Ett strategiskt underhåll stärker lönsamheten i industrin

Hållbarhet är den fråga som står högst på listan när både små och stora företag inom svensk industri ska ställa om. En avgörande faktor när man strävar mot att bli mer hållbar är ett strategiskt underhåll. Samma faktor kan också energieffektivisera och öka lönsamheten.

Ett strategiskt och planerat underhåll är avgörande för att undvika trasiga maskiner och produktionsstopp. Trots detta sker underhållet allt som oftast först när det är akut. Victoria Van Camp är teknisk doktor och maskiningenjör med många år som teknikdirektör på SKF bakom sig. Idag driver hon eget och har flertalet styrelseuppdrag såsom Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen. 

– Underhåll sitter på en nyckelroll i den gröna omställningen. Det är viktigt att fler blir införstådda i värdet av ett strategiskt underhåll, säger Victoria Van Camp och fortsätter:

– Det finns två sidor av underhåll. Den första delen är det underhåll som är reaktivt och sker när något går sönder. Det är underhåll som man inte vill ha eftersom det blir en oplanerad kostnad. Den andra delen är ett underhåll där man ser planeringsmöjligheten. En växellåda till exempel, om man kan se att den kommer att gå sönder inom två år, då ska den renoveras i förväg och kanske även uppgraderas. Genom att göra det förlänger vi livstiden och sänker energiförbrukningen. Man kanske behöver investera pengar nu, men växellådan kommer hjälpa oss att producera och sälja för betydligt mer senare – det vill säga: underhållet är en investering. Man kan till exempel uppgradera med sensorer och genom dem optimera driften. Förebyggande underhåll är och ska ses som en investering. 

“Dagens tekniker jobbar lika mycket med IoT och AI som med skiftnycklar”

Både i nutid och historiskt har underhåll ansetts vara ett nödvändigt ont. Förhållningssättet att ta till underhåll när en maskin går sönder och skapar oplanerade produktionsstopp har gjort att värdet av ett gediget och förberett underhållsarbete inte tas på allvar.  

– Det kan tänkas att det behövs utbildning i underhållsstrategi på högsta nivå för att öka förståelsen. Det är inte alla ledningar som förstår att strategiskt underhåll är en investering. Man pratar istället om underhåll som en kostnad. Ska man spara på kostnader pratar man om att minska underhåll. Man får aldrig tänka så, säger Victoria och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt att höja förståelsen för underhåll hos ledare. De måste förstå vad en underhållstekniker idag faktiskt gör. Det finns fortfarande en bild av att underhållstekniker är en man med rutig skjorta och skiftnyckel, men dagens tekniker jobbar lika mycket med IoT och AI som med skiftnycklar. Sedan tror jag att även de som arbetar med underhåll skulle ha nytta av utbildning i grundläggande ekonomi, för att bättre kunna motivera sina investeringsförslag till ledningen.

Omställningen blir möjlig med hjälp av teknik och kompetens

En del som har stor betydelse i processen med att komma igång och lyckas med sitt strategiska underhåll är teknik. Där är det viktigt att understryka att det inte alltid är den senaste eller coolaste tekniken som ger bäst resultat. Victoria menar att det är lätt att missa de små insatserna eller investeringarna som kan ge stor effekt. Hon tycker att när det handlar om energieffektivisering ska man ta till den teknik som ger “the biggest bang for the buck”. 

– Kullager är ett bra exempel på detta. Det är nästan alltid tätningen som har högst friktion. Om du byter ut kullagret men behåller den gamla tätningsdesignen, missar du i princip hela energibesparingen. Man måste förstå var de stora förlusterna är och utefter det utforma sitt underhåll. 

Enligt Victoria krävs det utbildning kring hållbarhet bland underhållschefer och -tekniker för att de ska kunna fatta strategiska beslut och för att skapa större förståelse. Numera kan även AI ha en central roll i arbetet med att ta fram ett strategiskt underhåll, för att identifiera de åtgärder som kommer ge störst effekt på omställningen. 

– Säg att man har hundratals motorer i sin produktion, då är det svårt att få en bra överblick. Där kan AI hjälpa till och berätta vad som är mest angeläget. Det handlar om att AI kan förutse var problemen kommer att uppstå. AI och människor jobbar tillsammans, och ju tidigare man börjar förhålla sig till AI som en ledarhund och en hjälp, desto bättre, avslutar Victoria. 

Välkommen till Vatten2023
I samarbete med branschorganisationen Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023. En viktig mässa och mötesplats som tydliggör vad som behövs idag, imorgon och i framtiden.

Läs mer om Vatten2023 här. 

Säkra din biljett till Vatten2023.