Strategiskt underhåll ökar lönsamhet inom industrin

Industrin genomgår en massiv omställning. Hållbarhet står överst på agendan och både stora och små företag ställer om. Och en faktor som är helt avgörande när det handlar om att bli mer hållbar är att säkerställa ett strategiskt underhåll. Men ett bra underhåll är inte bara viktigt ur en hållbarhetsaspekt, det kan även öka lönsamhet.

Ett strategiskt, planerat underhåll är vitalt för att undvika produktionsstopp liksom för att undvika trasiga maskiner. När man underhåller finns också möjligheten att samtidigt energieffektivisera. Trots det sker underhåll många gånger på ett mer akut sätt. Allt fler börjar dock få insikt i att ett strategiskt underhåll inte bara är ett steg mot ökad hållbarhet, det kan även gynna lönsamheten.

Victoria Van Camp är i grunden maskiningenjör och teknisk doktor. I flera år har hon jobbat på SKF i rollen som teknikdirektör. För ungefär ett år sedan lämnade hon sitt uppdrag på SKF och driver idag eget, dessutom har hon flera styrelseuppdrag. Däribland i Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen.

– Underhåll sitter på en nyckelroll i den gröna omställningen. Det är viktigt att fler blir införstådda i värdet av ett strategiskt underhåll, säger Victoria Van Camp och fortsätter:– Det finns två sidor av underhåll. Den första delen är det underhåll som är reaktivt och sker när något går sönder. Det är underhåll som man inte vill ha eftersom det blir en oplanerad kostnad. Den andra delen är ett underhåll där man ser planeringsmöjligheten. En växellåda till exempel, om man kan se att den kommer att gå sönder inom två år, då ska den renoveras i förväg och kanske även uppgraderas. Genom att göra det förlänger vi livstiden och sänker energiförbrukningen. Man kanske behöver investera pengar nu, men växellådan kommer hjälpa oss att producera och sälja för betydligt mer senare – det vill säga: underhållet är en investering. Man kan till exempel uppgradera med sensorer och genom dem optimera driften. Förebyggande underhåll är och ska ses som en investering.

“Det behövs en ny förståelse för underhåll”

Underhåll har historiskt setts och ses fortfarande många gånger som ett nödvändigt ont. Någonting man tar till när något går sönder och orsakar oplanerade stopp i produktionen. Detta är ett förhållningssätt som gör att underhålls verkliga värde inte tas tillvara på.

– Det kan tänkas att det behövs utbildning i underhållsstrategi på högsta nivå för att öka förståelsen. Det är inte alla ledningar som förstår att strategiskt underhåll är en investering. Man pratar istället om underhåll som en kostnad. Ska man spara på kostnader pratar man om att minska underhåll. Man får aldrig tänka så, säger Victoria och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt att höja förståelsen för underhåll hos ledare. De måste förstå vad en underhållstekniker idag faktiskt gör. Det finns fortfarande en bild av att underhållstekniker är en man med rutig skjorta och skiftnyckel, men dagens tekniker jobbar lika mycket med IoT och AI som skiftnycklar. Sedan tror jag att även de som arbetar med underhåll skulle ha nytta av utbildning i grundläggande ekonomi, för att bättre kunna motivera sina investeringsförslag till ledningen.

Så möjliggör kompetens och teknik den gröna omställningen

För att lyckas med ett strategiskt underhåll måste man vara införstådd i teknikens betydelse. Victoria menar att när det kommer till energieffektivisering ska man rikta blicken mot den teknik som ger “biggest bang for the buck”. Om man tillämpar den coolaste, nyaste tekniken för sakens skull kan man missa insatser där små investeringar ger stor effekt.

– Kullager är ett bra exempel på detta. Det är nästan alltid tätningen som har högst friktion. Om du byter ut kullagret men behåller den gamla tätningsdesignen, missar du i princip hela energibesparingen. Man måste förstå var de stora förlusterna är och utefter det utforma sitt underhåll.

Förutom att öka förståelsen kring underhåll, och genom den förståelsen kunna fatta strategiska beslut menar Victoria att hållbarhetsutbildning behövs hos underhållschefer och underhållstekniker. Dessutom kan AI ha en betydande roll i skapandet av underhållsarbete, och i att identifiera just de åtgärder som kommer ge störst omställningseffekt.

– Säg att man har hundratals motorer i sin produktion, då är det svårt att få en bra överblick. Där kan AI hjälpa till och berätta vad som är mest angeläget. Det handlar om AI som kan förutse var problemen kommer att uppstå. AI och människor jobbar tillsammans, och ju tidigare man börjar förhålla sig till AI som en ledarhund, en hjälp, desto bättre, avslutar Victoria.

Den 12-15 mars 2024 återvänder konferensen Underhållsstrategi till Svenska Mässan. Konferensen vänder sig till ledarskikt och nyckelpersoner i svenska industriföretag och arrangeras av Svenska Mässan i partnerskap med riksorganisationen Svensk Underhåll.

Svenskt Underhåll verkar dagligen för att Sverige genom ett underhåll i världsklass ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och effektiv förvaltning av fysiska tillgångar och digital infrastruktur.