“Fördelarna av ett planerat och strukturerat underhållsarbete är många”

Att inte arbeta förebyggande med sitt underhåll kan, oavsett bransch, leda till stora kostnader och omfattande insatser. Det kan också leda till onödiga läckor och avbrott, som i fallet med vatten och avlopp (VA). Vi bad fyra representanter från branschen berätta om de utmaningar VA står inför idag.

Försörjningen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten är de två områden som går in under paraplyet VA. Båda är en vital del av samhället och kräver stora rörsystem med tillhörande reningsanläggningar. Arbetet med underhåll har dock inte utvecklats i den takt som önskats och det har gjort att VA-branschen nu står inför betydande utmaningar. 

Pär Dalhielm som är VD på Svenskt Vatten anser att orsaken till att VA:s underhåll ligger efter är på grund av svårigheterna med utförandet.

– Varför man säger att VA-underhåll är underutvecklat är för att det är sant. Det är ett gigantiskt infrastrukturnät där den stora mängden av system dessutom inte syns eftersom de ligger under marken. När det kommer till VA har man lagt krut på drift, vilket gjort att man glömt att jobba med underhåll. Man har helt enkelt skjutit den kostnaden framför sig, säger Pär Dalhielm.

Conny Ohlson är teknik- och underhållschef på Stockholm Vatten och möter även han en underhållsproblematik inom sitt fält som är avloppsreningsverk.

– Underhållsskulden på avloppsreningsverken var stor när jag började. Vi har systematiskt arbetat i många år nu för att komma ikapp och implementera förebyggande underhåll utgående från produktionens behov och kritikalitetsanalys. Det är en stor utmaning att förklara för alla som inte arbetar med underhåll hur viktigt det är med förebyggande arbetssätt. Vi arbetar nu mycket med att arbetsbereda alla arbeten där planering för reservdelar, arbetstillstånd inklusive bryt och lås ingår.

Oavsett verksamhet är man enade om att utvecklingen ligger efter när det kommer till underhåll. Thomas Nyberg är affärsområdeschef på Sandviken Energi och håller med både Pär Dalhielm och Conny Ohlson om att en av orsakerna handlar om ekonomi. 

– Det grundar sig i en kultur som utvecklats genom många års arbetssätt i ett alltför kort tidsperspektiv. En VA-verksamhet får enligt lag endast ha en nödvändig kostnad, men kompetensen i vad som krävs för att förvalta anläggningstillgångarna över lång tid har saknats. Branschen börjar nu vakna och förstår att definitionen av vad som är en nödvändig kostnad måste räknas över hela livscykeln, säger Thomas Nyberg.

– Fördelarna av ett planerat och strukturerat underhållsarbete är många. Att kortsiktigt dra ner på underhållet ger visserligen minskade kostnader på kort sikt, men innebär omfattande konsekvenser på lång sikt. Förutom att våra kunder oftare riskerar att få brister i vattenleveransen, innebär ett uteblivet underhåll högre kostnader i det långa loppet. Därmed också dyrare för kunden på lång sikt. Det är också en hållbarhetsfråga. Vi måste värna om våra resurser oavsett om det är naturresurser eller pengar. Att inte jobba med underhåll är slöseri med båda delarna, säger Pär Dalhielm.

Det råder inga tvivel om att VA under en lång tid varit fokuserat på drift. Att man dessutom haft ett kortsiktigt perspektiv på underhåll istället för att bana väg för framtiden har också orsakat en eftersatt utveckling. Men trots att underhåll varit en fråga som lyfts emellanåt, finns en märkbar skillnad i hur den behandlas bland olika aktörer.

– På Sandviken Energi har vi precis börjat prata om kritikalitetsanalys, men för att klara av det behöver kompetensen höjas. Jag skulle gissa att man hittar ett fåtal VA-bolag i branschen som idag klarar av ett sådant arbete och att dra nytta av dess fördelar. Stora delar av VA-branschen är idag på en grundläggande nivå i sitt arbete med en effektiv och professionell förvaltning av anläggningstillgångarna, säger Thomas Nyberg.

Walter Jonasson, underhållschef på Vakin, menar att det är flera faktorer som bidragit till det svåra med att implementera vikten av bra underhåll.

– I årtionden har vi samlat in data på olika sätt men vi har inte varit duktiga på att förädla den information vi fått in. Idag kan vi jobba med AI och datalager vilket känns som en rutin för de flesta branscher medan det är något som bubblar hos oss, säger Walter Jonasson.

– Om man inte har kompetensen att sätta upp planer och analyser behöver man ta in den kompetensen nu. Det blir en kostnad nu och det kan vara svårt att veta var i budgeten man ska ta den kostnaden ifrån, men i längden är det helt nödvändigt, säger Pär Dalhielm.

Att VA står inför stora utmaningar är ett faktum, allt till följd av den bristande kompetensen inom underhåll och oviljan att investera. Samtidigt är det flertalet verksamheter och bolag som står och stampar och har svårt att ta nödvändiga steg på grund av begränsade budgetar och nedärvda arbetsroller. Hur framtiden för VA kommer att se ut är därmed ovisst, men något som står klart är att kompetensen och förståelsen för underhåll måste införas genom hela kedjan.

– Det handlar om kompetensutveckling och förankring hos våra uppdragsgivare, vikten av att förvalta våra anläggningar på ett ändamålsenligt sätt. Vi måste nå nästa nivå. Underhåll behövdes inte på samma sätt förr, men med dagens drift, behov av tillgänglighet och processtyrning måste det utvecklas, avslutar Conny Ohlson.

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023 här. 

Säkra din biljett till Vatten2023.