Unikt projekt: Renat avloppsvatten kyler kemisk anläggning

Genom att utnyttja renat avloppsvatten ska kemiföretaget Perstorp i Stenungsund kyla sin produktion och anläggning. Projektet är unikt och kommer när det är fullt utbyggt spara 1,1 miljoner kubikmeter färskvatten varje år. Eva Gunnergård, chef för produktionsteknik på Perstorp, menar att det möjliggjort en fullständig bortgång från användningen av färskvatten inom industrin.

– Till vår anläggning har vi historiskt sett tagit kylvatten från Hällungen som är en sjö här i Stenungsund. Samma sjö förser även orten och kommuninvånarna med dricksvatten. Vatten är en bristvara där vi behöver bli mer cirkulära både i Sverige och globalt. Vi började därför undersöka alternativ. I och med att vår site ligger nära kommunens reningsverk föddes idén att vi skulle kunna använda avloppsvatten och genom rening använda det som kylvatten. En idé som visade sig vara fullt genomförbar och fungerande. Vi har kommit överens med kommunen och projektet är planerat att tas i drift under hösten, säger Eva Gunnergård.

Ett steg mot en mer hållbar produktion

Perstorp är ett globalt företag inom specialkemi. På deras anläggning i Stenungsund fokuserar man främst på tillverkning av syror, alkoholer och estrar. Dessa vidareförädlas för att sedan användas inom områden som färg, lack och plastbearbetande industri. Det banbrytande projektet med renat avloppsvatten som kylmedium kommer att göra en betydande förändring i  den kemiska anläggningens miljöpåverkan.

– Vi jobbar mot konkreta hållbarhetsmål. Bland de målen finns att vi ska minska vår vattenförbrukning med 30 % till år 2030, jämfört med 2019. Perstorp är bra på att konkretisera de stora miljömålen och ta ner det till konkreta projekt, som att sluta använda färskvatten till kylningen, säger Eva.

Projektet är planerat i två etapper, där den första fasen kommer att spara 650 000 kubikmeter färskvatten. Eva berättar att när båda faserna är avslutade, kommer det att resultera i en besparing av upp till 1,1 miljoner kubikmeter färskvatten årligen.

“Vi behöver se mer cirkulära system i samhället”

Förutom projektets klimatmässiga fördel blir det också mindre känsligt i frågan om vattenbrist för orten kring Stenungsund.

– Jag hoppas att detta projekt kan inspirera andra industrier och företag att göra liknande. Vi behöver se mer cirkulära system i samhället i stort. Färskvatten är som sagt en bristvara, främst i andra länder än i Sverige men även här behövs nya lösningar. Det är framtiden att använda den här typen av möjligheter, att inte använda färskvatten där det inte behövs, avslutar Eva.

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023 här.

Säkra din biljett till Vatten2023.