Volvo Cars om framtidens underhåll

En fråga som växer sig allt starkare inom industrin idag är den om underhåll. Att ha en tydlig strategi för sitt underhållsarbete är inte bara bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv utan främjar också lönsamheten. Nu efterlyser fler och fler branscher en vidare kompetens och samverkan inom området och Daniel Gustavsson, Ulrika Andersson och Renato Poljak från Volvo Cars berättar varför.

– Nu går både samhället och industrin alltmer mot elektrifiering. Med det kommer utmaningar men det skapar också stora möjligheter i form av produktutveckling och attraktionskraft. Frågan är hur man säkrar kompetens, säger Daniel Gustavsson som är underhållschef på Volvo Cars fabrik i Torslanda.

Daniel och kollegorna Ulrika och Renato har alla tre gedigen erfarenhet inom underhåll och berättar att Volvo Cars gjort stora framsteg i att skapa en kvalitativ underhållsstrategi för hela sin verksamhet.

– I början av 2000-talet hade varje enhet inom Volvo sin egen organisation och upplägg kring att bedriva underhåll samt egna underhållssystem med olika upplägg. Sedan dess har det gjorts ett stort arbete och vi har nu en gemensam process och ett gemensamt underhållssystem. Vi har också skapat en organisation där vi interagerar inom hela företaget, berättar Renato Poljak, underhållsteknisk chef på Volvo Cars utvecklingsenhet.

– Vi vill skapa värde för slutanvändaren med så lång hållbarhet som möjligt för den investering vi gjort. Vi har därför valt att basera vår strategi på Value Driven Maintenance, säger Daniel.

Starkt förenklat bygger det på denna enkla princip:

– Tar du inte hand om dina skor och klackar om dem i tid, då sliter du ut klacken och får slänga dem. Byter du däremot klacken i tid och gör rent skorna emellanåt, då håller de längre. Likadant med din cykel. Genom att skölja av den och smörja kedjan håller den längre. Det är de enkla sakerna egentligen, underhållsstrategi. Det är inte reaktivt vi ska jobba, utan proaktivt. Det handlar om mål, metod och resurs, säger Renato.

“Handlar om att skapa förståelse tidigt”

Trion är överens om att det finns en vinst med att gå från ett traditionellt tidsbaserat underhåll till prediktivt och databaserat underhåll. I och med elektrifieringsresan inom fordonsindustrin drivs en högre automationsgrad, vilket leder till att det strategiska underhållets betydelse ökar. Det driver även ett ökat behov av kompetens hos befintliga och nya medarbetare. En branschöverskridande dialog runt dessa frågor är därför högaktuell.

– Vi ser att både bredd och spetskompetens inom alla discipliner kommer vara av stor vikt för branschen, exempelvis inom automation, IT, elkraft och mekanik. Det behövs att man skapar ett teknikintresse tidigt, redan från grundskola och gymnasium. Där behöver vi en stabil plattform för samverkan. Där bransch tillsammans med stad, region, myndighet och stat har en gemensam plan för att resurssäkra tillverkningsindustrin som helhet i Sverige, säger Ulrika Andersson, underhållstekniker på Torslandafabriken och fortsätter:

– Underhåll ger en inblick i många olika typer av områden. Du får en breddkompetens som du inte får inom konstruktion, IT eller elskraftsinstallation. Då får du en djup fackkunskap men du blir begränsad i yrket. Med underhåll får du delar i en större helhet som både innefattar IT, elkraft, mekanik, automation, problemlösning och ständiga förbättringar. Det finns oanade möjligheter när det kommer till ingenjörskompetens och även specifik fack-kompetens.

Trion från Volvo Cars avslutar samstämt:

– Vi behöver duktiga medarbetare inom alla områden och kategorier, vi behöver duktiga ledare i en potentiell reaktiv verksamhet och i en proaktiv verksamhet med strategiskt tänkande. Detta är nödvändigt för att värna svensk industri.

Den 12-15 mars 2024 återvänder konferensen Underhållsstrategi till Svenska Mässan. Konferensen vänder sig till ledarskikt och nyckelpersoner i svenska industriföretag och arrangeras av Svenska Mässan i partnerskap med riksorganisationen Svensk Underhåll.