EIT InnoEnergy: Framgångsreceptet för att attrahera investerare

En trovärdig story, att kunna sin valda bransch och att teama upp med stadiga finansiärer och industriella aktörer. Det är några av de viktigaste aspekterna för att lyckas attrahera investerare inom el- och kraftbranschen enligt Bo Normark, industristrateg på EIT InnoEnergy. Något som exemplifieras i Northvolts framgångssaga.

– Vi har gjort enorma framsteg på bara fem år, men det innebär inte att vi är färdiga. Vi måste hålla tempot. Man måste hela tiden anpassa det man gör och vara lyhörd inför det som händer. För det händer mycket nu. Det gäller att korrigera sina strategier så att man fortsatt gör rätt. Det är det viktigaste, säger Bo Normark.

Sedan 2010 har EIT InnoEnergy hjälpt startup-företag inom hållbarhetsbranschen. Detta genom bland annat investeringar och hjälp med strategi. Två av de mest framstående företagen EIT InnoEnergy har arbetat med är H2 Green Steel och Northvolt.

Sveriges batteriindustris explosionsartade framväxt

För ungefär fem år sedan såg EU-kommissionen hoten med att Europa inte hade någon batteriindustri. Detta råkade sammanfalla med EIT InnoEnergys första kontakt med Peter Karlsson, vd på Northvolt, som då var i startgropen av sina planer på att bygga en batterifabrik i Europa. Något som för fem år sedan ansågs vara orealistiskt.

– Det blev startskottet för det som idag heter European Battery Alliance. Det har vuxit från ett nätverk på tio företag och organisationer till nästan 800 idag. Något som bidragit till att Europas batteriindustri idag är väldigt stark. Inte minst i Sverige.

Sverige har kommit ut väldigt bra i omställningen och har verkligen lyckats med att attrahera investerare, säger Bo och fortsätter:

– Som det ser ut idag kommer batteriindustrin om bara fem år vara större än massa- och pappersindustrin i Sverige. En industri som överhuvudtaget inte fanns för fem år sedan kommer alltså vara större än en industri som vi har hållit på att bygga i över 100 år.

Northvolt en framgångssaga

Sveriges batteriindustri byggdes initialt till stor del upp av startup-företag som Northvolt. Bo berättar att entreprenörerna hade en enorm roll i att få bollen i rullning.

– De har varit modigare och framför allt extremt framgångsrika när det kommer till att attrahera kapital. Vilket är en nyckel till det hela.

Northvolt fick från första början förutom privat kapital även bidrag från Energimyndigheten, Vinnova och offentliga aktörer. EIT InnoEnergy var också tidiga med att gå in och investera kapital från EU-nivå.

– En batterifabrik handlar om en investering på ca 40 milliarder. Att storföretag som Bosch och Continental menade att det var för mycket pengar medan ett startup-företag lyckades ordna finansiering kändes märkligt och absolut inget vi är vana vid i Sverige.

Stora genombrottet för Northvolt kom när de stora företagen gick in och investerade. Det gav en enorm kraft i och med att startup-företaget då hade viktiga ägare som även var deras största kunder. Volkswagen, BMW och Scania skrev tidigt kontrakt på att köpa batterier från fabriken som då inte existerade.

– De har visat vägen och själva receptet för hur man lyckas. När startup-företag jobbar tillsammans med traditionella företag och med olika typer av offentliga aktörer som ger trovärdighet kommer kapitalet som behövs.

Att attrahera investerare

Bo berättar att det första man behöver för att locka investerare är en trovärdig berättelse. Att det man tänker göra är något som faktiskt behövs. Man måste kunna beskriva marknaden och även presentera en trovärdig affärsmodell. Det innebär också att man måste kunna den bransch man ska ge sig in i. Offentligt stöd i form av direkta bidrag, län eller lånegarantier är viktiga element framför allt i tidiga skeden. När man kommer lite längre letar man efter finansiella investorer och investeringar, ännu hellre strategiska allianser med industriföretag. Och allra helst allianser med de som dessutom kan vara kunder.

– Jag blir allt mer övertygad om att just samverkan mellan stora företag och startupföretag är viktigt. Jag ser också en positiv utveckling inom de stora företagen. Många av dem har traditionellt haft som strategi att själva starta nya företag, nu går fler över till att leta upp företag som redan finns för att samarbeta med dem. Det tror jag är ett väldigt bra koncept.

Bo menar att vår största hämsko när det gäller utvecklingen inom el- och kraftindustrin i Sverige har varit att vi inte vågar tänka och skala upp snabbt. Vi tenderar att hamna i ”pilotträsket” där vi testar men aldrig växlar upp. Samtidigt som det är viktigt att inte vara överoptimistisk betonar han att vi måste tro på att saker är möjliga och att det faktiskt går att växa snabbt.

– Det finns ingenting viktigare än att man på goda grunder inser att det faktiskt är möjligt och att vi kan påverka. Vi måste vrida vårt mindset i den riktningen.

På Power Electrification Summit 2023 kommer bland annat Bo Normark från EIT InnoEnergy att delta i en paneldiskussion om hur man attraherar investerare. På Power Electrification Summit, som pågår parallellt med Elfack, möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger kring framtidens cirkulära energisamhälle.

Power Electrification Summit återvänder till Svenska Mässan 22 maj 2024.

Läs mer om Power Electrification Summit här.