Stora Enso på innovativ resa inom förnybara material 

Industrin står inför nya möjligheter med den gröna omställningen i centrum. Skogsindustrikoncernen Stora Enso tror på att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon.

Samhällets hållbara omställning innebär en strävan efter klimatneutrala och cirkulära produktionskedjor. Det blir därför allt viktigare för förpackningsindustrin att minska förpackningarnas klimatavtryck och inflödet av plast i produktionen. För att möjliggöra transformationen krävs en övergång till förnybara material och investeringar i materialdesign för ökad återvinningsbarhet. 

En industri i förändring

Stora Enso adresserar att vi lever i en tid där synen på konsumtion är under förändring och där allt fler vill minska mängden material i omlopp. Anna Bergquist, Head of BU Central & Northern Europe på Stora Enso, menar att ny lagstiftning och nya behov kommer att förändra branschens förutsättningar.

– Ny lagstiftning kommer att påverka oss och hur vi hittar olika lösningar. Jag tror också att det finns en strävan efter att använda lättare material och återbruka mer vilket kommer att förändra kundernas krav på våra produkter. Samtidigt kommer efterfrågan på fossilbaserade material att migrera till mer hållbara alternativ, säger Anna Bergquist. 

Koncernen deltar aktivt i omställningen och har under de senaste gått från traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag för förnybara material. Med en produktionskedja som följer råvaran hela vägen från skog till produkt vill de minska beroendet av fossilbaserade material. 

– Jag tror på skogen och skogsråvarans framtid. Vi kan göra mycket mer med råvaran än vad vi gör idag. Sen handlar det såklart om att hitta rätt kostnadsparametrar för en snabb och effektiv produktion. En viktig del i vår strategi är att vi faktiskt äger råvaran, vi äger de träd som våra produkter tillverkas av, säger Anna Bergquist. 

Effektiva lådor i wellpapp

Förpackningslösningar i wellpapp utgör ett miljövänligt emballage som kan anpassas efter kundens specifika behov och Stora Ensos erbjudande sträcker sig bortom wellpapplådor som produkt. Genom integrerade tjänster i form av förpackningsmaskiner och automationslösningar kan kundens produktionskedja effektiviseras. 

– Wellpapp är ett standardmaterial som har funnits i över 100 år. Nu utvecklar och implementerar vi en möjlighet att konvertera wellpapp gjord av lättare ytvikter. Det gör det möjligt att producera en mer miljömässigt anpassad förpackningslåda för våra kunder. Ett lättare men fortfarande lika starkt material, säger Anna Bergquist. 

Den nya wellpappen gör det möjligt för kunden att använda lättare material och tillgodose slutkonsumentens krav på klimatvänliga produkter. Råmaterialet i wellpappen kommer från hållbart brukade skogar och fibrerna i materialet kan återvinnas upp till nio gånger. En cirkularitet som ger materialet en lång livslängd. 

Automation för hållbara förpackningar

Effektiv distribution är en central komponent när produkter ska levereras från företag till kund. Med automationslösningar kan förpackningslinjer optimeras för en ökad produktions- och kostnadseffektivitet. Stora Enso arbetar för att avancera på området som spelar en viktig roll för hela produktionskedjan. 

– Automation handlar om att hitta smarta sätt att paketera. Det berör allt ifrån hur vi konstruerar så effektiva förpackningar och kundprocesser som möjligt till hur de förpackade varorna transporteras i lastbilar. Vi vill transportera så lite luft som möjligt och där kommer automatisering väl till pass. När vi bygger tillsammans kan vi hitta effektiva och miljömässigt hållbara lösningar, säger Anna Bergquist. 

Rätt kompetens föder rätt innovation

Hand i hand med automation går innovation. Stora Enso investerar i innovation, forskning och utveckling för att stärka industrins kapacitet. Krafttag som ska bidra till en mer effektiv användning av resurser. Det handlar om att hitta nya användningsområden för trä- och fiberbaserade material som på sikt kan implementeras på industriell skala. Målet är en cirkulär bioekonomi med produkter som tillverkas av biobaserad råvara. 

– Innovation finns i både högt och lågt. Det handlar om produkt- och materialinnovation, men också automationsdelarna där det finns stor potential för innovation i form av automationslösningar som skapar snabba och effektiva processer, säger Anna Bergquist.

Framtiden är förnybar

Stora Enso ser positivt på framtiden och har en tydlig vision – de vill driva industrins utveckling i en hållbar riktning. De arbetar för att transformera materialsystemet och har tagit sig an åtagandet att vara en helt regenerativ koncern till år 2050. 

– Vi arbetar med innovationer och lösningar som kan skapa en bättre framtid och en bättre värld. Vårt mål är att vara helt regenerativa år 2050. Då ska vi ge mer tillbaka till jorden än vad vi tar ifrån den. År 2040 ska vi vara klimatneutrala och till 2030 ska vi sänka vårt klimatavtryck med 50 procent, avslutar Anna Bergquist. 

I oktober medverkar Stora Enso som utställare på Scanpack, Skandinaviens största mötesplats för förpackningsbranschen. Anna Bergquist deltar i programpunkten ”Scanpack Talks”. Scanpack äger rum den 22-25 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Mer information om Scanpack och programmet.