhållmässan