Så blir trä en gamechanger för energibranschen

Den förnybara energibranschen moderniseras. Göteborgsbaserade Modvion är techbolaget bakom ny och innovativ teknik för att bygga hållbara vindkraftverk.

En bit utanför Skara står Wind Of Change, ett fullt fungerande vindkraftverk vars turbin bärs upp av ett 105 meter högt torn byggt i nordisk gran. Konstruktionen monterades under 2023 och är teknikföretaget Modvions första kommersiella verk. Bolaget som grundades av David Olivegren, Otto Lundman och Joakim Örneblad tillsammans med Chalmers Ventures kan idag tillverka och driva vindkraftverk med en konstruktion där trä ersatt betong och stål. 

– Vi har kommit otroligt långt. Vi har kommit så långt att vi har en maskin, ett fullt producerande vindkraftverk i full skala med en totalhöjd på 150 meter. Det bär upp en V90-megawatt-plattform och producerar som vilket standardkraftverk som helst, berättar David Olivegren. 

Installationen visar för första gången upp hur den unika teknologin kan se ut i kommersiell skala. Vindkraftstornet är byggt i 7 sektioner bestående av totalt 28 moduler, och verket uppnår en totalhöjd på 150 meter inklusive vindkraftsbladen. Modulerna består av laminerat trä som limmas ihop, ett koncept som gör det möjligt för Modvion att leverera vindkraftstorn med minimal miljöpåverkan. 

Tillsammans bryter Modvion och RISE ny mark 

Bakom teknologin ligger partnerskapet med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. För att certifiera de innovativa vindkraftverken som maskiner behövde Modvion hjälp från en kvalificerad partner. 

– Vi behöver visa att maskinen kommer klara alla extrema påfrestningar som den kan tänkas utsättas för under sin livslängd. Och då behöver vi hjälp från ett ackrediterat testningsinstitut, i vårt fall RISE. Tillsammans definierar vi testområden för att utröna om våra beräkningar av verkens styrkor och egenskaper stämmer. Därefter utförs tester hos RISE, säger David Olivegren.

– Vissa av testmetoderna följer exakta standarder medan andra är specialanpassade. I och med att det är ett helt nytt område är det inte alltid helt lämpligt att använda sig av standardiserade metoder. Det finns sällan ett rätt sätt för någonting som är helt nytt. Så det har utformats en väldig massa specialmetoder under prövningarna med Modvion, ett fantastiskt kreativt arbete, fortsätter Viktor Norbäck, forskning- och utvecklingsingenjör på RISE.  

Ett lätt material med kraftfulla styrkor 

Att bygga vindkraftverk med komponenter i trä har flera fördelar, inte minst för klimatet. Genom att arbeta strategiskt och, när det är lämpligt, ersätta traditionella byggmaterial som betong och stål med trä kan Modvion bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

– Fördelarna är att det är ett väldigt lätt material som samtidigt har en god förmåga att hantera dynamisk last. Styrkan per viktenhet är högre än för stål och betong. Därför är det ett utmärkt material att bygga modulära konstruktioner i, säger David Olivegren. 

Vindkraftverken är designade för en lång livslängd. David Olivegren menar att konstruktioner i trä står sig stabila länge, speciellt när de skyddas. 

– Det ska väldigt mycket till för att förändra klimatet som trätornet lever i. På utsidan är det skyddat av en stark coating och noggrant fogade skarvar. Så det påverkas inte av det yttre klimatet eller den yttre fukthalten och lever därför under väldigt jämna förhållanden. 

När kraftverket tjänat sin roll ska träet som burit upp det leva vidare i andra former. 

Vindkraftstornens starka limträkonstruktioner kan plockas isär och sågas upp till balkar och pelare som används för att bygga hushåll, och i en tredje fas kan träet bli till papper. 

Stabila råvarupriser föder nya möjligheter 

Modvion kan bygga höga verk till låga kostnader. Råvarupriserna för trä påverkas inte av handelshinder eller världsekonomin på samma sätt som priserna för stål. En kostnadseffektivitet som innebär en bättre affär för kraftproducenter som kan få ett högre effektuttag och därigenom en lägre kostnad per producerad kilowattimme. Modvion planerar dessutom att utvinna byggmaterial lokalt där vindkraftverken ska byggas. 

– Det är också så att vi inte är beroende av material från någon annan region. Vi bygger i det material som finns där vi är. När vår tillverkning tar plats i Norden använder vi nordisk gran. När vi utökar och flyttar över Atlanten så köper vi amerikansk och kanadensisk gran, säger David Olivegren. 

Förändringens vindar blåser

Just nu är Modvion i full gång med att lansera nästa generation vindkraftstorn som tagits fram i nära samarbete med den globalt ledande vindkraftstillverkaren Vestas. De ska bära upp plattformen EnVentus och i framtiden även andra tillverkares stora megawatt-plattformar.

– Vi håller på att förändra vindkraftsbranschen för alltid. Just nu sker det en enormt stor omställning i och med att vi visar att det fungerar och att vi rullar ut nästa generation. Det är revolutionerande för branschen och superspännande för oss, berättar David Olivegren. 

Modvion ser positivt på framtiden och menar att industrin ser stor potential i teknologin. Trä- och skogsindustrin genomgår en omställning där tillverkningen av papper och  pappersråvara minskar samtidigt som intresset för engineered wood och limträprodukter ökar. 

– Tekniken är ny för vindkraftsindustrin och det är inte omöjligt att den även kan anpassas och användas inom byggindustrin och i synnerhet inom trävaruindustrin. Modvions trätorn är en vidareförädlad produkt som ökar värdet på den råvara som används. Inom trävaruindustrin finns många möjligheter att göra likadant och på så sätt öka lönsamhet genom resurseffektivisering vilket samtidigt för att vi får ut mer nytta från den skog vi avverkar, avslutar Viktor Norbäck. 

Upptäck Modvion och RISE:s banbrytande projekt på Trä & Teknik 2024

Den 6 september står Viktor Norbäck och David Olivegren på Trä & Tekniks scen och berättar om den revolutionära resan mot hållbara vindkraftverk. Trä & Teknik, mässan för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä, äger rum 3-6 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer info om mässan och programmet.