Archive for the ‘ANNONS FRÅN UNDERHÅLLSMÄSSAN OCH ADDITIVE INTELLIGENCE 4.0’ Category

Volvo Cars innovativa arbete med additiv tillverkning och framtidens underhåll

Genom att skapa digitala filer och lagerhålla dem elektroniskt minskar behovet av stora fysiska förråd. Det möjliggör en decentraliserad tillverkningsprocess, där reservdelar och specialverktyg kan skrivas ut genom 3D-printning på begäran, effektivt och hållbart.

– Vi fokuserar på att använda additiv tillverkning för att skapa mer hållbara lösningar. Genom 3D-print och genom att skapa digitala underlag och tillverka på begäran minskar vi onödigt materialavfall och optimerar processen både för tillverkning och underhåll, berättar Torbjörn Larsson från Volvo Cars Concept Center.

Utmaningar och möjligheter inom AM

Torbjörn Larsson poängterar också vikten av att hitta rätt applikationsområde. Han ser tydliga möjligheter, särskilt för låg- och mediumvolymstillverkning samt framhåller fördelarna med att endast tillverka det som behövs.

– Att hitta rätt applikationsområde är nyckeln. Utmaningen ligger i att förstå tekniken och välja lämpliga tillverkningsmetoder. Trots vissa begränsningar ser jag oändliga möjligheter med additiv tillverkning, särskilt inom underhåll där tekniken kan revolutionera hur vi skapar och hanterar reservdelar säger han och fortsätter:

– Vi använder additiv tillverkning även för att skapa jiggar och fixturer som fungerar som oumbärliga hjälpmedel i vår produktionsprocess. Dessa monteringsjiggar och andra anpassade verktyg säkerställer inte bara att våra produkter tillverkas med hög precision, utan möjliggör också en flexibel och effektiv produktion. Genom att använda avancerade tekniker inom additiv tillverkning kan vi skapa skräddarsydda lösningar som optimerar precisionen och effektiviteten vid varje steg av tillverkningsprocessen.

RISE-samarbetet och framtiden för underhåll

Volvo Cars är medlem i Applikationscenter för additiv tillverkning (AM Center) som drivs av RISE, där de deltar i flera gemensamma projekt tillsammans med centrets partners från industri och akademi. Torbjörn Larsson betonar vikten av samarbetet och nämner den kommande AM-konferensen Additive Intelligence 4.0 som sker i samband med Underhållsmässan 2024 där partners kommer att dela sina erfarenheter och insikter.

– Genom att samarbeta inom AM Center och genom att delta i Additive Intelligence 4.0 skapar vi en dynamisk kunskapsbas. Det är en möjlighet att inte bara lära av våra framstående partners utan också dela vår egen expertis för att driva fram innovativa lösningar inom additiv tillverkning och underhåll, säger Torbjörn Larsson avslutar:

– Det är tydligt att denna teknik gradvis tar över marknadsandelar från andra tillverkningsmetoder. Den blir i praktiken det självklara valet eftersom den kontinuerligt växer i betydelse. Användningen av additiv tillverkning ökar ständigt, och med varje framsteg blir det inte bara mer utbrett utan också lättare att integrera och dra nytta av.

Underhållsmässan äger rum på Svenska Mässan i Göteborg från den 12–15 mars 2024.
Läs mer och boka dina biljetter till Underhållsmässan

AM-konferensen Additive Intelligence 4.0 sker i samband med Underhållsmässan 2024