LKAB och framtidens gruvdrift

LKAB har sedan 1890 varit en grundpelare i svensk industri. I sin digitaliseringsresa har de inte bara definierat nya normer för teknisk hantering, utan även sett till kärnfrågor som underhåll, säkerhet och effektivt teamarbete.

Maria Ryytty är strategisk underhållschef på LKAB, ett arbete där hon är ytterst ansvarig för att skapa förutsättningar för metoder och underhållssystem i enlighet med europeiska standarder.

– Ett strategidrivet underhåll är en central komponent. I våra maskinparker finns över 700 000 maskiner och objekt, och genom att alla på LKAB arbetar enligt liknande standarder kan vi se gemensamma förbättringar och investeringar, säger Maria Ryytty. 

LKAB strävar efter att maximera prestanda och effektivitet i gruvdriften genom att fokusera på nyckelfaktorer som sammanfattas i begreppet TAK: Tillgänglighet, Anläggningshastighet och Kvalitet. Dessa faktorer översätts inte bara till operativa framsteg utan även till ekonomiska termer genom användningen av UEB, Underhållets Ekonomiska Betydelse. UEB spelar en central roll i beslutsfattandet genom att ge en kostnadsbild, vilket är avgörande för att säkerställa optimerade gruvprocesser och långsiktig hållbarhet för LKAB.

En kraftfull ledarvision skapar stark arbetskultur

Maria Ryytty berättar att LKABs ledarvision skapar en stark arbetskultur där varje individ strävar efter att bidra maximalt med hänsyn till sina egna förutsättningar.

– Vår ledarvision är grundad i ett inkluderande och relationsinriktat ledarskap som bygger på tillit. Det är ett kraftfullt verktyg för ledare, där förtroendet för de som arbetar tillsammans är kärnan. Var och en gör sitt yttersta utifrån sina förutsättningar, och det är den ömsesidiga förståelsen och tilliten som skapar en stark arbetskultur hos oss, förklarar Ryytty.

Säkerhet först

Förutom en stark arbetskultur betonar Maria Ryytty hur LKABs känsliga information kräver en omfattande strategi för säkerhet. Maria Ryytty är väl insatt i användningen av AI, IoT och machine learning Dock erkänner hon att säkerhetsaspekterna är av yttersta vikt, särskilt med tanke på de hot som Sverige står inför. 

– På LKAB heter det säkerhet först. Prediktivt underhåll med AI, IoT, machine learning och liknande teknologier är spännande för att analysera och förutsäga händelser inom underhållsprocesserna, men det kräver en ny nivå av kompetens och en förståelse för säkerhetsfrågor. Vi måste vara noggranna med hur vi använder och skyddar känslig information. 

Digitaliseringsresan: Integrering av teknik och framtidsinriktad underhållsstrategi

Ryytty berättar att genom att gå från traditionellt till datadrivet underhåll tar LKAB nu steg mot en framtid med prediktivt underhåll, där kritisk maskin individuellt hanteras med sina egna behov och utmaningar.

– Vi tittar på ett prediktivt underhåll, speciellt för maskiner där extra övervakning är avgörande. Genom pilotprojekt och innovativa tillvägagångssätt, som att implementera detta på ett transportband, strävar vi efter att integrera dessa teknologier kostnadseffektivt, där maskinens värde inte överstiger underhållets kostnad, säger Maria Ryytty.

LKAB samarbetar med ett antal universitet för att utforska nya digitaliseringsmodeller och använder olika plattformar för att mobilisera arbetsprocesser och tillståndsorder. Maria betonar vikten av att ha rätt kompetens för att använda dessa verktyg och modeller, vilket också är en del av företagets övergripande strategi för att möta den digitala utvecklingen.

Hanteringen av kompetensutmaningar och möjligheter

LKAB prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och hanterar kompetensutmaningar genom en karriärväg och mångfaldsinriktade rekryteringsstrategier.

– Vi har en karriärväg där medarbetare kan utvecklas och klättra i en kompetenstrappa baserat på sina roller och kunskapsnivåer. Mångfald är också en nyckelfaktor för oss. Olika utbildningsbakgrunder, kompetenser och erfarenheter berikar vår arbetsstyrka. Vi ser till att ha en bredd av kompetenser, från ingenjörer till tekniker, och skapar trappsteg för att introducera nya medarbetare till underhåll, säger Maria Ryytty och avslutar:

– Vi ser nu hur industrin går från traditionellt underhåll till Industri 5.0, och vi står inför möjligheter och utmaningar, särskilt när det gäller att bygga nya anläggningar eller förändra befintliga. Vi behöver förstå möjligheterna och lyfta blicken. Digitaliseringen av underhåll är känslig och det kräver inte bara teknisk kompetens utan också investeringar i utbildning och kompetensförsörjning. Vi behöver boosta Sverige med alla typer av ingenjörer. En diversifierad arbetskraft är nyckeln till framtidens framgång.

Underhållsmässan äger rum på Svenska Mässan i Göteborg från den 12–15 mars 2024.
Läs mer och boka dina biljetter till Underhållsmässan